Правим всичко възможно

* „В момента се извършва пазарно проучване и огледи на терен за избор на фирма за строителните работи по първия етап, като смятаме, че е възможно в рамките на месец да започнат и строителните работи. През настоящата седмица ще бъде избран изпълнител“
 
Право на отговор
Днес следобед, 13 март, получихме отговор на Отвореното писмо (виж „В Орешак и Черни Осъм: Обезпокоени сме от забавянето на ремонта“ – бел. ред.) на жители на с. Орешак и с. Черни Осъм, настояващи са ускоряване на ремонта на пропадналия участък от пътя между двете села в района на Троянския манастир, ангажиране със срокове за извършването му и ремонт на асфалтовата настилка в алтернативния участък, поел тежкотоварния трафик. Т21
До: Живущите и собственици на имоти на
 ул. „Раю Ганковски“ и ул. „Васил Левски“ в
с. Орешак и с. Черни Осъм

Копие: „Троян 21“

УВАЖАЕМИ дами и господа, относно аварийно укрепване на участък от общински път LOV 1140, с. Орешак – с. Черни Осъм и Във връзка с полученото Отворено писмо с вх. № Е-327/08.03.2023 г. Ви предоставяме следната информация.

Непосредствено след пропадането на стената и пътя, 12 януари 2023 г.
НА 12 ЯНУАРИ 2023 Г.,  след подаден сигнал от РУ на МВР – Троян и кмета на с. Орешак, беше направен оглед от нас и установено, че в района на Троянския манастир, част от подпорната стена е компрометирана. Налице са пропадане на част от пътното платно на общински път LOV 1140 и видими пукнатини по асфалтовата настилка. Подпорната стена е изградена от каменна зидария, която вследствие на влиянието на повърхностните води и  на водата в речното корито, както и от динамичното натоварване от трафика по пътното платно, частично се е разрушила. Разрушената част от стената е с приблизителни размери 40 кв. м, основата на пътя е поддала и част от асфалтовата настилка е подкопана. С цел осигуряване на безопасното преминаване и след решение на Общинската комисия по безопасност на движение, едното платно за движение е затворено и беше обозначен обходен маршрут през махалите Миленча и Стругът за временна организация на движение, по който се придвижват товарните автомобили. Опасният участък е обозначен и сигнализиран.

СПЕШНО
беше възложен и изработен работен проект, който да предвиди два етапа на реализиране. Първият етап включва аварийно изграждане на разрушения участък от стената и възстановяване на движението по пътя. Вторият етап  предвижда изграждане на нова подпорна стена по цялата дължина на проблемния участък от около 120 м. С реализирането на втория етап ще бъде решен трайно проблема, тъй като са налице и други дефекти по цялата дължина. 

С РЕШЕНИЕ на Общински съвет Троян са осигурени средства за проектиране и реализиране на първата фаза на проекта. Своевременно е изпратено  уведомление за настъпилата авария до Областния управител на област Ловеч и до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане  към Министерски съвет, от която ще бъдат търсени средства за реализиране на целия проект. Със заповед на кмета беше сформирана и междуведомствена комисия за оглед на проводимостта на речните крита, след което беше възложено на фирма да почисти частично речното корито в участъка, така че да има възможност за отбиване на водата и реализиране на проекта. 

ВЕДНАГА след възникването на проблема беше възложено изработването на работен проект за обекта. След представянето на първата фаза Община Троян върна проекта за доработване на някои детайли, обезпечаващи по-голяма надеждност на съоръжението. За времето до 28 февруари беше изработен работен проект за двата етапа на изпълнение, а на 6 март същият беше разгледан и приет от Общински експертен съвет по устройство на територията.

НА 7 МАРТ проектът беше внесен в „Басейнова дирекция Дунавски район“ за издаване на Разрешение за ползване на воден обект. Също така проектът беше внесен и в РИОСВ - Плевен,  КАТ- Ловеч и Пожарна служба за съгласуване. Община Троян е във връзка с институциите за максимално бързо приключване на съгласувателните процедури, след които ще бъде издадено разрешение за строеж. В момента се извършва пазарно проучване и огледи на терен за избор на фирма за строителните работи по първия етап, като смятаме, че е възможно в рамките на месец да започнат и строителните работи. През настоящата седмица ще бъде избран изпълнител.  

ОТНОСНО поставения въпрос за ремонт на компрометираните участъци по обходния маршрут, планираме същите да бъдат ремонтирани още тази година с осигурените средства за текущ ремонт на общинската пътна мрежа. Общинска администрация е наясно с неудобствата, които изпитват всички живущи и преминаващи в района на обхода. Също толкова неудобства и загуби търпи и бизнесът, който използва тежкотоварни автомобили за своята дейност. Уверяваме Ви, че се прави всичко възможно максимално бързо проблемният участък да бъде укрепен и движението да се нормализира.

13 март 2023 г.
С уважение:
Донка Михайлова, кмет на община Троян
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |