Правила за риболов в яз. „Сопот“

Важно!
Със Заповед № РД 09-234 от 5 март 2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите яз. „Сопот“ се стопанисва от Сдружение с нестопанска цел „Централна рибно-опазваща организация“ (ЦРОО). Заповедта е за срок от 5 години.

ПРАВИЛА:
1.  Цена на годишна членска карта – 25 лв. (заплаща се еднократно и важи от дата до дата):
     • За пенсионери над 65 г. – 15 лв.
     • За пенсионери по болест – 15 лв.
     • За деца от 14 г. до 18 г. – 15 лв.
     • За деца под 14 г. – безплатно

2.  Нощният риболов е разрешен, но само от брега.

3. Уловените риби се връщат във водата както следва:
     • Сом – над 10 кг
     • Шаран, амур, толстолоб и бяла риба – над 6 кг

4. Боклукът се събира и изхвърля.

5. Всички останали правила за риболова са по ЗРА.

***

Из Заповед № РД 09-234 от 5 март 2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и чл. 7 от Наредбата за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти държавна собственост на сдружения за любителски риболов (Наредба №22 от 2007 г.)

НАРЕЖДАМ:
1. Възлагам управлението на рибните ресурси в следния язовир държавна собственост: яз. „Сопот“, област Ловеч, с площ 5350 дка, на Сдружение с нестопанска цел „Централна рибно-опазваща организация“ (ЦРОО) с ЕИК 176968285 за срок от 5 години, считано от датата на настоящата заповед.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Заповедта да се изпрати на областния управител на област Ловеч и ЦРОО в 3-невен срок от издаването й и да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
София, 5 март 2019 г.

Подписал: Румен Порожанов, министър

Още по темата:

2 коментара:

Анонимен каза...

Кои са тия?

Unknown каза...

Може ли на място на язовира да се плати таксата за година?

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |