Правила за риболов в яз. „Сопот“

Важно!
Със Заповед № РД 09-234 от 5 март 2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите яз. „Сопот“ се стопанисва от Сдружение с нестопанска цел „Централна рибно-опазваща организация“ (ЦРОО). Заповедта е за срок от 5 години.

ПРАВИЛА:
1.  Цена на годишна членска карта – 25 лв. (заплаща се еднократно и важи от дата до дата):
     • За пенсионери над 65 г. – 15 лв.
     • За пенсионери по болест – 15 лв.
     • За деца от 14 г. до 18 г. – 15 лв.
     • За деца под 14 г. – безплатно

2.  Нощният риболов е разрешен, но само от брега.

3. Уловените риби се връщат във водата както следва:
     • Сом – над 10 кг
     • Шаран, амур, толстолоб и бяла риба – над 6 кг

4. Боклукът се събира и изхвърля.

5. Всички останали правила за риболова са по ЗРА.

***

Из Заповед № РД 09-234 от 5 март 2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и чл. 7 от Наредбата за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти държавна собственост на сдружения за любителски риболов (Наредба №22 от 2007 г.)

НАРЕЖДАМ:
1. Възлагам управлението на рибните ресурси в следния язовир държавна собственост: яз. „Сопот“, област Ловеч, с площ 5350 дка, на Сдружение с нестопанска цел „Централна рибно-опазваща организация“ (ЦРОО) с ЕИК 176968285 за срок от 5 години, считано от датата на настоящата заповед.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Заповедта да се изпрати на областния управител на област Ловеч и ЦРОО в 3-невен срок от издаването й и да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
София, 5 март 2019 г.

Подписал: Румен Порожанов, министър

Още по темата:

3 коментара:

Анонимен каза...

Кои са тия?

Unknown каза...

Може ли на място на язовира да се плати таксата за година?

Румяна каза...

Може ли таксата да се плати на място?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |