Призовавам към взаимодействие за промяна на Наредба №7

* „Оказа се, че през м. юли 2020 г. парламентът е приел и обнародвал промени, уреждащи възможността Общинските съвети да освобождават частично от ТБО затворените с акт на държавата стопански обекти“

Тема с продължение

Николай Тодоров

Общинският съветник Николай Тодоров, председател на четиричленната група на коалиция „Глас Народен“ в троянския Общински съвет, ни изпрати свой текст, засягащ размера и начина на определяне на такса битови отпадъци (ТБО) в община Троян. Авторът твърди, че незаконосъобразно е бламирано предложението му за частично освобождаване от плащане на ТБО на стопански обекти, затворени заради епидемичните мерки, наложени от държавата. Т21

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, публично достояние са дългогодишните ми опити да убедя ръководството на Община Троян за необходимостта от провеждане на реформи в начина на определяне на такса битови отпадъци (ТБО). Настоящият ред е крайно несправедлив и освен че нарушава правата ни, нарушава всички утвърдени европейски принципи и практики по този въпрос. Разломът на несправедливо облагане за последните 10-тина години управление на общината се увеличи, след като за периода ставките на ТБО удвоиха размерите си, без да е направена и една съществена стъпка към подобряване на методиката. През м. декември 2020 г. публично заявих намерението си за реализиране на „Отворено публично допитване относно промени в начина за определяне на такса битови отпадъци в община Троян“. Идеята ми беше, след провеждането му, да се внесат предложения за промени в нормативната база, произтичащи от допитването. Този е начинът за провеждане на истински обществени консултации и допитвания, а не познатите формални обществени обсъждания, които се провеждат последните години.  Пиша тези уводни думи, за да въведа хронологията  на проблемната тема, която искам да засегна в този материал.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МИ ОТ М. ДЕКЕМВРИ

НА ДЕКЕМВРИЙСКОТО обсъждане в Общинския съвет за увеличението на ТБО, в хода на провежданите обсъждания и дебати, внесох в постоянната Комисия по бюджет, финанси и икономика предложение за освобождаване от заплащане на ТБО на задължените лица/предприятия, за времето през което вследствие на акт на държавата, породен от въведено извънредно положение или извънредна ситуация, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

МОТИВИТЕ за моето предложение тогава са за съжаление вече горчиво разбираеми за всички: неясно бъдеще на бизнеса; Очаквана икономическа рецесия; Във време, в което държавата и институциите извеждат мерки за подпомагане на хора и бизнес, за да могат да оцелеят и да се възстановят, най-разумно е местната политиката да следва ходовете на държавата.

ВИЖДА СЕ липсата на отговори на въпросите:

• Защо трябва да се плаща за услуга, която не е извършена? При положение че през времето докато един стопански обект е затворен от държавата и не функционира, той не генерира отпадък, а основата за определяне на такса битови отпадъци се определя калкулативно и на база същия този отпадък. Това допустимо ли е?

• Да се плаща неоснователно, при положение че малкият бизнес е на ръба на оцеляването (някой за съжаление вече загубиха битката и затвориха), не е ли меко казано цинично?

• Изправени сме пред угрозата от нови ограничения, вследствие увеличаване броя на заразените от новите модификации на вируса. Редно ли е при гореспоменатите обстоятелства, вместо троянци да получат подкрепа и по-облекчени мерки от общината, администрацията да наложи точно обратното – да завиши ставката на ТБО?

• Редно ли, за времето, през което бизнесът не работеше и хората бяха без работа, да остане изискването за плащане на нещо, което не са извършили, че на всичко отгоре и с 10% завишение. Да не говорим за оставените потулени и нечути писмени апели на организации от засегнатите браншове към общината и т. н., и т. н.
Това бяха една част от аргументите при внасяне на предложението ми за частично освобождаване.

ОТГОВОРЪТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕАКЦИЯТА на администрацията, беше мигновена, яростна и категорична – „Предложението е незаконосъобразно и недопустимо“. На комисията присъстваше ръководството на общината (без кмета, но с овластените от него зам.- кметове) и целият експертен съвет на Общината от почти всички дирекции и никой не оспори твърдението за незаконосъобразност на предложението. Дори председателят на комисията г-н Хаджийски отказа да го подложи на гласуване с мотив, че „некореспондиращи на закона предложения не може да се гласуват“. След тези „експертни заключения“ гласуването на предложението беше с предопределен изход и логично не се прие.

В ЗАЩИТА на общественият интерес на гражданите и бизнеса фокусът ми на внимание се насочи основно в посока за недопускане на поредното необосновано вдигане на ТБО. Признавам, че тогава просто не ми остана време, да се задълбоча изследването на нормативната уредба на въпроса с освобождаване от налога. Така или иначе наредбата беше тихомълком пробутана почти пред свършен факт и времето за реакция беше много кратко. След категоричното становище на ръководството и експертите в общината, които аз никога досега не съм допускал, че могат да подведат умишлено Общинския съвет,  беше нормално да приема и аз „фактологията“ и да чакам законодателя да уреди възможността за наша реакция, чрез промени в ЗМДТ ( Закона за местните данъци и такси).

КАКВО СЕ ОКАЗА ДВА МЕСЕЦА СЛЕД СЪБИТИЯТА?

В ХОДА на подготовката на материалите за провеждане на „Отворено публично допитване относно промени в начина за определяне на такса битови отпадъци в община Троян“, заровен в нормативната уредба по темата, се натъкнах на един прелюбопитен брой на държавен вестник  (Държавен вестник, бр. 71 от 11.08.2020 г.), в който открих обнародването на поредната промяна на Закона за местните данъци и такси. С още по-силно изумление открих и едни мои сходни на тях, но отхвърлени и заклеймени от ръководството и администрацията на общината  текстове.

ОКАЗА СЕ, че през м. юли 2020 г. парламентът е приел и обнародвал в ДВ бр. 71 от 11.08.2020 г. промени, уреждащи възможността Общинските съвети да освобождават частично от ТБО затворените с акт на държавата стопански обекти през 2020 г. Оказа се, че предложението, което аз направих през м. декември, не само, че не е било незаконосъобразно, а е било в пълен синхрон с действащото тогава законодателство и е с абсолютно резонно съдържание. Оказа се, че Ръководството на община Троян е подведло/излъгало общинските съветници! Оказа се, че Ръководството на община Троян е подведло/излъгало гражданите на общината, с което ги е лишило от възможността да упражнят правата си! Оказа се, че Ръководството на община Троян е подведло/излъгало местния бизнес, като е му отнело възможността за реални облекчаващи мерки за оцеляването му!

ЗАЩО?

ВСЕКИ безпристрастен гражданин вероятно ще си зададе въпроса „Защо?“. Защо им трябва да го правят?  На този въпрос ще оставя всеки да си отговори сам, защото всеки гражданин може и трябва да отговори сам пред себе си честно. Лично на мен би ми било интересно да разбера какво чувстват общинските съветници, когато разбират, че  са били излъгани. Дали това е първият или последният път на заблудите? Как биха подходили следващия път и кога ли ще е той? На тези, които сега са за първи път съветници, това ли са очакванията им? Обръщам се към съветниците, защото те би трябвало да са народния трибун, изразители на волята на хората и бизнеса и пренесените въжделения на всички граждани от общината!  

КАКВО ОЧАКВАМ?

НЕ ОЧАКВАМ обяснение на случая, защото той е красноречив! Очаквам единствено и само публично извинение от страна на Ръководството на община Троян към гражданите и бизнеса в общината! Не към мен, групата ми или останалите съветници, а към хората и бизнеса! Към онези, които те са заблудили!

КАКВО СЛЕДВА?

ПРИЗОВАВАМ всички отговорни към местната общност и демократично мислещи групи в Общинския съвет към взаимодействие по внасяне на предложение за промяна на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян в частта й, касаеща освобождаване на данъчно задължените лица от заплащане на ТБО за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за времето, през което вследствие на акт на държавата, породен от въведено извънредно положение или извънредна ситуация, са преустановили стопанската си дейност. Готов съм да предоставя всички разработки за внасяне на проектното предложение по промяна в Наредба №7.

Николай Тодоров, общински съветник,
председател на местната коалиция „Глас Народен“

П.П. С оглед на евентуални политически спекулации след публикуване на материала заявявам липсата на каквато и да е политическа ангажираност от моя страна към настоящите парламентарни избори. Единствено личният избор според разбиранията ми ще определи моя вот на 4 април. Мотивите за публикацията и заявените действия от моя страна са продиктувани единствено и само от последователността ми в изпълнение на обществения договор, към гражданите на община Троян!

Начало

Още по темата

2 коментара:

КОРЕКТЕН каза...

То пак се опря до юристите на общината.Този държавен вестник да не е за Македония печатан???? ЕДИН РАЧО КРАЧИ В ОБЩОТО И ПРАВИ МЕТАСТАЗИ-ДО КОГАААААААААААААААА?

Djigata каза...

Някой май търси внимание предизборно.
П.П. Лично мнение

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |