Община Троян няма притеснения

* „Община Троян винаги е подкрепяла и подпомагала всички туристически дружества на територията на общината за поддържане на предоставените им от БТС бази“ * „Предвид състоянието на сградите и средствата, необходими за техния ремонт, Общината счете за целесъобразно Резиденцията да бъде продадена“

Право на отговор
В пространното си интервю, излязло в две части (виж „Валентина Милева: Вписахме БТС, мислехме – за добре“ (1) в „Валентина Милева: Вписахме БТС, мислехме – за добре“ (2) – бел. ред.), наемателката на Туристическия дом „Никола Габърски“ в местността Къпинчо над Троян и председателка на троянското Туристическо дружество „Амбарица“ (Сдружение „Туристическо дружество Амбарица“, Троян) Валентина Милева предупреди за опитите на Българския туристически съюз (БТС) да тури ръка на обекта и обвини съюза в самоуправство и незаконни действия. Не спести критиките си и към Община Троян заради отказа да подкрепи ТД „Амбарица“, както го прави с други местни дружества, и за продажбата на безценица, според г-жа Милева, на друг атрактивен обект на Къпинчо, общинска собственост, т. нар. Резиденция. По-долу ще прочетете отговора на Община Троян, изпратен ни на 28 април, в който твърденията на г-жа Милева са определени като опити за „внушения към обществеността и уронване на доброто име и престижа на Община Троян“, а авторката получава предупреждение, че „би могла да носи съответната отговорност“. Т21
ВЪВ ВРЪЗКА с интервю „Валентина Милева: Вписахме БТС, мислехме за добре (2)“, публикувано във в-к „Троян 21“, бр. 16 (1026) от 26 април 2023 г. и в сайта на вестника и отправените обвинения от г-жа Милева относно правомерността на определени действия на Община Троян, Ви уведомяваме за следното.
 
• ОБЩИНА ТРОЯН винаги е подкрепяла и подпомагала всички туристически дружества на територията на общината за поддържане на предоставените им от БТС бази със средства от общинския бюджет, гласувани от Общински съвет Троян. През 2016 г. Сдружение „Туристическо дружество Амбарица“ (Троян) е поискало финансиране от Община Троян за ремонтни дейности на обект Туристически дом „Никола Габърски“, намиращ се в парк „Къпинчо“. Със свое писмо от 2015 г. Областният управител на област Ловеч е уведомил Община Троян, че със своя Заповед № РД-08-82 от 7 декември 2015 г. изземва от Сдружение „Туристическо дружество Амбарица“ (Троян) недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Туристически дом „Никола Габърски“, поради което поисканите средства не са предоставени на Сдружение „Туристическо дружество Амбарица“ (Троян).

• В ИНТЕРВЮТО се правят и редица внушения от страна на Валентина Милева по отношение на бившата Резиденция „Къпинчо“. Поради това, че повече от 20 години бившата резиденция не се ползва за нуждите на Община Троян и предвид състоянието на сградите и средствата, необходими за техния ремонт, Общината счете за целесъобразно същата да бъде продадена.  В годините част от оборудването на бившата резиденция, което е било годно, е използвано за обзавеждане на действащи имоти общинска собственост. Предвид спецификата и състоянието на имота кметът на община Троян внесе в Общинския съвет предложение бившата Резиденция да бъде продадена чрез публично оповестен конкурс, като купувачът задължи да ползва имота за обществено обслужващи дейности, с предвидено обезпечение за изпълнението на задълженията по договора, при начална конкурсна цена, определена от независим оценител на имоти в размер на 305 хил. лв.

Със свое Решение 551 от 26 октомври 2017 г. Общински съвет Троян възложи на кмета на община Троян да организира и проведе не публично оповестен конкурс, а публичен търг за продажбата на имота. В изпълнение на цитираното решение общинската администрация обяви общо три търга, съответно на 29 ноември 2017 г., 28 февруари 2018 г. и 23 октомври 2018 г., но за никой от тях не бяха подадени документи за участие. С оглед на това и влошаващото се състояние на имота, една година по-късно, със свое Решение 828 от 29 ноември 2018 г., Общински съвет Троян намали с 20%, началната тръжна цена за продажбата на Резиденцията и възложи на кмета на община Троян да организира и проведе публичен търг за продажба при начална тръжна цена в размер на 244 хил. лв. След проведен публичен търг, с договор от 5 август 2019 г., имотът е продаден на „Ъпдейд 1“ ООД (София), което дружество и досега е негов собственик.
ОБЩИНА ТРОЯН няма притеснения във връзка с действията, които е предприемала спрямо Резиденция „Къпинчо“ и други общински имоти, и ако Валентина Милева има аргументи, които доказват противното, би следвало да сезира компетентните органи. Всичко друго са внушения към обществеността и уронване на доброто име и престижа на Община Троян, за което г- жа Милева би могла да носи съответната отговорност.

28 април 2023 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |