Да управляваш на инат, или да управляваш с лъжа!

* „Скъпи съграждани, докога с лъжи! Съгласни ли сте всички вие да плащате огромни обезщетения, защото някой е или некадърен, или управлява на инат?“

Красимир Христов

Тема с продължение Платена публикация

Съгражданинът ни Красимир Христов (60 г.) е собственик на мебелната фирма ЕТ „КЕШ“, чиято производствена база е в с. Добродан. Фирмата е с 20 работници и продукцията й е основно за износ. От четири години г-н Христов води битка с Община Троян за осигуряване на нормален достъп до производствените му помещения – тъй като по съществуващия път не могат да минат големи камиони и се налага претоварване на готовата продукция и материалите. Но въпреки всичко – обещания, изработен, одобрен от Общинския съвет и публикуван в „Държавен вестник“ ПУП (подробен устройствен план), множество жалби, влязло в сила съдебно решение, стопирани сериозни инвестиционни намерения – това не се случва. И битката продължава. Т21
НЕ ЗНАМ КОЕ от двете заглавия е по-подходящо, но ще развия и двете тези. Както мнозина знаят, производствената ми база вече четвърта година е без адекватен транспортен достъп.

ПРЕЗ М. ЮНИ 2020 Г. поисках от кмета на община Троян да изпълни разпоредбите на чл. 190, ал. 6 от закона за устройство на територията (ЗУТ) за прокарване на временен път, но кметът реагира с мълчание. Така, разбирайки, че кметът не може да изпълни своите задължения, заведох дело в Ловешкия административен съд. На 15 декември 2020 г. съдът излезе с решение, че задължава Община Троян да издаде заповед за прокарване на временен път и я осъди да заплати 900 лв. разноски по делото. Вместо да изпълнят това съдебно решение от Община Троян обжалваха пред Върховния административен съд (ВАС). Както се очакваше, с решение от 25 юни 2021 г., ВАС потвърди присъдата и осъди Общината да заплати нови 300 лв. разходи.

ТОВА СА дребни суми, но наясно ли са от Община Троян, че техният тарикатлък ще им струва скъпо. За въпросната една година забавяне те дължат обезщетение за материалните и нематериалните щети, които са ми нанесли. А именно:

     • ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ да осъществя инвестиция в построяването на ново производствено хале с площ около 700 кв. м., за което имам одобрен проект, и поскъпване на желязото с почти 100%, както и с поскъпването на други строителни материали, щетите ми са за около 100 000 лв.

     • ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИЯ транспортен достъп и редовното претоварване и товарене на материали и готова стока в центъра на селото, се отделяха почти всеки ден работници, които да извършват тази дейност, следствие на което се нарушаваше производствения процес, довело до спад в обема на продукцията. Тези загуби са в размер на около 5000 лв. месечно, а за годината – около 60 000 лв.

     • ПОРАДИ ЗАГУБА на потенциални партньори, както и за уронване на престижа на предприятието и лично моя, искът за обезщетението ще бъде около 30 000 лв.

     • ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ще се дължат и за периода до прокарването на този път. Аз и вещото лице от ловешкия окръжен съд предложихме вариант, при който този път можеше да се прокара без една стотинка вложения от Общината. Но управлявайки на инат, те предложиха вариант, който минава през старото речно корито и ще са необходими много инвестиции и време. Ха сега да ви видя, като предлагате вариант за път, по който не може да се мине ис колело, как и кога ще изградите път, по който да минават тирове?!

ПО ВЪПРОСА
за лъжата. Неспазвайки срока, който съдът е отредил, на 15 юли 2021 г. кметът на община Троян издава заповед №995, в която пише: „Като съобразих мотивите на съда и разпоредбата на чл. 190, ал. 3 от ЗУТ, приемам предвижданията на изработения Проект за подробен устройствен план за регулация и застрояване на стопанско-промишлена зона „Изток“ по плана на с. Добродан (обявен в бр. 34/23.04.2019 г.) без постъпили възражения в законно установения срок…“. Това е пълна лъжа и представлява изготвяне на официален документ с невярно съдържание и според чл. 311 от Наказателния кодекс. А длъжностното лице, което в кръга на служебните си задължения „състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до 5 години“. Лъжата в случая е, че още след представянето на първия вариант за ПУП от фирмата, спечелила обществената поръчка, който съдът обяви в „Държавен вестник“, и след отхвърлянето му от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) към Община Троян, съм подал жалба Ж-РД-41 от 21 март 2019 г. В която жалба съм заявил несъгласието си с решенията на съвета, както и грешките и нарушенията, които са допуснати.

Факсимиле от жалбата на Красимир Христов, изпратена на 21 март 2019 г.
УПРАВЛЯВАЙКИ на инат се взема решение и се принуждава фирмата, изработила проекта, да изработи нов вариант (което е в нарушение на заданието, предложено от главния архитект, внесено от кмета и гласувано от Общинския съвет, т. е. спазването му е задължително). След публикуването на този нов вариант в „Държавен вестник“, бр. 34/23.04.2019 г., в законовия срок от 30 дни внесох нова жалба – Ж-РД-41 от 22 май 2019 г., описвайки направените нарушения.
Факсимиле от жалбата на Красимир Христов от 22 май 2019 г.

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, докога с лъжи! Съгласни ли сте всички вие да плащате огромни обезщетения, защото някой е или некадърен, или управлява на инат?

Троян, 23 юли 2021 г.

Красимир Христов

Начало

Още по темата:

4 коментара:

КОРЕКТЕН каза...

Общината пак осъдена, ама ние плащаме.Има ли общински съвет или са само позьори?На януарската сесиея се постави въпроса за загубените дела от общината и до там.Нали е прозрачана работата в общината, ама на думи.

Донка Михайлова каза...

Обърни се към Мондека. Той решава какво да става и какво не. Всички останали само козируват и му отговарят:-"Бате шефе да ти ям кура!"

Krasimir Hristov каза...

Съжалявам,но вместо да го ям като тези за които говорите,предпочитам да се боря за правата си.

Unknown каза...

ДОНА КРАДЕЦА МОШЕНИКА,ДОНА ОФШОРНИЯ МИЛИОНЕР,ДОНА ДПС-ТО.ДОНЯ КРАДЛАН

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |