Писмо до кмета Донка Михайлова

ДО: ДОНКА МИХАЙЛОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

Относно: Увеличение на стандарта на музеи и галерии в бюджет 2022 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА,

В ситуацията, в която сме поставени заедно с всички културни институти по света и в Европа, виждаме реакция на европейските институции и увеличението на бюджета на програма Творческа Европа на 385 милиона евро, почти 100 милиона евро повече в сравнение с 2021 г. А общият бюджет за „Творческа Европа“ за периода 2021-2027 г. възлиза на около 2,4 милиарда евро, което представлява увеличение с 63 % в сравнение с периода 2014-2020 г.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Секторите на културата и творчеството са духът на европейското общество. Знаем каква издръжливост демонстрираха нашите сектори на творчеството и културата през последните две години. През 2022 г. програма „Творческа Европа“ ще разполага с най-големия си бюджет до момента. ЕС подкрепя тяхното възстановяване, творческия им процес и потенциала им за иновации“.

В тази връзка изключително тревожно ни се струва предвиденото увеличение на разходния стандарт за издръжка на музеите за следващата година в размер на 5 % .

 За последните 20 години то никога не е било толкова  малко.

Като представляващи поверените ни културни институти Музеят на занаятите в град Троян и Природонаучен музей в село Черни Осъм, Община Троян, изразяваме подкрепата си към усилията на нашите колеги в сферата на културата и настояваме да бъдат изпълнени предложенията на Министерство на културата, за които бяхме уведомени с писмо от Министъра на културата с Изх. № 62-00-199 от 22.11.2021 г.

Основното искане  е актуализиране на основния стандарт за издръжка на музеите с 50% .

Средата, в която съществуват музеите има достатъчни аргументи за това: повишените разходи за издръжка, драстично намаляване на посетителския поток и в следствие – малки собствени приходи, ниско заплащане на музейните специалисти, липса на подкрепящи финансови инструменти на национално ниво, с които да се насърчи растежа и иновациите.

Една от причините музеите да съществуват е да осъществяват държавната политика по опазване на културното наследство. Поставени в гореописаната среда, те все повече няма да могат да извършват основната си функция.

Не трябва да допускаме, докато работим върху създаването на Национална стратегия за развитие на българската култура, и се борим за достигането на 1% от БВП за култура, да загубим постигнатото и запазено през годините наше наследство. Съхранените през годините движими и недвижими ценности на българската култура, както и нашето материално и нематериално наследство са в ръцете на музейните специалисти

Освен рационални аргументи си позволяваме да посочим и други – емоционални, но верни.

Каква е работата на музейния специалист? Според мнозина: никаква! Та тази никаква работа включва следното: музейният специалист възпитава поколения деца да уважават българските ценности, съхранява културно-историческото наследство на България, популяризира, преживява историческите събития които презентира, пази паметта на България, посреща многохиляден чуждестранен поток от туристи и в тази връзка говори поне 2 езика, прави научни изследвания, доклади и конференции, формира и осъществява културни събития, организира изложби, създава образователни програми, издава научна литература с нужния справочен апарат към нея, работи всяка събота и неделя, на официални и национални празници, извършва фондова и събирателска дейност, урежда  експозиции.

Музейният специалист изкарва милиони левове за Родината си, а същевременно с това работи за жълти стотинки!

Музейните специалисти заслужават удовлетворяващо възнаграждение, както библиотечните работници и учителите.

Финансирането на българските музеи и галерии следва да бъде адекватно на отговорностите, вменени им от закона и обществото за опазване на националната ни идентичност и представянето й пред български и чуждестранни публики

Обръщаме се към Вас, г-жо Михайлова, като личност със силни позиции в Националното сдружение на общините, като наш винаги подкрепящ работодател и към депутатите на 11-ти МИР Ловеч, за подкрепа на културния сектор в региона и Ви призоваваме да отстоявате в преговорите с правителството нашите искания.

Опазването на културното наследство на България е национален интерес, поверен в нашите и във Вашите ръце и увеличението на европейските средства за култура не би могло да компенсира финансирането на културата на регионално и национално ниво.

С уважение:

Елеонора Авджиева – директор на Музей на занаятите-Троян

Павлина Иванова – директор на Природонаучен музей в село Черни Осъм

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |