Троянската учителка Стефка Кавръкова с национална награда

* Признанието – за разработка на стратегията „Можеш! И ще можеш повече, ако си сред нас!“ за работа с родители на деца от уязвими маргинализирани общности и деца със СОП
Отличници
Награждаването на Стефка Кавръкова
СТЕФКА КАВРЪКОВА, учител в ОУ „Иван Хаджийски“ (Троян), получи отличие за разработката си на стратегията „Можеш! И ще можеш повече, ако си сред нас!“. Това стана на Националната конференция по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО), организирана от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Конференцията бе четвърта по ред, състоя се на 16 ноември в София и премина под мотото „Добри практики за реализиране на взаимодействието „детска градина - семейство“, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП (специални образователни потребности)“.
Водещи лектори на събитието бяха директорът на ЦОИДУЕМ Лало Каменов и преподавателят от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Мария Баева.

АУДИТОРИЯТА беше разнородна, но обединена от общите цели на проекта АПСПО. Присъстваха директори на детски градини и училища, в които има подготвителни групи, детски учители, помощници на учителите и образователни медиатори, назначени по проекта. Споделени бяха работещи практики за работа със семейства на деца от уязвими групи, обосновани критерии за избор на образователен медиатор и помощник на учителя, многообразните дейности, в които те се включват като подкрепа на учителите и образователната институция, в която работят.

КАТО ОСНОВНА насока за успех, която сподели г-н Каменов с участниците в конференцията, бе, че е необходимо да се направи опит да се съхрани идентичността на децата от етническите малцинства, да се доловят ценностите, които са формирани в техните семейства и да се ползват като фундамент, върху който учителите да градят. В заключителната част  бяха отличени одобрените за публикуване в сборник стратегии „Добри практики за взаимодействие „детска градина – семейство“ при работа с родители от уязвими маргинализирани общности и с родители на деца със СОП“, където бе наградена и нашата Стефка Кавръкова.

ОУ „Иван Хаджийски“, Троян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |