Мотиви за протест на Музея на занаятите и Природонаучния музей

        МОТИВИ ЗА ПРОТЕСТ

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МУЗЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ, ГР.ТРОЯН  И ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ, С.ЧЕРНИ ОСЪМ 

Ние, специалистите в Музея на занаятите и Галерия „Серякова къща” Троян остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година!

Увеличението на парите за националните и регионалните музеи и галериите спрямо миналата година е едва с 5%, което е най-ниското увеличение на бюджетите ни до момента. Това се случва във време, когато електрическата ни енергия поскъпна тройно, а всички стоки от първа необходимост поне двойно.

Силно сме възмутени от тези цифри! Те не говорят, а крещят за обидното и пренебрежително отношение на властта към културата, духа  традициите и историческото наследство на нашия народ. А това означава – и към неговото достойнство, честолюбие и национално самочувствие.    

Основните приоритети, които сега си поставя ръководният екип на Министерството на културата са достъп до култура, качествен културен обмен на международно ниво, както и опазване и популяризиране на богатото ни културно-историческо наследство. Добри намерения, но всичко това няма как да се случи с предвидените средства в РМС №30 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

Тези средства са не един или два пъти, а десетки пъти по-малко от средствата, които се дават в много държави от Европейския съюз. А нали именно с тях трябва да се сравняваме?

Засега сравнението сочи недвусмислено: С този бюджет България е обречена на мизерно и срамно съществуване и в културно отношение.

- Заплатите на работещите в музеите висококвалифицирани специалисти уредници, екскурзоводи, фотографи са най-ниските от всички категории специалисти с висше образование у нас. Те са около три пъти по-малки от тези на заетите в образователната сфера, макар че и при нас се осъществява образователна дейност и работа с деца.

- С този бюджет е невъзможно е да бъдат изпълнени клаузите от Браншовия договор, влязъл в сила от 1 януари 2022 година, за минималните възнаграждения по длъжности в музеите и галериите и за увеличение на процента за прослужено време.

Доказателства, че на практика в музеите не остават никакви средства за реализиране на същинските им дейности:

- 88,35% от получената държавна субсидия се изразходва за възнаграждения по трудови договори.

- 68% от всички приходи се разпределят за заплати, възнаграждения, осигуровки и др.

- 24,52% от общите приходи отиват за издръжка на музеите

- средно 5,72%. представляват капиталовите разходи.

Данните са от Анализ, направен през 2019 г. от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерството на културата:

Недостигът на средства се отразява отрицателно на:

* същинската музейна дейност – съхраняване, научно-изследователска, експозиционна, популяризаторска, консервационна и реставраторска дейност и т. н.

* възможността да бъдат откупувани екпонати, които са безценни свидетелства за историческото минало на България.

* сградите на музеите - около 70% от тях не са строени специално за тази цел, а са приспособени.

* музейните експозиции - повече от 80% от тях са морално и физически остарели.

* приходите на музеите заради ковид пандемията

Припомняме някои тъжни факти за състоянието на музеите и галериите у нас днес

-  В 182 музея и галерии работят на щат само 2947 души.

- През 2020 г. посещенията в музеите, съпоставени с 2019 г., са намалели с 58.2%.

- Намалели са и посещенията на чужденци в музеите - с около 1 млн. /с 81.3%/ спрямо 2019 г.

- Средната възраст на специалистите в музеите е 45-50 години.

- В 1/4 от музеите и галериите работят само специалисти, които са на възраст над 35 години.

- Непрекъснато се увеличават разходите за издръжка на музеите - за електроенергия, отопление, за преодоляване на последствията от ковид пандемията, поради инфлацията и др.

Заради всичко това настояваме:

 

1.   Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на музеите и галериите.

 

2.   Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии.

 

3.   Да бъдат изготвени нормативни  актове, с които да бъдат осигурени /извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите/, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.

4.   Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, музейни известия, рекламни материали и др.,

Обръщаме се към местните медии, депутатите, Община Троян и към цялата общественост: Подкрепете ни! Исканията ни са справедливи и съвсем логични.

Ще ни намерите в музея и галерията. Ще ни познаете по отличителните протестни баджове на реверите.

Протестираме с надеждата, че разумът все пак ще надделее над бездуховното и нискокултурно мислене на доста от нашите властници.

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |