Красимир Христов: Притиснат съм до стената, готов съм на всичко

* „Машини съм накупил, всичко го имам налично. Имам реална възможност да удвоя и работниците, и обема на работа, ако проблемите се решат“
Тема с продължение Интервю 
Красимир Христов
Съгражданинът ни Красимир Христов (60 г.) е собственик на мебелната фирма ЕТ „КЕШ“, чиято производствена база е в с. Добродан. Фирмата е с 20 работници и продукцията й е основно за износ. От четири години г-н Христов води неравна битка с Община Троян за осигуряване на нормален достъп до производствените му помещения – тъй като по съществуващия път не могат да минат големи камиони и се налага претоварване на готовата продукция и материалите. Но въпреки изработения ПУП (подробен устройствен план), предвиждащ разширение на пътя, нищо не се случва. Бизнесменът вини институциите в некоректни действия срещу него и фирмата му в полза на конкурентна фирма и през 2019 г. написа остро отворено писмо, озаглавено „Усещане за корупция“. Това писмо бе прочетено и на провелото се на 26 февруари тази година събрание на целия екип на ЕТ „КЕШ“, на което бе взето решение за протестни действия; причината – спиране на тока в производствените помещения и блокиране на работата на фирмата (виж „20 работници начело с работодателя си излизат на протест“ – бел. ред.). Последва среща с кмета на община Троян Донка Михайлова и спешно пускане на тока, но големият проблем с пътя продължава да е на дневен ред. Т21
– Твоите проблеми не са от вчера. Със сигурност част от тях са проблеми на конкуренцията, т. е. напрежение между двама бизнесмени. Но ти спомена, че има и корупционни проблеми – че Общината подкрепя не по правилата твоя противник в спора и това, в крайна сметка, е донесло много щети на фирмата ти.

– По този въпрос не искам в момента да правя обширни коментари, тъй като имам информация, че вследствие на материалите, които изпратих до различни институции, включително до Главна прокуратура, тя се е самосезирала и е разпоредила на Районна прокуратура да започне наново обследване. И се надявам, че този път разследващите полицаи и районният прокурор, на когото ще бъде възложено (не знам кой е той), ще направят обективно разследване, което ще включва експертизи, договори с фирми, които са извършвали строителство, договори с фирми, които са премахвали строителства, за да се види истината; посещение на място, за да се види, че сгради, за които се твърди, че са премахнати, в момента са все още там, дори някои от тях са действащи. Това нека засега да го оставим.

– Започнах с този въпрос, защото преди две години ти написа едно „кърваво писмо“, озаглавено „Усещане за корупция“, от което тръгва всичко. Две години ходиш по мъките, без да има решение на проблема. Значи усещането за корупция си стои и сега?
– Това писмо сега е налично в Главна прокуратура. На базата на него и на писмо, което съм изпратил за обжалване до Окръжна прокуратура, където пак не се взеха мерки, ще започне разследване. Нека да видим как ще приключи.

– Проблемът със спирането на тока бе решен много бързо?

– Да, решен е. Проблемът е с една сграда, която не е въведена в експлоатация, защото нямаше Акт 16, а документите за тази сграда бяха входирани в Общината още на следващия ден след протеста (2 март) и имаме обещанието в най-кратък срок да се реагира. Мисля, че на този етап нещата там ще се уредят.

– Значи получи разбиране от общинската администрация. Но дали това не стана, след като демонстрира сила?

– Точно така. Не е сила, а упоритост. Остава обаче открит въпросът за пътя, за да мога да си обслужвам цеховете.

– Това е фундаментален въпрос и е изключително важно за качеството на бизнеса ти, нивото и развитието му?
– Да. И за инвестиционната програма също. Тъй като преди четири години имам одобрен проект за построяване на още едно хале от 700 кв. м, който е спрян заради този път.

– Какъв точно е проблемът?

– На 18 март имах отново среща с г-жа Михайлова и отново поставих проблемите, които трябва да се решат. Най-главният от тях е изработването на ПУП (подробен устройствен план). Такъв беше разработен от софийска фирма с обществена поръчка от Община Троян, с всичките атрибути, и беше обявен в Държавен вестник. Когато обаче беше внесен в Общинския експертен съвет, не знам под какво влияние той беше доста коригиран.

– Нека си говорим откровено. Беше коригиран, за да е удобен за твоя конкурент?

– Точно така. Защото трябваше да се отчуждят около 500 кв. м от една негова нива. Говорим за неурегулиран имот.

– Значи нищо страшно?
– Нищо страшно. И Общината щеше да го компенсира.

– Защо Общината го толерира – така излиза от твоите думи?
– Не мога да отговоря на този въпрос. На този въпрос всеки човек трябва да си отговори сам.

– А възможно ли е да се стигне до разбирателство между вас двамата и нещата да станат по-плавни и леки?
– Правили сме опити. И г-жа Михайлова прави такъв опит преди две години като посредник, повика ни, аз се явих, Александър (така се казва конкурентът – бел. ред.) изпрати като свой представител арх. Иван Атанасов. Когато поставих въпроса, че желая така да се решат нещата, защото това е най-евтиният за Общината начин, почти без никакви средства, отговаря на заданието, което е гласувано от Общинския експертен съвет, не преминава през никакви урегулирани имоти и няма никакви проблеми, за да се изпълни, арх. Атанасов отговори, че не е упълномощен да преговаря за такива отстъпки и просто разговорът приключи.

– И сега, защото пътят е изкривен и тесен, се налага да претоварваш материали и готова продукция, което бави и оскъпява, така ли?
– Да. На последната ни среща г-жа Михайлова обеща да се внесат отново в Общинския експертен съвет, както поисках, двата варианта и да бъдат разгледани – кое е законно и кое не е, кое е в нарушение на заданието, гласувано от Общинския съвет, и кое не е.

– Кога ще се случи това?
– Г-жа Михайлова ми обеща, а кога ще го направи, не знам.

– Вие имахте няколко срещи след обявените протестни действия, нали?
– Една в деня на протестните действия (1 март) и след това още една, по мое искане.

– За решаване на генералния проблем – пътя?
– Да. Г-жа Михайлова се съгласи отново да се разгледа на Общинския експертен съвет. Аз много ще се радвам, ако заседанието е открито и могат да присъстват и журналисти, за да се види кой как лобира и кой иска да се нарушава заданието, което е гласувано. Това задание е направено от главния архитект, внесено е от кмета и е гласувано от Общинския съвет. По него е направен ПУП-ът. И след това на самото заседание на екпертния съвет излизат хора – не знам кои са, защото нямам стенограмата – които казват, че има четири жалби. Три от тях са неоснователни, защото една жалба, за да е основателна, трябва да засяга твоя имот. Те са на други хора, просто са ги притиснали по някакъв начин. Всичко това е описано. Другото нещо, което г-жа Михайлова обеща, е за този имот, който Александър ползва като уж като земеделска земя, дадена под аренда. Той го е насипал с метър-метър и половина речна баластра; това е точно пред цеха ми, заградил го е и си държи там тежки машини – трактори, сеялки и други.

– Това пречи ли ти на теб?

– Ако този терен се освободи, като влезе камион, ще може да маневрира.

– Но този терен си е негов, нали?
– Даден му е под аренда и той няма право да променя статута и да унищожава тази земеделска земя. В договорите за аренда категорично е написано, че нарушиш ли статута на земята, договорът трябва да бъде прекратен. По този въпрос два пъти е внасяно питане в Общинския съвет чрез общински съветници – в предишния ОбС и сега. От Общината отговарят, че са извършвали проверки, че ще бъдат извършени нови проверки и че е възложено почистване.

– Нали това е очевадно – отиваш, виждаш, че е баластрирано и разбираш, че не се изпълнява арендният договор?!

– И какво почистване е възложено, да не е пръсната една кофа с пясък, та да отидеш да я събереш с метличка? Говорим за над 100 кубика речна баластра. По този въпрос на последната среща г-жа Михайлова каза, че не е запозната добре, но ще разгледа отново въпроса.

– Но все пак тръгнаха нещата?
– Да. Но че г-жа Михайлова не е запозната с много от проблемите, че има много общински служители, които я подвеждат, това пролича и на първата среща при нея, след протеста. Тя чак тогава разбра, че заповедта, която е издадена за спирането на тока в цеха ми, не е валидна, тъй като след нея е издадена втора заповед, която казва, че ми се възлагат пет условия, които трябва да изпълня, и ако не ги изпълня в тримесечен срок, тогава да ми се спре токът. Това беше преди две години. Освен това е издадена трета заповед от Общината, в която се казва, че тези пет изисквания са изпълнени от мен.

– Значи е можело токът въобще да не се спира?

– Да. Аз имам едно формално нарушение – че в сграда, която не е въведена в експлоатация, има складиран дървен материал. Но спирането не може да стане на базата на предишните заповеди. Можеха да дойдат, да ми издадат нова заповед, аз да имам 14-дневен срок, в който да мога да я обжалвам, да представя доказателства и т. н., и тогава вече, ако съдът не уважи обжалването или ако аз не предприема действия по предписанието, да имат пълното право.

Красимир Христов чете пред работниците си писмото „Усещане за корупция“, 26 февруари 2021 г.

– Не разбирам – как ще спираш тока на фирма, хората хляба си вадят, видях работниците ти на събранието, бяха решени да се борят докрай.
– По първоначална оценка вследствие на всичко това фирмата ми е претърпяла загуби между 25 и 30 хил. лева.

– Има ли как да ги компенсираш?

– Ако реша да заведа дело на Общината, със сигурност ще спечеля.

– Мислиш ли да заведеш дело?
– Все още обмислям, защото резултатът ще се получи след една или две години. Освен това, никой от виновните няма да заплати с лични средства щетите, а ще трябва да ги плащат троянските данъкоплатци. Затова просто ще изчакам. Ако Общината предприеме адекватни мерки, за да се решат проблемите бързо, ще преглътна и ще поема загубите за собствена сметка. Но ако продължат да упорстват… Разбира се, говоря за мерки по законен начин, никога не искам да се прави нещо незаконосъобразно.

– Ясно е, че няма да тръгнеш на тази тежка битка против институциите, ако не държиш на закона. Проблемите включват и пътя, нали?

– Абсолютно. Това е основният проблем. Едно време, при социализма, основно право беше правото на труд, сега правото на труд на тия хора не е гарантирано.

– Кога се очаква заседанието на Общинския експертен съвет? Да не вземат да се проточат нещата?
– Всеки месец се прави най-малко един експертен съвет. Всичко е въпрос на желание.

– Кой е председател на този експертен съвет?

– Главният архитект на Община Троян. Но кметът г-жа Михайлова, колкото и да говори, че това е независим орган, той е орган, назначен от нея. Този орган дава само предписания. Всичко оттам нататък се узаконява с нейна заповед.

– Каква ти е прогнозата? Голяма битка водиш, но ми се виждаш повече оптимист от преди.

– Битката четири години я водя. Най-парадоксалното е, че в момента имам страшно много работа, страшно много поръчки, които не мога да изпълнявам заради липса на производствени помещения. Машини съм накупил, всичко го имам налично. Имам реална възможност да удвоя и работниците, и обема на работа, ако проблемите се решат. Сега има някакво раздвижване. Но ако въпреки всичко прокуратурата не открие виновните, ще се обърна към Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент.

– Имаш адвокат, който да движи тези дела?

– Имам, а ако се наложи да се обърна към споменатата комисия, ще търся и други. Аз съм притиснат до стената, готов съм на всякакви решения. Голяма подкрепа получих и от работниците. Въпросът няма да може да бъде замазан.

Интервю на Генадий Маринов

Начало

Още по темата:

2 коментара:

КОРЕКТЕН каза...

Страхотно интервю.Браво и на Краси, и на Генади.Според отчета на кмета за 2020г./моля троянци да го прочетат/ Троян е с евроетикет за 4-ти път,което включва помощ за бизнеса и прозрачност в управлението.Да не се окажат прозрачни само витрините на Общината.Кметицата излиза с призив:"ЩЕ СЕ СПРАВИМ КАКТО ВИНАГИ !!! ЗАЕДНО!"/за 2021г/.
Защото от това интервю се разбира ,че се е работило-ще правим както винаги!заедно!

Unknown каза...

По рано след редица срещи с Михайлова по подобни проблеми,натрупах отрицателно мнение към нея като за„лицемер”. Година по късно започва да ми се утаява в мозъка,че милата ловчанлийка е подложена на крайно гнусни въжделения години наред,схемички и интереси от разни отвратителни троянски селски бийтълси и дипломацията(лицемерието)е единственият и начин да оцелее като капитан на кораба. А кораба върви,спор няма ,но на борда редом с изключителни личности се возят и мноооого нисши типчета които минават за елит!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |