В четвъртък избират новия общински председател

* Основната кандидатура е ясна и почти сигурно мястото на сваления през м. декември титуляр Николай Тодоров ще заеме гербаджията
 инж. Петко Пенков

Рокади

ТОЧКА №1 от дневния ред на първата за 2018 г. сесия на Общинския съвет в Троян, която ще се проведе в четвъртък (25 януари), е за избор на председател на местния парламент. Това се наложи, тъй като на последната за 2017 г. сесия (21 декември) досегашният председател Николай Тодоров (коалиция „Избор за Троян“) бе свален след поискан вот на недоверие от групата на ГЕРБ. Вотът на недоверие получи нужната подкрепа от 15 гласа (50% плюс един от общия брой на съветниците, които са 29), като за свалянето на Тодоров гласуваха всички съветници от ГЕРБ (10), ВМРО (2), ДПС (1), независимият адв. Захари Велев и обърналият се срещу своите Веселин Илиев (представител на БЗНС в групата на „Избор за Троян“). Новият председател можеше да бъде избран веднага, но по предложение на поелия ръководството зам.-председател Минко Акимов (ГЕРБ) изборът бе отложен за януари.

ОСНОВНАТА кандидатура обаче бе ясна и по наша информация промяна няма – тя е на общинския съветник трети мандат от групата на ГЕРБ инж. Петко Пенков. Като логиката подсказва, че той безпроблемно ще получи нужните 15 гласа, същите, с които бе свален предшественикът му. Не е изключено обаче и 10-членната група на БСП да издигне своя кандидатура, чийто шанс да успее е само хипотетичен. Изборът на председател ще е с тайно гласуване и обикновено мнозинство, каквото е изискването на чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Троян („Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците“).

ДОСЕГА (след като новата Конституция на Република България от 1991 г., прокарваща идеята за разделение на властите, конституира новия орган на местното самоуправление Общински съвет – бел. ред.) шестима са били председатели на Общинския съвет в Троян. Те са Марко Табаков, Нанчо Чакъров, Кольо Кацаров, Ангел Балев, Минко Акимов и Николай Тодоров.

Т21    

Още по темата:

34 коментара:

Анонимен каза...

Потресаващата юридическа неграмотност на троянските журналисти напълно оправдава липсата на основния въпрос, който трябваше да зададат на общинските съветници, а именно: По кой закон и по какъв законен начин е свикана тази януарска сесия, без наличието на действащ председател на ОбС Троян?
Да, те няма да го зададат този въпрос защото те самите не знаят, а ако знаят - пак няма да го зададат, защото всички ще видят какви неграмотници са избрани в ОбС Троян. Потресаващи неграмотници!
Няма да бъде зададен и въпросът - по кой Закон и законов път бе освободен бившия председател Н.Тодоров? Отново имаме драстично нарушение на Закона /ЗМСМА/. На практика се потвърди тезата ми, че Правилника на ОбС Троян е пълен с противозаконни текстове. Отчайващата простотия и неграмотност на общинските съветници до там ги е докарала, че те са убедени, че техния Правилник на ОбС Троян може да стои над Закона и над Конституцията на България.
За съжаление и троянските журналисти са на същото посредствено ниво и продължават да покриват и скриват беззаконията на овластените и управниците.
Един неграмотник щял да смени друг неграмотник в ОбС Троян... голяма драма, голямо пъшкане и големи тъпи игрички кои и как щели да се прегрупират за "голямата победа". Смешници!
Какво добро изобщо очаквате да се случи в този пропадащ и потънал в лъжи и беззакония град?

Анонимен каза...

Да замениш Тъпото с Простото няма особена разлика. Хеле пък ако го гласиш за кмет... Бог да пази Троянът!

Анонимен каза...

До къде сме я докарали ние троянците. Пълно падение. Да се гласим да избираме за кмет обществено глухи персони с прозвища Тъпото и Простото

Анонимен каза...

ЗМСМА, Чл. 24
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Хайде сега питайте авторът на тази статия Г.Маринов къде тук вижда "вот на недоверие" и защо дава публичност и тиражира беззаконията на троянските общински съветници?
*
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Председателят на съвета:
1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява съвета пред външни лица и организации.
Хайде сега попитайте авторът на тази статия кой подготви и свика тази сесия, след като „юриста“ Акимов е предложил на предната сесия да не се избира нов Председател, а да се отложи са следващата сесия?!
*
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В случаите по ал. 4, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
Хайде сега попитайте кой и как свика тази януарска за 2018 сесия съобразно Закона, при положение, че ОбС от декември миналата година е без председател. Дори ал.5 не помага, защото тя е валидна отново само при наличието на Председател до когото е отправено искане да свика сесия, а той отказва по една или друга причина, а има и срокове, които текат.
*
С две думи – един ОбС НЕ МОЖЕ да остава и за секунда без председател, защото това тотално бламира дейността на ОбС. С „юристи“ като Акимов обаче нещата са съвсем други – тогава възцарява беззаконието, още по-глупавите общински съветници подкрепят „юриста“, а троянските медии замазват нещата и на практика манипулират населението за това тържество на троянското беззаконие.

troyan21 каза...

Здравейте, г-н Пеевски (№4). Най-напред – медиите и конкретно Т21 съобщихме един факт, обявен като "вот на недоверие към председателя" и гласуван от Общинския съвет. Така че няма никаква манипулация от наша страна. Ако този акт е незаконосъобразен/незаконен може да бъде оспорен в съда (от потърпевшия или други) и при всички случаи трябва да бъде стопиран и върнат от областния управител. Същото важи и за свикването на януарската сесия от зам.-председателя, а не от председателя. Има ли такова развитие, ще съобщим и за него.

С уважение: Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

Анонимен каза...

Като добавим факта, че по-голямата част от населението са тотални дебили, картинката в троянския триумф на простаците добива завършен вид!

Анонимен каза...

Нека си пишат 1-ви и 4-ти (може би е един и същи тип).
И без това почти никой не им чете писания. Поне имат поле за изява и ако си нямат друга работа - пишат ли пишат.

Анонимен каза...

6-ти, не да го добавим!
Това е основния факт/ор.

Анонимен каза...

Абе ако ме питате Тъпото по-ставаше от Простото.

Анонимен каза...

За съжаление Пеевски е отново прав! Но аз не мога да си обясня как областния не върна като незаконосъобразно решението за свалянето на Тодоров! Явно този Терзийски е най-слабият областен, който сме имали! Вярни били слуховете, че освен кметския стол на Ловеч друго не го интересува този жаден за власт човек.

Анонимен каза...

Г.Маринов,
1. Защо, когато някой троянски шофьор паркира неправилно или нарушава ЗДП, вие във вашата медия отразявате това закононарушение не само като факт, а и с необходимите законови разяснения плюс вашето лично становище относно нарушителя и извършеното закононарушение
2. В същото време когато ОбС МНОГОКРАТНО нарушава Закона, вие си траете за закононарушението и твърдите, че като медия само сте съобщили един или друг факт.
Имаме пълно разминаване в тези два случая, а подобни случаи не са един или два. От къде и как гражданите могат да разберат, че ОбС Троян години наред безпардонно нарушава законите? Не е ли това задължение на медиите да ги информират? Нали сте 4-тата власт, корективът? Или не сте, а сте някакъв придатък към неграмотните овластени кретени?
*
Кой от днешните общински съветници ще оспори каквото и да е в съда или пред областния управител? И как да го оспори, като всички единодушно гласуват беззаконията си и няма нито един грамотен, който поне да възрази на тези неграмотни кретени, от които зависи качеството на живота ни и бъдещето на Троян?
От друга страна - не си въобразявайте, че в областната управа са по-грамотни. Мога да ви засипя с доказателства как областната управа от години с затваря очите пред беззаконията в ОбС Троян. Спомняте ли си когато преди 5-6 години обяснявах на тези дебили и дебилния им председател, че драстично нарушават Закона за съдебната власт и Конституцията във връзка със съдебните заседатели? Сезирах областния управител с официално писмо. Реакция - никаква! Втори път - пиша му отворено писмо през медиите с подробни разяснения на закона и закононарушенията - отново никаква реакция!!?? След като за пореден път ми стана ясно, че и в ОУ са същите "умници" - сезирах окръжната прокуратура, която веднага върна противозаконното решение на ОбС Троян, защото бяха нарушили цели три члена от Закона за съдебната власт.
Ще ви припомня и друго - докато тогава водех поредната си битка с троянското беззаконие, вие Г.Маринов, и вашата медия написахте цели три статии в които ме осмивахте, гаврихте се, а статиите си бяхте кръстили, цитирам - "тупурдията в ОбС". Е, след като Прокуратурата удовлетвори молбата ми и върна поредното беззаконие на ОбС Троян - всички се изпокрихте в мишите дупки и ....пълно мълчание. Пълмо мълчание до следващото беззаконие на троянските управленски кретени и неграмотници.
*
Относно "потърпевшия" Н.Тодоров - той или е уникално тъп и неграмотен, за да знае Закона и да си защити правата и честта или срещу него е упражнен някакъв натиск, на който се е поддал, клекнал е като кокошка и се е предал. Ако е второто - по-добре да си беше подал сам оставката, по-достойно е. Ако е първото - напълно си заслужава съдбата.
Тук ще припомня, че Н.Тодоров бе избран по абсолютно незаконен начин, в което беззаконие участие взе и областния управител. Вижте коментарите ми от онова време - там всичко е обяснено.
*
През ноември ОбС Троян приема единодушно още две беззакония
1. Излиза с решение да спира автомобили с над 35-годишна регистрация
2. налага на държавата как да си стопанисва сградния фонд.
Тези две превишения на правата и на практика закононарушения, отново убегнаха от вниманието на областния управител и троянските медии.

п.п. уважаеми коментатори 2-ри, 3-ти и 9-ти, как успявате да различавате в този ОбС Троян от 29 съветника кой е "тъпия" и кой е "простия"? На мен ми е много трудно... едни такива еднаквички ми се виждат и в тъпотията и в простотията. Ако ставаше дума за "най-тъпия" и "най-простия" - тогава е някак си по-разбираемо

Анонимен каза...

Пеевски, според теб от най-тъпото и най-простото кое е по-тъпо и по-просто?

Анонимен каза...

Ники Тъпото е обжалвал и съдът ще отмени свалянето. И тогава кашата ще е пълна!

Анонимен каза...

Няма да има каша, ще спечели и ще си подаде оставката, за да е всичко по закон.

Анонимен каза...

13-ти, ако съдът отмени свалянето на Н.Тодоров от ОбС Троян заради този измислен "вот на недоверие", който противоречи на ЗМСМА, то тогава какво правим с областната управа, която отново проспа поредното беззаконие на този ОбС, а както пише Г.Маринов - "...при всички случаи трябва да бъде стопиран и върнат от областния управител."
Да, ама не! И не случайно пиша "поредното беззаконие", за което ОУ спи и не стопира и не връща. Преди години сезирах ОУ за много подобни и много по-тежки беззакония и знаете ли какви писма получавах от там? Ще ви падне шапката! За да се измъкнат и за да не нарушат хатъра на троянските управленски кретени, от ОУ ми връщаха отговор, в който пишеше, че, внимавайте, цитирам - "не може да сезирате ОУ, понеже не сте заинтересовано лице"???? Представяте ли си? На един общински съветник е забранено от ОУ да ги сезира, понеже не бил "заинтересовано лице"???? Е, затова пък при кмета Акимов Троян затъна и загуби финансов ресурс и имоти за над 15 млн лв. А както сте се досетили или знаете - успешната ни днешна кметица Михайлова не си мръдна пръста да върне поне част от тези пари и имоти. Нещо повече - наскоро хариза стратегическия за Троян имот "Резиденцията" на потресаваща безценица за около 300 000 лв, а в същото време облепи със стиропор сградата на пожарната за ... 720 000 лв????, а сградата на читалището - за около 1 100 000 лв. На някой да му пука?
*
12-ти, отговорът ми е - управленският кретен.

Анонимен каза...

14-ти, една подадена оставка не прави нищо "по закон", зашото самото сваляне е незаконно! Ако съдът отмени свалянето на Тодоров, ще присъди и да му бъдат изплатени месечните заплати, през които е бил без заплата, поради незаконното сваляне! А това означава, че за няколко месеца ще се плаща от общинския бюджет на двама председатели - на този, който ще изберат в четвъртък и на Тодоров! За това кой ще отговаря?
до 15-ти (г-н Пеевски) - лошото е, че никой няма да потърси отговорност от областния управител, той и затова върши беззакония! А трябва да се поиска ОСТАВКАТА на този областен, който изцяло е под опеката на Елка Баръмова! Той е само един кариерист, който за власт е готов да мине и през трупове!

Анонимен каза...

Областният Терзийски е пълен провал за ГЕРБ!

Анонимен каза...

То всичките ГЕРБ-аджийски протежета са пълен провал.
Като се почне от Тиквата, минем през Цвъ Цвъ и продължим надолу по етажите, та чак и до нашите
местни герберчета.

Анонимен каза...

16-ти, има и още нещо "интересно". Ако бъде върнат Н.Тодоров на поста председател на ОбС поради незаконосъобразно решение на ОбС Троян, то това означава, че изборът на нов председател, което се канят умниците да направят след два дни - също ще се окаже едно безумие, защото не може по едно и също време да има двама председатели. От самосебе си изборът на нов председател става не легитимен, но, тук е интересното - кой и как ще стопира и отмени това бъдещо решение за избора на нов председател, след като стария председател е възстановен?
Виждате ли до къде води простотията и невежеството на едни овластени кретени? Всяко беззаконие и всяка лъжа водят до ново беззаконие и нови лъжи. Това е ОбС Троян, в който се подвизава "юриста" Акимов и останалите 28 умника.
*
Остана да виси и въпросът - кой и как свика тази януарска за 2018та година сесия на ОбС Троян при липсата на действащ председател на ОбС? По кой Закон, член, алинея, точка????
КОЙ?
Зам.председателя "юриста" Акимов? Ами че той съобразно Закона няма НИКАКВИ правомощия от подобен род. Според Закона кой да е ОбС може и да НЯМА зам.председател.
КОЙ тогава организира поредното беззаконие, свиквайки напълно НЕЗАКОННО предстоящата сесия на ОбС Троян?
*
Къде са се изпокрили и в коя миша дупка са се заврели днешните общински съветници? Няма ли някой да излезе пред хората на Троян и да обясни какви идиотщини творят? Няма ли журналисти в този град да ги попитат? Къде са се изпокрили троЕнските партии с мъдрите си партийни ръко-водителчета. Ръко-водят или се ръко-почесват по задниците?
Изпокрили са се като плъхове и чакат да дойдат изборите за да обясняват отново колко са умни и велики. Жалки нищожества!

Анонимен каза...

Адмирации г-н Пеевски! Опитвате се да обясните на дървените глави законът и правилникът. Не си струва усилията. Те няма да Ви разберат.
С уважение!
БХ

Анонимен каза...

"13. Анонимен каза...
Ники Тъпото е обжалвал и съдът ще отмени свалянето. И тогава кашата ще е пълна!"

Решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общински съвет попада в хипотезата на чл. 21, ал.5 от АПК, съгласно който не са индивидуални административни актове волеизявленията, когато са част от производствата по издаване на индивидуални или общи административни актове. Самото решение не засяга пряко, каквито и да е права и законни интереси, на които и да е правни субекти. Този акт е част от административната процедура по избор или обратното - прекратяване на пълномощията на председател на ОбС и следователно такова решение не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Анонимен каза...

Уважаеми 21-ви, бихте ли обяснили, след като ловешкият ОбС със свое "волеизявление" и решение освободи г-н П.Иванов от общинската фирма ЕКО, от няколко месеца тече една съдебна сага, която мина през всички възможни съдебни инстанции. Същото е и по отношение решение на ОбС Ловеч да бъде освободен един от зам.кметовете на Ловеч. Съдебната процедура продължава и там.
Въпрос: да приемем, че един ОбС вземе противозаконно решение. Това решение може да бъде стопирано и върнато за преразглеждане отново от областен управител и прокуратура. Въпреки това, същият общински съвет отново взема същото противозаконно решение. И какво се случва тогава, 21-ви? Възцарява се беззаконието или упълномощени от закона имат правото да сезират съответния съд? Добре, сезира се съдът и какво следва? Според вашите твърдения съдът връща и отказва да се занимава с проблема, защото "такова решение не подлежи на обжалване по съдебен ред", както пишете?
Безсмислено е да ви оборвам, 21-ви, най-добре ще е Законът да го стори.
ЗМСМА Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.)
(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
п.п. Надявам се че горното ви е помогнало и е обогатило познанията ви. Ако видите някой от "юристите" в ОбС - опитайте се да ги поограмотите.

Анонимен каза...

Уха. Пеевски най-накрая успя да си намери 2-3 привърженици.
След толкова месеци писане на фермани.
Браво, Пеевски. След 15-20г с тези темпове може и да събереш 400-500 симпатизанта и да опиташ да се кандидатираш за кмет.
Поне с толкова гласове ще може пак да бъдеш общински съветник.

Анонимен каза...

"22. Анонимен каза...
Уважаеми 21-ви, бихте ли обяснили, след като ловешкият ОбС със свое "волеизявление" и решение освободи г-н П.Иванов.."

НЕ знам и НЕ ме интересува, какво и кога се случва в Ловеч. Написал съм си мнението за решението за предсрочно освобождаване на председателят на ОС Троян. Няма никакво значение, кой приема или не приема мнението ми. Не споря с никой, дали съм прав или не. А още по-малко, ще споря с някой, който само цитира членове и алинеи от ЗМСМА без изобщо да разбира, какво означават.

Анонимен каза...

Да ви е честит новия председател на ОС Троян Петко Пенков (Марин Радевски)! Всеки народ сам си определя съдбата. Това се отнася и за троянци. Кой избрахте за депутат - Иван Миховски, примерен гражданин, доказан професионалист с добро образование? В Общински съвет Радевски коли и беси, а останалите си мълчат. Кметицата е за украса. А вие работете като крепостни селяни в Калинел и ревете колко малко ви се плаща. И на следващите избори под строй пак гласувайте за ГЕРБ, защото пак ще има заплахи и страх от уволнение. Все пак преклонена главица, сабя не я сече.

Анонимен каза...

И на следващите избори гласувайте.За Бога, братя, гласувайте!Гласувайте до дупка за да имат покритите фалшивите бюлетини.Гласувайте като невиждали за ОНИЯ В СОФИЯ, па после се чудете що Троян умира.Разбира се, на вас видиотените гласуващи за тая или оная абревиатура не ви иде на акъл, че точно вие избирате всичката тая пасмина!Гласувайте и да не ви дреме.

Анонимен каза...

23-ти, малко сте се пообъркали, "феновете" ми имат точно измерение и те са - 4300 в Троян за мажоритарния вот през 2009-та и близо 10 000 за област Ловеч. През март 2013, когато Атака Троян беше вече първа политическа сила в Троян - нямам представа колко са, но са доста повече от 4300, което със сигурност е повече от вашите прогнози. Разбира се, това вече няма никакво значение. Важното е, че днешните ви общински съветници, които творят беззаконие след беззаконие, докато Троян пропада и се обезлюдява се радват на огромен брой фенове.
Само не ми е ясно в коя миша дупка са се заврели днес и не смеят да се обадят и да се защитят срещу критиките и обвиненията по техен адрес. А те хич не са неоснователни.
Относно "ферманите" - естествено, че на ниско интелигентните и посредствени последователи на Елочка Шкукина няма как да се харесат.
*
24-ти, вие кое не разбрахте от чл.45 на ЗМСМА, което на практика на 100% опровергава написаното от вас в коментар 21-ви? Аз не споря с вас, а ви опровергавам с реални събития и цитиране на членове от ЗМСМА. А какво "означават" цитираните от мен текстове е повече от ясно за всеки грамотен човек, но ще е много интересно да обясните какво означават те за вас.
Помогнете ми да "разбера" как така решение на ОбС според вас, цитирам ви "не подлежи на обжалване по съдебен ред", а в същото време чл.45 от ЗМСМА определя, че решения на ОбС се обжалват по съдебен ред. Да не сте някой от "юристите" в ОбС Троян?

Анонимен каза...

Честито на новия ДЖЕНДЖЪР на съвета на третия пол

Анонимен каза...

"27. Анонимен каза... Помогнете ми да "разбера" как така решение на ОбС според вас, цитирам ви "не подлежи на обжалване по съдебен ред", а в същото време чл.45 от ЗМСМА определя, че решения на ОбС се обжалват по съдебен ред. Да не сте някой от "юристите" в ОбС Троян?"

Може да се помогне само на човек, който иска да му се помогне. Но в случая е по-добре, човек сам си помогне. Как? Като се прочете малко повече съдебна практика по казуса и така всеки сам може да си отговори на всички въпроси, на които няма отговор четейки само ЗМСМА, защото отговорите може да са в други закони. За да съм по-ясен ще посоча само един пример, за такава съдебна практика с уговорката, че няма да я коментирам или защитавам:
Определение № 342 от 16.05.2011 г. на АдмС - София-област по адм. д. № 257/2011 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 342
София, 05/16/2011
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ - ОСМИ СЪСТАВ, в заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВА КЕРИМОВА
при секретар и с участието на прокурора, изслуша докладваното
от
МИРОСЛАВА КЕРИМОВА
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 257/2011.
Производството е образувано по оспорване на областния управител на С. област, обективирано в Заповед № ОС-15/16.03.2011 г. срещу решение № 66 по Протокол № 3/21.02.2011 г. на ОбС Г., с което решение на основание чл. 24, ал.3, т.2 пр.2 от ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на И.М.М. като председател на Общински съвет гр. Г..
АССО, 8-ми състав приема, че оспорването е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а делото да бъде прекратено, по следните съображения:
Председателят на общинския съвет се избира между състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на местната власт. Същият притежава единствено организационно представителни функции. Длъжността е изборна и се заема за определен срок, съвпадащ с мандата на избиращия орган, като ОбС има правомощие да прекрати пълномощията на председателя и предсрочно. Въпросът за избора на председател на ОбС, както и за неговото освобождаване е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол. Правото да бъде избран за председател на общинския съвет има всеки един от общинските съветници.
Следва да се подчертае, че както избора, така и предсрочното прекратяване на правомощията на председателя засяга представителната власт единствено на общинския съвет, но не и лични права или законови интереси на съответните физическите лица, произтичащи от изборната длъжност.
Недопустимо е по пътя на съдебното обжалване да се подлага на контрол волята на общинските съветници кой да ги представлява и ръководи и за какъв период от време.
Решение с такъв характер не представлява административен акт, годен за съдебен контрол за законосъобразност, поради което и областният управител не може да го оспорва по реда на чл. 32, ал.2 от Закона за администрацията, независимо от препращането към ЗМСМА - чл. 45, ал.4.
Приетото в Тълкувателно решение № 5/10.12.2008 г. на Общото събрание на колегиите на ВАС, по тълкувателно дело № 20/2007 г. е неотносимо в конкретния случай. В този смисъл определение № 15161/10.12.2010 г. на ВАС по адм. дело № 14904/2010 г.
Предвид което и на основание чл. 159, т. 1 и чл. 160 от АПК, СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областния управител на С. област, обективирано в Заповед № ОС-15/16.03.2011 г. срещу решение № 66 по Протокол № 3/21.02.2011 г. на ОбС Г., с което решение на основание чл. 24, ал.3, т.2 пр.2 от ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на И.М.М. като председател на Общински съвет гр. Г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 257/2011 г. по описа на АССО, 8-ми състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ МИРОСЛАВА КЕРИМОВА

Ако все още не е ясно защо решение на ОС за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателят на ОС не представлява административен акт, годен за съдебен контрол за законосъобразност, то внимателно прочетете АПК и там ще намерите отговора, и престанете да го търсете в ЗМСМА.

Анонимен каза...

Много интересно се получава. Според Ловешки Административен съд оспорване на подобно решение на ОбС е напълно допустимо, а според 8-ми състав на Областен Административен съд София е недопустимо.
Най-впечатляващ е е следния абзац:
"Решение с такъв характер не представлява административен акт, годен за съдебен контрол за законосъобразност, поради което и областният управител не може да го оспорва по реда на чл. 32, ал.2 от Закона за администрацията, независимо от препращането към ЗМСМА - чл. 45, ал.4."
*
Прочетохте ли го добре? "Независимо препращането към ЗМСМА"!!! Разбрахте ли го? Няма никакво значение какво пише в ЗМСМА - ТОЗИ съд си има други "основания" и прави един закон /ЗМСМА/ на пух и прах.
ОбС-ти в България се ръководят и са подвластни на 100% от ЗМСМА. Цялата им дейност се основава на този Закон. Цялата организация, Решения, права, правомощия, задължения и отговорности в една българска община са подвластни на ЗМСМА. В този закон ЗМСМА конкретно и ясно са разписани и е обяснено функционирането на ОбС, на общинските съветници, на председателя на ОбС, на Кмета, на местния Омбудсман, както и решаване на противоречия или случаи на незаконосъобразност чрез ОУ и Съдът.
Да, ама не! /за този 8-ми състав на АССО/. И най-интересното - вижте в Определението на този 8-ми състав, че отсъства каквото и да е позоваване на някакъв друг закон /то и не може да има/. Този 8-ми състав дори отхвърля "тълкувателно решение" за подобен казус на Общото събрание на колегиите на ВАС.
С две думи - това определение на 8-ми състав на АССО, освен, че бламира тотално ЗМСМА, заприличва на тропане с краче и сакралното "няма пък". Е, от кумова срама са написали, че "ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария". Има ли оспорване, 28-ми, и ако има - защо не ни го покажете?
Добре, че не е така в другите съдилища.
И за финал, въпрос за размисъл - защо все пак там Областния управител е сезирал съда, спазвайки ЗМСМА?

Анонимен каза...

Какво трябва да пише и как да четем ЗМСМА според 21-ви, 24-ти и 29-ти
ЗМСМА
Чл. 18. (1)Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от Съдът за да няма противоречие между ЗМСМА и техните закони.
(2) Общинският съвет се състои от избраните общински съветници, които не е задължително да спазват клетвата си и Закона ЗМСМА, за което ще се погрижи Административния съд с техните закони които не допускат никакво обжалване от никого.
Чл.24 - (1)Общински съвет избира от своя състав председател на съвета по указание на Съдът за да не противоречи на техните закони.
(3) Правомощията на председателя на съвета се прекратяват предсрочно по указание от Съдът за да не противоречи на техните закони
Чл. 45.
Актовете на общинския съвет не могат да се оспорват пред съответния Административен съд за да не се противоречи на техните закони
*
Харесва ли ти, 21-ви, 24-ти, 29-ти? Със сигурност това се харесва на ОбС Троян, защото от години ЗМСМА за троянските общински съветници няма никаква стойност и го нарушават както им е угодно. Да не говорим за Клетвата, която полагат пред и в името на гражданите. Отдавна са поругали тази клетва и служат единствено на партиите си и на личните си и групови интереси. А Троян и жителите му - "кучета ги яли".

Анонимен каза...

Илианката е малко на принципа - като не знаеш за чушките, пиши за доматите.
Прочел е (явно) доста внимателно 1 закон и каквото и да стане - цитира член от там.
И ПТП да има - пак ще намери членче от този закон.

Анонимен каза...

32рия не прави оценки на хора които са на светлинни години от твоето умствено развитие. Всички общини се ръководят и действат от закона за местното самоуправление. Законите не могат да си противоречат един на друг и не случайно оня софийски съд не посочва никакъв закон по който да отменя жалбата на областния управител а просто така смятал.
Не може в една община горната махала да живее по едни закони, а долната махала по други, освен ако не са като теб.

Анонимен каза...

Административен съд Ловеч
ОСПОРЕН Е ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРОЯН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 23, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в Административен съд – Ловеч е образувано адм. дело № 21/2018 г. по описа на съда.
Доводите на прокурора за незаконосъобразност на оспорения текст са, че същият противоречи на разпоредби от ЗМСМА, свързани с компетентността на общинския съвет относно предсрочното прекратяване правомощията на председателя му, като в законодателството не е предвидено това да става след внасяне на вот на недоверие.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |