Разяснение на Община Троян по казуса с продажбата на „Антик”

* Към 18 февруари 2024 г. Община Троян ще бъде собственик на тази сграда, независимо дали същата ще бъде продадена от частния съдебен изпълнител
Право на отговор

ВЪВ ВРЪЗКА с публикувания материал „Съдия изпълнител продава „Антик”?!“ в електронното издание на „Троян 21“ Община Троян прави следното пояснение.

• През 2004 г., както коректно е посочено в материала, Община Троян е учредила на „Мотомания“ ЕООД право на строеж върху собствения си имот, за построяване на заведение (кафе аперитив). Същото е построено и строежът е въведен в експлоатация. Както е упоменато в договора за суперфиция, правото се учредява за срок от 20 години, след което построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на Община Троян.

• Неточна е информацията, че „Мотомания“ ЕООД е наемател на Кафе аперитив „Антик“, както и това, че има каквато и да е промяна в собствеността на имота. На „Мотомания“ ЕООД е учредено право на собственост и дружеството е собственик на построената сграда до изтичане на уговорения 20-годишен срок, т. е. към 18 февруари 2024 г. Община Троян ще бъде собственик на тази сграда, независимо дали същата ще бъде продадена от частния съдебен изпълнител при публичната продан на 29 март 2016 г. Това произтича както от сключения през 2004 г. договор, така и от императивната разпоредба на Закона за собствеността.

СЛЕД ИЗРИЧНО настояване на Община Троян в обявлението за публична продан на Кафе аперитив „Антик“ е записано: „Върху гореописания недвижим имот е вписан договор за учредено право на строеж върху имот общинска собственост от 17.02.2004 г. за срок от 20 (двадесет години), считано от датата на подписване на договора.“

26 февруари 2016 г.

Цвета Димова,
началник на отдел „Правно и административно обслужване“,
Община Троян

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |