Защо коалиция „Избор за Троян“ трябва да бъде вашият избор?

Защото:

Местни избори 2015
ТРОЯН И СЕЛИЩАТА В ОБЩИНАТА ЗАСЛУЖАВАТ ДА БЪДАТ ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ И ЗА РАБОТА

НИЕ МОЖЕМ ДА НАСОЧИМ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОБЩИНАТА С КАЧЕСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПРИ СТРОГ КОНТРОЛ И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКИ

ПРЕДЛАГАМЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕНА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

НИЕ СМЕ КОАЛИЦИЯ И ПОКАЗВАМЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА РАБОТИМ В ЕКИП

ТРОЯНЦИ ЗАСЛУЖАВАТ САМИ ДА ИЗБИРАТ БЪДЕЩЕТО СИ, А НЕ ДРУГИ ДА ГО ОПРЕДЕЛЯТ В НЯКОЯ ПАРТИЙНА ЦЕНТРАЛА И ДА ИМ ГО НАЛАГАТ

НИЕ РАЗПОЛАГАМЕ С ЛИСТА ОТ СЪВЕТНИЦИ, КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ И ЕКИПИ ОТ ЕКСПЕРТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ, КОИТО МОГАТ КОМПЕТЕНТНО ДА ИЗПЪЛНЯТ ПРОГРАМАТА И ДА ПОСТИГНАТ ЗАЛОЖЕНИТЕ В НЕЯ ЦЕЛИ

Акценти в управленската програма

Кандидатите за общински съветници на коалиция "Избор за Троян", Местни избори 2015
• Качествено проектиране, граждански контрол и публичност още на фаза идейно проектиране за конкретния район.

• Ревизия на изпълнените благоустройствени дейности и търсене на отговорност от виновните при наличие на злоупотреби и недостатъци.

• Изграждане на канализация за всички квартали в града и за всички селища.

• Активна дейност по управление на отпадъците. Безпощадна борба с нарушителите, изхвърлящи отпадъци извън регламентираните за това места. Стимулиране компостирането на органична маса.  Използване на възможностите на „горещия” телефон и инспекторската група на общината за предотвратяване на нарушенията и подобряване на работата. Предвиждане на стимули за частни лица, които по собствена инициатива се занимават с почистването на околната среда и компостирането.

• Налагане на разбирането, че битовият отпадък не е само боклук, а  и ползотворен ресурс. Досегашната политика на общината обрича гражданите  всяка следваща година да плащат все по-големи налози. С новото разбиране вярваме, че тази тежест ще бъде намалена.

• Изграждане на депо за строителни отпадъци. Към настоящия момент то е само на хартия. Реално няма място за изхвърляне на такъв вид отпадъци.

• Актуализиране на организацията на движението в гр. Троян, за повишаване на проходимостта на градската среда и намаляване на вероятността от автопроизшествия.

• Реализиране на обходното трасе на път ІІ-35 Троян – Кърнаре.

• Благоустройство на входовете на гр. Троян по лъчове – север, юг и изток.

• Проектиране и изграждане на велоалеи по протежение на коритото на р. Осъм, в рамките на града, както и в други райони на общината.

• Извършване на качествен ремонт на улиците и тротоарите по кварталите и селата, а там където такива липсват, да се изградят. Да се осъществи контрол от страна на Общината за качеството на използваните материали и прецизността на изпълнението на фирмите изпълнителки.

• Осигуряване целогодишно на проходимостта на Троянски проход.

• Развиване на туристическия комплекс „Беклемето” и налагането му като най-добрия зимен център в Северна България.

• Реализиране проекта за  туристически маршрут по най-дългия римски път Виа Траяна, преминаващ през Троянския проход. Той има няколко опорни станции крепости – Состра, Ад Радицес, Монтемно, Субрадицес, Виа Мата. Движейки се по него, туристите ще се запознаят с останките от тези старинни съоръжения. Регионът около Виа Траяна от Троян до Хисаря е с огромен потенциал за развитие, който чака да бъде реализиран. Един такъв проект дава огромен шанс за развитието на зимните спортове на Беклемето, където вече има изградени писти  и потенциал за изграждане на нови, както и възможности за целогодишен зелен туризъм в Централен Балкан. Ценното в случая, е че това може да се случи без да е необходимо да се изграждат хотели и бази в границите на Стара планина, а да се разгръща строителство на балнео- и СПА обекти в съществуващата урбанизирана територия, чиито туристи да ползват цялото богатство от възможности за всякакъв вид туризъм в целия регион.

• Изграждане на детски и спортни площадки по кварталите и селата на територията на общината и организиране на ефективен контрол по тяхното стопанисване и поддръжка.

• Организиране на видеонаблюдение на всички „горещи” точки на територията на града и селата (ЦГЧ, обособените зони за масов отдих и развлечение, спортни съоръжения, детски и учебни заведения), както и изграждане  на „горещ”. телефон за сигнали за нарушения;

• Увеличаване на броя на  паркоместата в централната част на града.

• Довършване корекцията на р. Осъм и благоустрояването на крайбрежните територии в паркова зона и зона за разполагане на културни експозиции, включително и изграждането на велоалея.

• Ефективно подпомагане на бизнеса, посредством подобряването на  довеждащата инфраструктура и увеличаване на възможностите за комуникация.

• Изграждане на многофункционален център със спортна зала за спортни и културни дейности до стадион „Чавдар”.

• Изграждане на паркинг пред стадион „Чавдар”, ремонт на лекоатлетическата писта на стадиона, с поставяне на поне 3 писти от тартанова настилка, както и осигуряване на осветление.

• Изграждане на спортни площадки за масов спорт и отдих в кварталите „Младост”, „Велчевско”, „Буковец”, „Лъгът”, „Василевско” и „Кнежки лъг” и селата в общината.

• Продължаване на процедурата по превръщане на парк „Капинчо” в привлекателно място за отдих и обновление на сградата на бившата резиденция.

• Реално подпомагане на младите семейства, провеждане на подходяща политика за задържането на младото поколение в общината. Разработена е отделна програма за решаване на проблемите на младежта. Провеждане на комплекс от мероприятия, осмислящи свободното време на младите хора, съвместно с ръководствата на читалищата, училищата, ОПЦ, спортните и културни клубове и неправителствените организации.

• Решително подобряване на управлението на общинските дружества. Задълбочен анализ за ефективното им функциониране, подобряване на техния мениджмънт и увеличаване на приноса им към развитието на общината. Трябва да се предвиди механизъм за контрол върху действията на кмета, контестационна процедура за управителите пред Общинския съвет, решение при спор между тях или др., която да не оставя извън правомощията на принципала, нито действията на управителя, нито на кмета, нито споровете между тях.

• Подпомагане фондонабирането за нуждите на молитвените храмове в общината.

• Използване на пустеещата сграда в двора на ДКЦ за изграждане на Дневен център за деца с увреждания.

• Разработване на концептуална политика за стопанисването и експлоатацията на общинските гори и земи. Създаване на сливови насаждения и използването им.

• Повишаване активността на Община Троян във временните програми за социални дейности.

• Постигане на устойчив ефект от програмите по заетост, добиване на квалификация и преквалификация за постигане на трайна заетост на отделни целевите групи – младежи до 29 години и хората в предпенсионна възраст.

• Приемане на справедливи и обективни способи за предоставяне на социални услуги в община Троян. Определяне на ясни правила и регламенти при предоставянето им на целевите групи, без прилагане на избирателен партиен или етническа подход.

• Активна политика от страна на Общината за подобряване на здравеопазването в община Троян. Оказване на всестранна помощ за привличане на нови медицински кадри, поддържане на стипендианти по медицина, както и финансово подпомагане получаването на специалност, срещу задължението за практикуване за определен период от време в троянската болница.

Кандидатска листа за общински съветници:

адв. Венелин Ангелов
1. Венелин Маринов Ангелов, 54 г. – адвокат, завършил право в Софийския университет, управител на адвокатско дружество „Ангелов & Илиев”, два мандата председател на Ловешката адвокатска колегия. Председател на Общинския комитет „Васил Левски”, епархийски съветник и член на църковното настоятелство на храма „Св. Петка” в Троян, 10 години председател на училищното настоятелство на СОУ „Васил Левски”.

2. Николай Василев Тодоров, 43 г. – бизнесмен, управител на „Магиан” ООД, завършил икономика в Стопанската академия в Свищов. Председател на училищното настоятелство на НУ „Св. св. Кирил и Методий”, член на настоятелството на НЧ „Наука – 1896 г.”, общински съветник, автор и вносител на действащата в момента „Стратегия за спорта в община Троян” и на две Наредби на Общински съвет – Троян.

3. Свилен Цонев Андреев, 27 г. – работи в неправителствения сектор като координатор на проекти, магистър по политология, общински председател на ПП „Движение България на гражданите”. Смята, че хората правят политиката, а политиката прави историята. Приема за свой девиз завета на Апостола: „Ние сме във времето и времето е в нас, то нас обръща и ние него обръщаме“.

4. доц. д-р Диян Петков Георгиев, 44 г. – директор на Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – Троян, завършил ВСИ – Пловдив. През 2012 г. придобива научното звание доцент, същата година е назначен за директор на ИПЖЗ. 

5. д-р Галин Василев Василев, 32 г. – стоматолог, завършва дентална медицина в Медицински университет – Пловдив през 2007 г., през 2008 г. регистрира частна практика в Троян и открива собствен кабинет. Член е на Българския зъболекарски съюз.

6. Анна Василева Тодорова, 47 г. – работи като организатор производство в „Новилес” (Троян), завършила е химия в Пловдивския университет. Последователна в политическите си убеждения, от създаването на партия ДСБ до момента е неин член.

7. Илиян Кирилов Илиев, 53 г. – директор на НГПИ „Проф. Венко Колев” и преподавател по история на изкуството. Завършил е със златен медал Великотърновския университет, специалност живопис. Член на Дружеството на троянските художници, член на Ротари клуб – Троян.

8. Димитьр Илиев Пиронков, 46 г. – директор на ОББ – Троян, завършил УНСС – София, специалности финанси и кредит и банково дело. Член на управителните съвети на БК „Чавдар”, Кооп „Троянска популярна банка”, в ръководството е на Тенис клуб „Троян”, член на настоятелствата на НЧ „Наука – 1896 г.” и СОУ „Васил Левски”.

9. Христо Станчев Калистерски, 41 г. – главен експерт в Бюро по труда – Троян, завършил Стопанската академия в Свищов, специалност стопански и финансов контрол. Управител на Регионален клон „34-ти пехотен Троянски полк Априлци – Троян” на Национално дружество „Традиция”, председател на фен клуба на ФК „Левски” в Троян, член на УС на спортния клуб по джудо и самбо в Троян.

10. Цвета Боянова Чолакова, 25 г. – работи като детски психолог в Общинския педагогически център – Троян и като обществен възпитател и психолог към комисиите за борба с противообществените прояви в Троян и Априлци. Завършила е рекламна графика и психология във Великотърновския университет.

11. Веселин Витлиемов Илиев, 35 г.  - работи като мебелист и художествена обработка на дърво, има средно специално образование по мебелно производство.

12. арх. Иван Асенов Атанасов, 57 г. – архитект, управител на „Атанасов Архитекти” ЕООД, завършил е ВИАС – София, бил е главен архитект на Община Троян.

13. Красимир Бочев Додев, 49 г. – собственик на фирма, занимаваща се с ремонт на ел. уреди, хладилна и климатична техника, завършил е троянския Механотехникум.

14. Христина Йонкова Цанкова, 44 г. – работи като старши специалист във Военно формирование 24430, завършила е публична администрация във Великотърновския университет, занимава се активно с лека атлетика.

15. инж. Ангел Мичев Балев, 48 г. – зам. –директор на СОУ „Васил Левски” и председател на Общински съвет – Троян, завършил е Техническия университет – София, специалност автоматика и системотехника и финанси в Стопанската академия в Свищов. Председател на сдружение „Тенис клуб Троян”, член на настоятелството на НЧ „Наука – 1896 г.” и член на МИГ – Троян и Априлци.

16. Минко Вълев Църовски, 41 г. – занимава се с художествена обработка на дърво, завършил е УНСС, специалност маркетинг и мениджмънт. Член е на НД „Традиция”.

17. Петко Краев Краев, 24 г.  - управител е на собствената фирма „Краев Пик” ЕООД. Завършил е финанси във Великотърновския университет.

18. инж. Генади Станаилов Христов, 36 г. – финансов анализатор, завършил е Техническия университет в Габрово, специалност хидравлична и пневматична техника и финансов мениджмънт в Стопанската академия в Свищов. Инструктор по карате и бойни техники, съдия към Българска федерация по карате, многократен медалист от национални първенства.

19. Стефан Николов Тодоров, 34 г. – офис мениджър в „Микрокредит” АД, завършил е Стопанската академия в Свищов, специалност финанси.

20. Станислав Колев Гуевски, 41 г. – мебелист, член на НД „Традиция”, с интереси в областта на историята, безпартиен.

21. Филип Мариянов Трифонов, 29 г. – планински водач, със средно специално образование, член на Планинската спасителна служба (ПСС) – Троян.

22. Цветомира Иванова Гечева, 41 г. – главен счетоводител в „Елеганс мебел” ЕООД, завършила е бизнес и финанси в Уилсдън колидж – Лондон и управление на бизнеса в Стопанската академия в Свищов. Председател на сдружение „Българка Троян”.

23. Стоян Радомиров Стафунски, 29 г. – мениджър във фармацевтичното производство на фирма „Актавис”, завършил е Стопанската академия в Свищов, специалност бизнес администрация.

24. Петьо Руменов Гайдарски, 34 г. – управител на фирма „Пегас - 81” ЕООД, завършил е Колеж Телематика в Стара Загора, специалност стопанско управление.

25. Боян Дочев Дочев, 25 г. – кариерен консултант в Регионална служба по заетостта, магистър по социални дейности. Член е на НД „Традиция”.

26. Борян Недялков Бочев, 56 г. – медицински фелдшер в с. Орешак, с висше медицинско образование.

27. Боряна Въчева Стефанова, 41 г. – кметски наместник на с. Балканец, със средно образование, лектор към Националното сдружение на общините в България.

28. Тодор Николов Тодоров  - дълги години е работил като механик и главен механик във фирма „Развитие” в с. Калейца, завършил е Механотехникума в Троян.

29. инж. Иванка Цветкова Църова, 49 г. – преподавател в специализираната паралелка по хотелиерство и ресторантьорство в СОУ „Васил Левски”, завършила е УХТ – Пловдив. Член е на настоятелството на НЧ „Наука – 1896 г.”.

Кандидат-кметове в община Троян

1. Кирил Иванов Захариев, 49 г. - кандидат за кмет на Кметство с. Черни Осъм. Със средно специално образование. Кмет с три успешни мандата. Неговата биография са неговите успехи 12 години в полза на с. Черни Осъм, неговата отдаденост към съгражданите му и делата му като кмет.

3. инж. Богдана Пенкова Иванова - кандидат за кмет на Кметство с. Дебнево
Завършила е Техническия университет в Габрово със специалност инженер-мениджър. Настоящ, по всеобща оценка успешен кмет на с. Дебнево, със сериозен принос за развитието на региона.

4. Тодор Минков Радевски, 61 г. - кандидат за кмет на Кметство с. Белиш. Бивш военен, завършил Висшето военно артилерийско училище в Шумен. Кмет на с. Белиш два мандата. Призивът му към белишчани е „Да завърша започнатото!” и явно бе чут, защото други кандидат-кметове не се регистрираха за предстоящите избори.

5. Милко Колев Пеневски, 53 г. - кандидат за кмет на Кметство с. Бели Осъм. Със средно специално, профил геодезия, картография, фотограметрия, строителен техник по професия.

6. Ивайло Вилиянов Бочев, 33 г. - кандидат за кмет на Кметство с. Борима. Със средно специално образование, профил селско стопанство и транспортна техника. Управител на собствен бизнес.

7. Боряна Въчева Стефанова - кандидат за кмет на Кметство с.Балканец. Средно гимназиално образование, кметски наместник на с. Балканец. Кметуването й можем да го характеризираме с - винаги търсеща да реши проблема, интелигентна, креативна и дейна. Богатство за всяко село е да има такъв кмет.

8. Иванка Маринова Пенчева - кандидат за кмет на Кметство с.Чифлик. Завършила е СОУ „Васил Левски”, Троян. Счетоводител, член на настоятелството на НЧ „Просвета - 1927 г.”, с. Чифлик.

9. Спас Минков Дисански, 51 г. - кандидат за кмет на Кметство с. Шипково. Завършил е  Горския техникум в Тетевен. Бивш кмет на с. Шипково мандат 2003-2007 г., оставил най-значимите инвестиции в селото през последните години.

10. Димитринка Василева Стойнова -  кандидат за кмет на Кметство с. Ломец. С 18-годишен трудов стаж към Община Троян с работно място в Кметство с. Ломец. През 2012 г. назначена за кметски наместник в Кметство с. Ломец.

11. Тодор Николов Тодоров -  кандидат за кмет на Кметство с. Калейца
Завършил е механотехникума в Троян. Работи дълги години във фирма „Развитие“ (с. Калейца) като началник ЕМО, механик и главен механик.

12. Христо Стойков Терзиев -  кандидат за кмет на Кметство с. Орешак
Коалиция „Избор за Троян” и инициативен комитет „Христо Стойков” издигат кандидатурата му, обединени в общите си цели и програмни документи. Настоящ кмет на с. Орешак вече два успешни мандата. С убеждения, неподвластни на партийната диктовка, а продиктувани от грижата за благото и просперитета на региона и съобразени с демократичните принципи на управление най-голямото село в община Троян. Стоящ достойно до предшествениците си от своя род, също кметове на с. Орешак.

НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР Е ИЗБОРЪТ ЗА ТРОЯН
с бюлетина

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Начало

26 коментара:

Анонимен каза...

Щом са тласнали Анчо Балев назад значи отчитат непригодността му за обществена дейност. Най-важното - и Венко и съветниците по-добре пасват за управа на общината от герберите, които са гола вода отвред.

Анонимен каза...

Ако бяха направо изтласкали и Ники Тъпото извън борда хептен бяха за предпочитане. Ама хайде, един мандат ще го изтърпим.

Анонимен каза...

Дърводелците за какво сте ги привлекли за общински съветници

Анонимен каза...

Земляци, не се разсейвайте с явно корумпирания кандидат за кмет на ГЕРБ Д Шишков. Та той две смислени изречения трудно формулира. Ако бяхте на представянето му в Читалището, щяхте да се убедите, че избщо не е на ясно за какво става дума. Как такъв кмет, не дай боже, ще управлява Троян. Изберете Венко Ангелов - интелигентен, начетен, с ясна, макар и попресилена програма. Мисля, че само той може да стопи аванса на Донка. Подкрепете го!

Анонимен каза...

Бях на откриването снощи на "Избор за Троян". Препълнена зала и смислена реч от Венко Ангелов.

Plamen Petrov каза...

Важно!!! Информацията ми е от "кухнята " на ГЕРБ-Троян. Това интервю /интервюто с Шишковв Т21/ изобщо не се е провеждало. Наглостта и безсилието на нашите Гербери е факт. Коментирайте колкото си искате. Нека този фалш да тежи на съвестта на тези, които го сътвориха.

Анонимен каза...

Някой може ли да ми обясни защо Ники Тъпото е втори в листата. За да си прекарва личните лобиски интереси както иска пред Венко. Нека Венко знае, че адвокатските му номера няма как да минат.

Анонимен каза...

Тъпа програма (сякаш я е писал Николай Тодоров). Ако този, недай си боже стане кмет, Троян съвсем ще заспи.

Анонимен каза...

Друго си е програмата на другарката Михайлова. Ако си направите труда да влезете в личния й сайт ще откриете, че такава ...... няма. Нормално, тя този мандат краде каквито идеи можа. Сега пак се ослушва, да вземе от този онзи по нещо и да скалъпи нещо. Какво друго да очакваме от екип назначен на партиен принцип?!

Анонимен каза...

Страшна програма... като всички останали. И в никоя нито дума за финансиране. Откъде ще вземете пари да я изпълните?

Анонимен каза...

Този Ивайло Бочев е такава лъжлива мастия, че чак кмет на циганска Борима иска да става. Много нагъл лъжец. Иначе Ангелов си остава най-достойният кандидат за кмет.

Анонимен каза...

Управленската програма ми се струва изпълнима през следващите петдесет години.Кандидатът за кмет е най-добрия избор до сега на местните десни политици,а Николай Тодоров е амбициозен и диалогичен местен политик.Колкото до Ангел Балевски,според мен просто човекът се е уморил от неоправданите атаки към него.

Анонимен каза...

Не се заблуждавайте! Вътрешно коалиционно веднага след изборите ще се реши, че гласуването с преференции намалява да се има предвид в коалицията и звездата на Анчо Балев ще изгрее отново. Ако не стане така пък на! Че кво ще прави Балев ако не го изберат за общински съветник, бре?! Той на две кучета 'лябът не може да раздели. А и 300 -тата кинта съветническа заплата си е добра добавка към учителската заплата и към доходите от присвоеният от членовете на горната групировка тенис корт, на който вечер доволно подрусват шкембета и децата кожи с наем за час. И после Николайчо ще ви говори за деца....Смях! Той окупирал корта и ако някое дете иска да играе си плаща подобаващо, нищо че един лев не дава за поддръжка, а за деца инвалиди ще ми говори. Ае стига вече лапане толкова години.

Анонимен каза...

Адвокатски менти! Айде стига вече. С или без Ники Тъпото Венко няма позиция. Защо Христо Рикото ги напусна? И Венко мълча! Защо влезе в тази позорна компания? И мълчи! Защо се огради от безличници? И нищичко не казва? Политиката е позиция. Къде всъщност си Ангелов?

Анонимен каза...

А като толкова много можите, толкова годии като управляващи, защо нищо не направихте ? А само лъжете хората всеки път !

Анонимен каза...

В тая листа няма нито един десен представител, вътре е пълно с комуняги

Анонимен каза...

Пияния зъболекар корумпираните мутри Николайчо-тъпото начело с адвкоата който за някой лев защитава и сатаната камо ли да не се продаде за някой интерес на тези измекяри. Смешна работа всички от колко и въже сменяли партии само и само да са до някаква власт.

Анонимен каза...

Заради кафенето на Николайчо,наречено с модерното "Ривърсайд" днес в Троян си нямаме Чаршия, подобна на тази в Трявна, Етъра и други градове. Туристите питат и искат да видят стари къщички с майстори-занаятчии вътре, но виждат над реката някаква архитектурна недомислица. В миналото същия този "десен" Ники Тъпото буташе яко на "левия" Енкин за да му осигури кафенето.

Анонимен каза...

Не разбрах кандидата за кмет на Бели Осъм в какво е добър - с какво се занимава, какъв общественик е, да не говорим какъв "оратор". и ако не дай боже стане кмет какви ще са му приоритетите - да се развива бизнеса на приятеля му Хитър Петър или да осигури благоденствието на ловната дружина.

Анонимен каза...

Минко Вълев Църовски, 41 г. – занимава се с художествена обработка на дърво-е сега вече паднах от смях :)))

Анонимен каза...

Бюлетина с номер 11........ТРОЯНСКАТА МАФИЯ

Анонимен каза...

Коалицията на най-големите мекерета, сега разбрах, че на Н.Т. му викали ники тъпото, абсолютно му пасва. Докато Енкин беше на власт тоя припкаше покрай него като палаш, благодарение на това припкане и лизане той стана такъв "мастит бизнесмен", а другото мекере, водача им, В. А. бяхме наели да ни защитава в дело срещу общината по времето пак на Енкин и тоя цървул ни продаде и предаде, а след това със един софийски адвокат спечелихме делото, та какви демократи са тия, лизачи и слагачи на престъпника Енкин

Анонимен каза...

Кметът на Бели Осъм гледа незаконно животни, прасета, и цялата мърсотия от тях се излива също незаконно в реката, и ще спазва законите ли?

Анонимен каза...

Симпатизирам на ГЕРБ, но с този кандидат ще гласувам за Венко

Анонимен каза...

След проверка на представените документи и данните, съдържащи се в тях, комисията констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл.87, ал.1, т.14 от същия, ОИК-ТроянР Е Ш И:Регистрира:

Димитър Власков Шишков , ЕГН **********,
Иван Николов Миховски, ЕГН **********,
Петко Митков Пенков, ЕГН **********,
Илиян Тодоров Тодоров, ЕГН **********,
Минко Василев Топалски , ЕГН **********,
Цветомила Василева Дудевска –Вачевска, ЕГН **********,
Иванка Велчева Цекова, ЕГН **********,
Лалю Минков Драголов, ЕГН **********,
Пламен Иванов Нанков, ЕГН **********,
Минко Цочев Акимов, ЕГН **********,
Минко Нейчев Каранейчев, ЕГН **********,
Бисер Стелиянов Методиев, ЕГН **********,
Недка Димова Топалова, ЕГН **********,
Преслав Димитров Иванов, ЕГН **********,
Марин Колев Радевски, ЕГН **********,
Ралица Николова Сарова, ЕГН **********,
Сашо Димитров Василков , ЕГН **********,
Красимир Драгнев Батолов, ЕГН **********,
Пенко Димитров Сомлев, ЕГН **********,
Емилиан Пламенов Евтимов, ЕГН **********,
Събка Пенкова Ганкова, ЕГН **********,
Ралица Василева Бенчева - Вълевска, ЕГН **********,
Иванка Йонкова Кушлева , ЕГН **********,
Румен Стоянов Райков, ЕГН **********,
Виолета Съева Вълкова, ЕГН **********,
Иван Стефанов Чавдаров, ЕГН **********,
Соня Иванова Димовска, ЕГН **********,
Емилия Русанова Гатева , ЕГН **********,
Марияна Нешева Троанска, ЕГН **********,

като кандидати за общински съветници в изборите на 25.10.2015г. в Община Троян., предложени от ПП „ГЕРБ“.

Анонимен каза...

Истината е, че Ангелов само може да смени закоравялата комунистка Донка, дето за 4 години само копае града и сади цветя. Ако някой иска промяна ще - не ще трябва да гласува за Ангелов.
Затова и аз ще гласувам за него, нищо че съм за ГЕРБ.
Ако Донка и Шишков са на балотаж, Донка ще го отнесе.

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |