Голямата тупурдия със съдебните заседатели

* Инж. Илиян Пеевски: „Пълен абсурд и пореден опит за извършване на конституционен преврат!” * Милко Недялков тълкува „избира” като „подготовка за провеждане на избор” * Прокурор Светла Иванова: „Решението е незаконосъобразно”
Хубава работа, ама троянска
Отляво: инж. Илиян Пеевски, инж. Ангел Балев, Милко Недялков
ГОЛЯМА тупурдия се вдигна около последната партида троянски съдебни заседатели; и от Общинския съвет (ОбС) – Троян се пренесе в кабинета на Областния управител в Ловеч Милко Недялков, а след това и в Окръжната прокуратура при прокурор Светла Иванова. А главно действащо лице бе непримиримият общински съветник опозиционер инж. Илиян Пеевски и, разбира се, председателят на троянския парламент инж. Ангел Балев. Какво се случи?

ЕПИЗОД ПЪРВИ

ВСИЧКО започна от една непрецизна формулировка в проекта за решение, пренесена и в последвалото решение на сесията на ОбС – Троян на 28 август т.г. (реш. №726/18.08.2014 г.), като тук вината е и на председателя инж. Балев, и на постоянната комисия с дългото наименование „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на граждани”, ръководена от адв. Петър Яшев. Цитирам решението: „На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и във връзка с  чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общинският съвет Троян избира следните лица за съдебни заседатели на Троянски Районен съд... (следва изброяване на 28 имена)”. 

И НА ЛАИКА става ясно, че така не е добре – че не може Общинският съвет да ИЗБИРА съдебни заседатели, т.е. да се вмесва в работата на съдебната власт. Общинският съвет (с известни уговорки можем да го определим като местна законодателна власт) може да ПРЕДЛАГА листа с кандидатури на съдебни заседатели, както е и по закон; и от тази листа съдът си избира заседателите, съдът и никой друг. Издънката с неточната формулировка се задълбочи с финалната бележка към споменатото решение, цитирам: „Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Троян за сведение и ИЗПЪЛНЕНИЕ”; сиреч на кмета му се вменяваха съдебни отговорности.

САМО ЧЕ нашите общински съветници не се усетиха, от което се възползва колегата им инж. Пеевски, който не пропусна да наниже поредната перла в огърлицата на своята съветническа изключителност. Той (инж. Пеевски) здраво наруга другарите си, в случая основателно, в едно дълго и гневно изявление от трибуната на ОбС. Но г-н Пеевски, както се казва, пресоли манджата – и вместо да се фокусира върху гафа с „избира” вместо „предлага” и върху другия, с превръщането на кмета в съдия (върху това съветникът наблегна, но по-късно), той заговори на едро: за изземване от ОбС – Троян на правомощия на суверена (народа) и нарушаване на Конституцията; за „партийно робство” в България и „диктатура на партиите победителки” (каквито не че няма, но не тук му бе мястото); за нарушеното върховенство на закона чрез нарушеното разделение на властите (и това е вярно, но е тема на дискусия в по-друг формат); стигна и до констатацията, че българите единствени от европейците „преизбират четвърт век собствените си едни и същи палачи на доказано манипулирани и фалшифицирани избори” (също истина, но също за друг формат и друго място); и т.н. А обобщението за въпросното решение №726 на ОбС – Троян бе направо бомбастично: „Пълен абсурд и пореден опит за извършване на конституционен преврат!”.

В КРАЙНА сметка това бурно политическо изявление на инж. Илиян Пеевски не свърши работа, сбърканите формулировки влязоха в решението и станаха основанието за следващия епизод на тупурдията. А всичко можеше да приключи с едно стегнато и кратко предложение за промяна на сбърканото (още повече че и адв. Яшев, и инж. Балев, с които разговаряхме в кулоарите, признаха, че има неточности и гаф в споменатите формулировки).

ЕПИЗОД ВТОРИ

НАПЪЛНО основателно – след приемането с голямо мнозинство на решението за „избора” на съдебни заседатели и изпращането му за „изпълнение” на кмета Михайлова – инж. Илиян Пеевски изпрати писмен сигнал до областния управител Милко Недялков. Но и в този си сигнал г-н Пеевски назоваваше нещата някак прекалено на едро, говореше за „лишаване на жителите на община Троян от конституционните им права” и лишаването им от власт (в случая съдебна власт), която трябва да „произтича от тях”. Прекалено общо формулирано бе и искането в сигнала – областният управител да върне за ново обсъждане реш. №726 от 28 август на ОбС – Троян „поради видимото и пълно противоречие на това решение с действащата Конституция на Република България”.

ЕПИЗОД ТРЕТИ

ИЗНЕНАДВАЩО, поне за мене, областният управител не усети явния гаф в решението на ОбС – Троян и не върна решението за преразглеждане. Вероятно това бе и в резултат на раздразнение от острия тон на инж. Пеевски. Но иронията в отговора на г-н Недялков можеше да бъде спестена, например подмятането, че „по-голям правен абсурд е да настоявате Областен управител да изземе правомощията на Конституционен съд”. На свой ред областният управител мотивира отказа си да върне решението със също толкова общ и неконкретен мотив, цитирам: „Грижата за правата на гражданите не може да се претендира превратно, а следва да се осъществява съобразно разписаните законови правила чрез предвидените за това механизми”. Но пък имаше конкретно тълкуване: „В случая актът на Общинския съвет има организационен, подготвителен за провеждането на избора характер…”; с други думи, въпреки еднозначността на понятието „избира” г-н Недялков приемаше, че в троянския случай то значи друго – „подготовка за провеждане на избор”, и в никакъв случай не може да се тълкува, че Общинският съвет в Троян изземва правомощия на съда.

ЕПИЗОД ЧЕТВЪРТИ

прокурор Светла Иванова
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Ловеч в лицето на прокурор Светла Иванова обаче не си затвори очите пред очевидното – че има гаф в решението на ОбС – Троян за съдебните заседатели. И реагира на сигнала на инж. Пеевски, изпращайки свое предложение до председателя на ОбС – Троян инж. Балев. Накратко, прокурор Иванова бе счела, че, цитирам: „Решението (реш. №726 на ОбС – Троян) е незаконосъобразно и противоречи на Конституцията на Р България, ЗМСМА и ЗСВ”. И напомни, че „Общинският съвет може само да предложи списък с имена на лица, които съветниците считат за подходящи да изпълняват тази важна функция (на съдебни заседатели)”, а в правомощията на „общото събрание на съдиите от съответния Окръжен съд е да определи съдебните заседатели за районните съдилища”. Прокурорското предложение бе, че ОбС – Троян следва да отмени въпросното си решение. Прокурор Иванова бе посочила още едно основание за отмяна – че не е спазен чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, съгласно който най-малко 10% от предложените за съдебни заседатели трябва да са лица с педагогическа квалификация.

ЕПИЗОД ПЕТИ

ТОЙ ПРЕДСТОИ, вероятно на скорошната октомврийска сесия на ОбС – Троян, тъй като няма как съветниците ни да не се съобразят с прокурорското предложение. Нашата прогноза е, че корекцията на сбърканите формулировки ще бъде приета без проблеми и противоречия; малко по-трудно ще е да се натъкми учителската квота от 10%, но и това ще бъде направено. Разбира се, едва ли инж. Пеевски ще пропусне да подчертае правотата си и в още по-голяма степен – неправотата на колегите си.

Генадий Маринов

Бележка на редактора

* Ясно като бял ден е, че съдебните заседатели у нас са някаква нескопосана имитация на демокрация

Хенри Фонда в "12 разгневени мъже"
СЛУЧИЛОТО се е повод да кажем няколко думи за рудиментния и бутафорен български съдебен инструмент, наречен „съдебни заседатели” – в преобладаващата си част възрастни хора с повечко свободно време, по правило без юридическа компетентност и/или пък партийни активисти със същото ниво на некомпетентност, влизащи в съда, за да „уголемят” собствената си и/или партийната значимост. Нищо друго! Дори пари не получават като хората, макар да минават за „пълноправни” участници в съдийския екип – за няколко левчета на съдебно заседание.

ЯСНО като бял ден е, че съдебните заседатели у нас са някаква нескопосана имитация на демокрация, на произтичане на властта от народа; и всъщност са безгласен придатък към съдията, който на практика сам решава всичко и никакви заседатели и тем подобни не могат да повлияят на отсъжданията му. Някой ще опонира, че има случаи, когато съдебните заседатели блокират присъдата на съдията, такова чудо преди години се случи и в Районен съд – Троян по едно нашумяло дело. Но това не е практика, пък и трябва да имаме едно наум дали „противопоставянето” не е режисирано. 

СИГУРНО сте гледали американския филм „12 разгневени мъже” с великолепния Хенри Фонда в ролята на най-разгневения съдебен заседател – но това е в САЩ, а там съдебните заседатели са важно нещо, по-важно и от съдията, защото те решават най-важното: „виновен” или „невинен”. Което навежда на мисълта, че съдебната реформа у нас трябва да реформира и този безполезен в момента правен инструмент – съдебните заседатели. Това съм го чувал и от юристи, и то от добри.

22 коментара:

Анонимен каза...

По-сложно го напишете за да не го прочете никой!

Анонимен каза...

Накратко : Ако не е Пеевски да осветлява народа,какви лайнярщини се вършат в общината от един плондер и шепа мъжки курви, всичко ще е сокротце со благо!

Анонимен каза...

......пък оно си сака малко кютек !;)

Анонимен каза...

Дочаках все пак да видя нещо и в троянските медии по въпросът с КОНСТИТУЦИОННИЯ преврат, на който бях свидетел и който не успях да предотвратя. Само Д.Сираков, В.Шейретов и Тр.Трифонов ме подкрепиха и не си позволиха да нарушат Конституцията, респективно Закона за съдебната власт.
В ловешките медии дадох многократно обширна информация плюс фактология и документи. Който иска - да се запознае и да се информира.
От тази статия на Т21 излиза, че за ЗСВ съм бил прав, ама видите ли - за Конституцията и конституционния преврат не съм бил прав. То такива подобни неща твърдяха и Балев и др.Съев и други общински съветници, ама .... поне със ЗСВ се изясниха нещата.
Въпросът обаче е за Конституцията - най-суспендирания закон /и то основен закон/ през последните 25 години.
Няма да убеждавам никого за нищо.
Обявявам награда от 10 000 лева, ако някой ми покаже в кой закон е записано - кой ИЗБИРА съдебните заседатели в Р.България като част от съдебната ВЛАСТ. Само не ми цитирайте Конституцията /чл.1-ви/ - защото ще констатирате единствено това, което и аз казвам, и защото Конституцията очевидно за ОбС Троян, за Областна управа Ловеч, за Областна прокуратура Ловеч и за Троянските медии НЕ ВАЖИ!
Като отговорите на този въпрос - първият който е намерил къде и в кой закон пише кой ИЗБИРА съдебните заседатели като част от съдебната ВЛАСТ и които са с РАВНИ ПРАВА със съдиите - идва да си получи наградата и продължаваме по-нататък.
Ако не намерите /а то няма как да намерите/ - пак ще продължим нататък. Защото въпросът е от изключителна важност, както за гражданите, така и за честните и почтени представители на съдебната власт.
ИП

Анонимен каза...

За да не се блъскате излишно - ето ви какво пише в глава "съдебни заседатели" от Закона за съдебната власт. Хайде открийте кой ИЗБИРА съдебните заседатели като част от съдебната Власт.
И която ВЛАСТ, за да е ВЛАСТ по действащата Конституция, трябва да отговаря на чл.1 от Конституцията. Успех в търсенето.
*
съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.
(2) За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и резервни съдебни заседатели.

Чл. 73. За участието си в съдебни заседания съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

Чл. 74. (1) Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.
(2) По жалба на наказания съдебен заседател председателят на по-горния съд може да отмени разпореждането по ал. 1 или да намали размера на глобата.

Чл. 75. (Обявен за противоконституционен с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (1) (Предишен текст на чл. 75, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Висшият съдебен съвет приема наредба, с която определя:
1. реда, по който се посочват кандидатите за съдебни заседатели;
2. възнагражденията на съдебните заседатели;
3. други организационни въпроси, свързани със съдебните заседатели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Наредбата по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".

Анонимен каза...

Раздел II.
Съдебни заседатели
Чл. 66. (1) В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

Чл. 68. (1) Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Столичният общински съвет прави предложения за съдебните заседатели за специализирания наказателен съд.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съдебните заседатели се определят за:
1. районните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;
2. окръжните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;
3. (нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) специализирания наказателен съд - от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съдебните заседатели във военните съдилища сеопределят по предложение на командирите на поделенията от общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд.

Чл. 69. (1) (Предишен текст на чл. 69, доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Мандатът на съдебните заседатели е 5 години, който започва да тече от датата на полагане на клетвата по чл. 70.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, мандатът им продължава до приключването на делото в съответната съдебна инстанция.

Чл. 70. Съдебните заседатели полагат клетва пред съответното общо събрание.

Анонимен каза...

Чл. 71. Съдебният заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда:
1. по негово искане;
2. при поставянето му под запрещение;
3. когато е осъден за умишлено престъпление;
4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
5. когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт.

Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.
(2) За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и резервни съдебни заседатели.

Чл. 73. За участието си в съдебни заседания съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

Чл. 74. (1) Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.
(2) По жалба на наказания съдебен заседател председателят на по-горния съд може да отмени разпореждането по ал. 1 или да намали размера на глобата.

Чл. 75. (Обявен за противоконституционен с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (1) (Предишен текст на чл. 75, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Висшият съдебен съвет приема наредба, с която определя:
1. реда, по който се посочват кандидатите за съдебни заседатели;
2. възнагражденията на съдебните заседатели;
3. други организационни въпроси, свързани със съдебните заседатели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.)
Наредбата по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел III.
Районен съд

Анонимен каза...

А Пеевски как е формулиран в документа си за самоличност?

Анонимен каза...

Повечето общински съветници са пожизнено. Все едни и същи муцуни в продължение на 3-4 мандата. Троянци събудете се и догодина само младииии

Анонимен каза...

8-ми, идете другаде да си играете и не отклонявайте темата. Тук се говори за сериозни неща, някои от които са в основата на пропадането на България последните 25 години.
Не се отчайвайте и не се чувствайте пренебрегнат. Да се надяваме, че Т21 ще пусне "епизоди" за наглеците и малоумниците в този град, където ще може да се реализирате.
*
В действащата българска Конституция в чл.1-и се казва:
Чл.1. ал.2 – „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.“ /забележете – не „ИЛИ“ чрез органите…, а „И“ чрез органите…/
Чл. 1, ал. 3 “… никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.”
Освен това от чл.5, ал.1 и 2 -Конституцията има непосредствено действие и никой закон не може да и противоречи.
Върховенство на закона означава само едно - реална власт в ръцете на суверена. В противен случай е невъзможно да има суверенна власт. Когато суверенът извършва дейностите си пряко, без да прехвърля другиму права, върховенството на закона е неоспоримо и безусловно, защото властта се прилага без уговорки. Овластяването на органите и представителите на отделните власти според Конституцията трябва да се извършва пряко от суверена. Когато други лица изземат функциите на суверена, на практика имаме фактическо опосредстване властта на суверена, което обикновено води до узурпиране на властта или подмяна на суверена, а това означава бламиране на върховенството на закона. Това означава още и "комунизъм", "фашизъм" или друга разновидност на тоталитаризма.
От тук произтичат и заключенията ми /ОСНОВАТЕЛНИ/, че ОбС Троян извършва конституционен преврат с Решението си да "избере" съдебни заседатели, а от друга страна - това си е чиста партийна диктатура и бламиране правомощията на суверена. Ето защо Т21 не бива да се чуди и да квалифицира думите ми - а най-добре беше да ме попита като страна в "спора" ми с ОбС, ОУ и ОП, както е прието в журналистиката, или с ФАКТИ, аргументи /членове от закони/ да защити обратната теза.
ИП

Анонимен каза...

Върховенство на закона може да се постигне само чрез т.нар. разделение на властите. Това има една основна цел, да разпредели властта по такъв начин, щото никой да не може по никакъв начин да заеме позицията на суверена, а следователно и да премахне върховенството на закона. Тази демократична Система се основава на няколко правила:
• Нито едно лице, или група от хора, не трябва да упражнява по никакъв начин повече от една от трите вида власти;
• Нито една от трите вида власти не трябва да разполага с повече правомощия от другите две.
• Властта се предоставя временно, така че никой да не може да задържи предоставените му правомощия за по-дълго време и така да изземе суверенитета.
• Нито една от трите вида власти не трябва да се упражнява без контрол, т.е. никой, на който е поверена властта на суверена, не може неограничено и безотговорно да я прилага.
• Нито една от властите не трябва да участва в съставянето на другите две. Суверенът е източникът на всяка власт и затова той съставя органите на всяка власт.
• Суверенът трябва да прехвърля своите правомощия поименно, а не на група от хора, защото юридически групова отговорност не съществува, и следователно, суверенът не може да търси сметка за деянията на своите пълномощници през времето на техния мандат.
*
Какво на практика се случва в днешната Съдебната власт:
• Суверенът не участва пряко в правораздаването. Институцията на съдебните заседатели е с нищожни правомощия, а изборът на съдебни заседатели не се извършва от суверена, а от:
- или от самата съдебната власт, което на практика е узурпиране на властта
- или от представители на другите власти, което също е узурпиране на власт и означава липса на суверенитет.
• Съдебната власт не се съставя пряко от суверена, а от политическите пълномощници, в лицето на законодателния орган, президенството или както е в днешния случай от един ОбС, което е потресаващо, както и от представители на самата съдебна власт.
• Липсва мандатност за по-голямата част на представителите на съдебната власт. Тази власт е поверена в ръцете на тесен кръг от хора без каквото и да е ограничение във времето. Това на практика я прави вечна, защото се оказва, че дори не съществува условие, при което се упражнява народния суверенитет.
• Контролните органи също са назначени от изпълнителната власт, а не от суверена.
ИП

Анонимен каза...

Това е последния откъс от ограмотителното ми изявление, което направих през м.Август т.г., опитвайки се да ограмотя и вразумя троянския комунистически ОбС да не нарушават Конституцията и закона. Уви. Пред едно дърво да бях говорил - по-голям успех щях да имам.
*
В България ориенталската авторитарност е толкова силна, щото обществото изобщо не разбира какво е това разделение на властите и непрекъснато го бърка със споделяне на властта. Разделението на властите НЕ означава разделение на властта между отделните политически партии, а разделение на властта между суверена и неговите политически пълномощници, или разпределение на правомощията между трите вида власти.
На практика, от 25 години в България живеем в условията на Конституционен преврат с узурпиране на властите от „партиите-победителки“, което на практика означава изземване конституционните права на суверена и липса на върховенство на закона. От 25 години конституцията е суспендирана и правителствата, партиите и чиновниците провеждат преврата към избраната от тях цел. Каква е тя, вече се вижда от ясно, по-ясно - безправие, икономически рекет, полицейщина, пълна безнаказаност на определени политически групи, грабеж, нерегламентирано забогатяване от упражняването на власт и най-важното – прогонване или подлагане собственото си население буквално на геноцид.
Всичко това днес е възможно, защото „политическите разбойници“ се хранят и възпроизвеждат от пълното безхаберие и лекомислие на днешният страхлив българин, който е наврян или се е самонаврял в миша дупка и му е оставено единствено да гледа и да му текат лигите от „безплатното сиренце“ в „капана за мишки“.
Няма друга европейска държава, в която народа и да търпи безропотно цял четвърт век група „политически разбойници“ да му съсипва държавата и да го обрича на изчезване.
Няма друга европейска държава, в която жителите да преизбират четвърт век собствените си едни и същи палачи на доказано манипулирани и фалшифицирани избори.
Ето защо, докато все още не сме прогонени или доунищожени от „политическите разбойници“ - време е да започнем строителството на общия си „най-български“ съвременен надгробен паметник, а на него да напишем:
„Никой не се е лигавил повече от нас със собствената си съдба и история. Затова сме тук!“
ИП

Анонимен каза...

Ангеле,тюфлек алкохолизиран, някакъв срам имаш ли изобщо?

Анонимен каза...

За съжаление, ОбС Троян, Областната управа и ОП се оказаха на нивото на заглавието на тази статия с епизоди - "Голямата тупурдия със съдебните заседатели".
Тази и още няколко подобни "тупурдии" ни костват едни 25 години "изгубен живот" и една съсипана държава, която моето и тези около моето поколение ще оставим като наследство за "смелчаците", които ще останат тук да живеят.
Все пак добре е да знаете, че въпреки насмешките, подигравките, откровената простотия и неграмотност срещу която съм изправен в този /и не само този/ случай - за всичко това ще бъдат сезирани Европейският омбудсман, правната комисия на ЕС в Брюксел, както и международни организации, свързани с правата на човека, вкл ООН.
Така че - "тупурдията" и епизодите ще продължат.
На мен ми писна да ме третират и да живея като някакъв модерен роб!!!
Писна ми някакви полуграмотни идиоти и мижитурки да ми определят живота на държавно и общинско ниво.
Писна ми някакви нагли партийни разбойници да ме крадат и да ми съсипват държавата и то безнаказано, защото им позволяваме те да си НАЗНАЧАВАТ органите и представителите на съдебната власт.
Писна ми някакви нищожества да ми казват как да чета или да не се съобразявам и основавам на Моята Конституция, която е писана за нас гражданите, а не за нуждите на политическата мафия, Конституционния съд или Бог знае за кой друг.
ИП

Анонимен каза...

Илиянчо,приятелю,наистина и ти самият не знаеш колко си прав по основни и важни теми , но не се ли чувстваш като Дон Кихот с единствен слушател Санчо и магарето му. Много ровиш в чичо Гугъл , много верни неща казваш , но...погледни..? ,няма аудитория. Бори се с вятърните мелници,каузата в този град , в тази държава е загубена. Дано да не съм прав.

Анонимен каза...

ИПеефски нее ли род на ДПеефски, доста така подобно сащество. Освен тва май малко графоманиак си пада, пише да пушек се дига

Анонимен каза...

Аз като първичен и прост троянец се вълнувам от по простички неща. Кво да работя. Заплащат ли ми за труда и кво да ям. Отново като типичен гълфон ми пречи, че не мога да се преместя от точка
А до точка б, грешката на ОС не е толкова сериозна, много по абсурдни решения са вземани там
Надявам се ИП да е доволен от развитието на ситуацията и да впрегне неизчерпаемата си енергия в следващите битки. А те почти не останаха.

Анонимен каза...

Много сте прав 17-ти. наистина "грешката" на ОбС не е сериозна. Тя е УЖАСЯВАЩА!
Това е един вид еманацията на целия 25 годишен мутро-комунистически преход, когато тръгнахме от чл.1 на живковата конституция с "ръководната роля на партията" и след 25 години отново сме там - със суспендирания чл.1 от новата Конституция и отново с ръководната роля на партиите.
Всичко останало е следствие!
Само това е различното, че днес сте с аборигенски заплати и сте докарани до първобитното ниво да мислите какво да ядете и как да се преместите от т.А до т.Б. Днешната покупателна възможност на българина е с 21,7% по-ниска от края на 80-те години, когато социализъмЪт, ръководен от същите днешни некадърни калпаци, береше душа и се сгромолясваше.
Но, няма какво друго да е в един обръгнат от простотия и посткомунизъм град и община. Град, в който интелигенцията се е завряла в миша дупка и трепери от страх.
От тези, които преди 25 години искахме и се борихме за Демокрация - от тях днес съм останал само аз и както казва 15-ти - заприличал съм на някакъв Дон Кихот.
Всъщност, това си е комплимент от всякъде :) 10Х!
ИП

Анонимен каза...

ПИ = Дон Картофф, 0 х 10000000000000000000000 = О

Анонимен каза...

каквото и да е Пеевски може да казва истината в очите и най важното има смелостта да го направи,а други гледат от къде духа вятъра и там да се подмажат

Анонимен каза...

Пеевски от една грешка прави грандиозен скандал,защото така му се иска да стане,но не премери правилно,както впрочем прави винаги.Вдига си акциите,защото знае,че някои хора ще му се вържат,например като номер 20 ;) Но нека е спокоен,че поне ги има.В момента е сам,отсвирен от онова чучело Сидеров и явно си търси някой да го забележи.Щото наближават и местни избори.Я ме поправете,ако греша!Съдебните заседатели са се избирали винаги по един и същи принцип.Защо чак сега се дърви за начина на избиране и защо от една грешка,която е поправима и така ще стане, прави такава олелия?Иска внимание,иска човека :)

Анонимен каза...

21 и ти си пишеш анонимно,защото и на теб не ти стиска и името си да напишеш

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |