От втория път приеха диференциация на общинските наеми

* Коригираното предложение на Николай Тодоров бе гласувано с пълно мнозинство – 10% увеличение на наемите на общински терени и общински помещения за търговски/производствени цели и 19,6% увеличение за всички останали общински наематели

Николай Тодоров
В Общинския съвет
 
КАКТО вече ви информирахме (виж „В едно изречение“ (35) – бел. ред.) общинският съветник от групата на ПП-ДБ Николай Тодоров внесе на сесията на Общинския съвет миналия четвъртък (25 януари) предложението за диференциация на наемите на общински имоти, „вързани“ за ръста на минималната работна заплата, 19,6% за 2024 г. Което предложение бе изцяло сходно с внесеното на последната за миналата година общинска сесия (21 декември) и отхвърлено при гласуването тогава предложение на кмета Донка Михайлова – 10% ръст на наемите за наемателите на общински търговски и производствени помещения (нежилищни помещения) и 19,6% за всички останали общински наематели (на терени, жилищни помещения, гаражи, ателиета, по аренда и с преференциални наеми). Припомняме, че на декемврийската сесия предложението на кмета Михайлова бе контрирано от предложение на съветника д-р Милко Минков от групата на ГЕРБ, искащо намалено увеличение от 10% за всички общински наематели, което също не бе прието.

КАКВА бе аргументацията на г-н Тодоров за де факто преповтореното предложение за диференцирано увеличение на общинските наеми? Вече цитирахме основното: „Анализът сочи, че с така направеното предложение, Общината би се лишила от приход в размер на 11 549 лв. с ДДС на годишна база, но би запазила възможността за редовно заплащане на наемите за помещенията от наемателите“; с други думи – да се даде рамо на наемателите на общински търговски и производствени помещения, което ще е изгодно и за наемодателя (Община Троян), тъй като те (наемателите) ще могат да си плащат наемите.

ДА СПОМЕНЕМ и другите аргументи: „ръстът на минималната работна заплата за 2024 г. е значителен спрямо предходни години; отдаваните помещения от Община Троян са най-вече за търговски и обслужващи цели и са с немалки площи и наеми; отдаваните под наем общински терени са със значително по-малки наеми, при положение че върху тях също се развива търговска дейност в собствени помещения; общинските публични предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити отдават под наем най-вече помещения; годишният приход от отдаване под наем при 100 % събираемост е както следва: от общински помещения в размер на 120 173 лв., от общински терени – 66 696 лв. (сумите са с ДДС)“.

И КАКВО се случи на сесията на 25 януари? Появи се поредното контрапредложение на д-р Милко Минков и ГЕРБ – но ревизирано в посока диференциацията/намалението на увеличението от 10% на наемите да не е за всички общински имоти, а само за нежилищни помещения (съвпадащо с предложението на Михайлова/Тодоров) и за терени, върху които наемателите са построили собствени помещения. Вносителят г-н Тодоров го присъедини към своето предложение, т. е. допълни/ревизира собственото си предложение, макар от трибуната да изрази известно неодобрение. Подобно присъединяване е допустимо от правилника за работа на Общински съвет Троян и новото допълнено предложение на г-н Тодоров бе гласувано и единодушно прието (с 20 гласа „за“ и 5-ма неучастващи в гласуването поради конфликт на интереси от присъстващите общо 25 съветници.

ПРИЕТОТО бе следното: Наемателите на общински помещения (за търговски/производствени цели) и наемателите на общински терени (върху които са построили собствени помещения за търговски и производствени цели) ще получат преференциално увеличение на наемите си с 10%, за всички останали общински наематели (на жилищни помещения, гаражи, ателиета, арендатори, с преференциални наеми) увеличението ще е с 19,6%. Тази диференциация ще доведе до намаляване на приходите от наеми в общинския бюджет с 60 хил. лв. (на годишна база), ще бъде засегнат и един от най-големите наемодатели „Общински пазари“ ЕООД, който ще прибере 23 хил. лв. по-малко.

КАК КМЕТЪТ Донка Михайлова коментира решението на Общинския съвет? „Много ми се иска, когато говорим за пари, първата ни грижа да е устойчивостта на общинския бюджет. В последните 12 години ние положихме изключително много усилия да постигнем един устойчив бюджет. Устойчивост на общинския бюджет означава безпроблемна работа в образованието, детските градини, социалните услуги, нормално развитие на инвестиционния процес, в който инвеститор е Общината. Ние се стремяхме в годините да бъдем сред първите 10-15 общини в България, поддържащи устойчивост на бюджетите си по класацията на Министерство на финансите. И да не забравяме, че го правим при положение че 12 години не сме вдигали имуществените данъци“, заяви г-жа Михайлова.

Т21  
 
Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |