Общината пита: Да теглим ли заем за изграждането на новата спортна зала?

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

20 октомври

Уважаеми съграждани,

В ПОСЛЕДНИТЕ
години в община Троян се идентифицира необходимост от изграждане на съвременна Многофункционална спортна зала, която да служи за тренировки и провеждане на състезания за всички спортни клубове от община Троян, като се отговори на съвременните изисквания за подготовка и състезания на спортистите. В тази връзка от около 3 години се проучва възможността за нейното проектиране и изграждане. След проведени процедури по ЗОП Община Троян сключи договори за изпълнение на Строително-монтажни работи (етапи 1 и 2), Строителен надзор и Авторски надзор. За етап 3 „Многофункционална спортна зала“, включващ изграждането и оборудването на залата и прилежащата инфраструктура в имота, има проведена процедура и предстои сключване на договор с изпълнител. Стойността на строителството е 5,639 млн. лева с включен ДДС

ОБЩИНА ТРОЯН възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг, с който ще се финансира цялостното изпълнение на етап 3. На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Троян и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Ви каним да участвате в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг.

ТОЗИ ДЪЛГ ще обезпечи СМР за изграждането на Многофункционална спортна зала и ще бъде изтеглен при следните условия:

    1. Максимален размер на дълга –  до 5 000 000 лева;
    2. Валута на дълга – български лева;
    3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
    4. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания с произход собствени приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“  от Закона за публичните финанси (ЗПФ) на Община Троян и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1 т. 1, буква „б“ от  ЗПФ;
    5. Срок на кредита – 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит.
Така ще изглежда новата троянска Многофункционална спортна зала
ВАШИТЕ МНЕНИЯ, препоръки и предложения може да изпращате на електронната поща на общината mayor@troyan.bg и деловодството на Община Троян, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ще се състои на 20 октомври 2022 г. от 17:30 ч. в салона на Община Троян, пл. „Възраждане“ 1.

Донка Михайлова, кмет на община Троян

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |