Шестима ще получават стипендии от Общинския фонд в сектор „Здравеопазване“ през 2024 г.

* Изплатените през 2023 г. стипендии възлизат на 22 464 лв., приети бяха и четири нови заявления – от трима от студенти и един лекар специализант
Лечители
ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2023  Г. бяха приети четири заявления към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в община Троян – от трима от студенти и един лекар специализант. Взети са решения за отпускане на три месечни стипендии в размер на 60% от минималната работна заплата, които ще се изплащат за пет месеца от всеки семестър.

ЕДИНИЯТ стипендиант, който е подал заявление през 2023 г. и му е отпусната стипендия, е студент по специалност „Лекарски асистент“ и има сключен предварителен договор за започване на работа след завършването си в ЦСМП Троян. Вторият стипендиант е студент по специалността „Акушерка“ и има сключен предварителен договор с МБАЛ Троян за започване на работа след завършване на обучението. Третото подадено заявление за стипендия е от студент по специалност „Медицинска сестра“, който по-късно изтегля заявлението си по лични причини. За стипендия от фонда през 2023 г. е кандидатствал лекар специализант по специалността „Нефрология“ в университетската болница в Плевен, който има сключен предварителен договор с МБАЛ Троян за започване на работа след завършване на специализацията си. През 2023 г. продължи изплащането на месечни стипендии на още четирима студенти: двама по специалността „Медицина“, един „Акушерство“ и един  „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. През м. юни единият от стипендиантите (специалност „Медицина“) завърши следването си и през м. октомври започна работа на длъжност „Лекар“ в Белодробната болница в Троян.

ПРЕДИСТОРИЯТА. През 2017 г. Общински съвет Троян взе решение за учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“. Дейността на фонда се ръководи от петчленна комисия, като настоящият й председател е общинският съветник д-р Милко Минков. През 2023 г. бе направено изменение и допълнение на Правилника за работа на фонда с включване за финансово подпомагане освен на студенти по медицина и на  специализанти в професионалните направления „Медицина“, „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ и лекари специализанти към лечебните заведения; и към лечебните заведения, с които се сключват предварителни договори за работа, е прибавен и филиалът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Троян

ИЗПЛАТЕНИТЕ
през 2023 г. стипендии от Общинския  фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в община Троян на седмината стипендианти (шест студенти и един специализант) са в размер на 22 464 лв. През м. април, след ликвидацията на Фондация „Проф. д-р Христо Браилски“, бе направено дарение за фонда в размер на 10 819 лв. През 2023 г. дарениена стойност 10 000 лв. направи и троянската фармацевтична компания „Фитофарма“ ЕООД (управител Милко Вачев), както и плувният клуб „Инвиктус“ (Плевен) – 2670 лв. Всички разходи за стипендии през 2023 г. са за сметка на трите дарения, като преходният остатък в сметката на фонда в края на  годината е 1764 лв.

ОБЩИНА ТРОЯН полага последователни усилия за подкрепа на млади кадри, които в бъдеще да обезпечат потребността от медицински кадри в лечебните заведения на територията на общината, като ангажиментите в тази посока ще продължат и през новата 2024 г. и целия управленски мандат (2023/2027 г.)

По информация на Община Троян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |