Община Троян – покана за публично обсъждане

Община Троян

ПОКАНА
за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян

Уважаеми съграждани,

НА ОСНОВАНИЕ чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинската администрация кани местната общност на ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТРОЯН.

ТОЗИ ДЪЛГ ще е за финансиране на част от проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация“, който отговаря на критериите за допустимост на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЩИТЕ допустими разходи по проекта са на обща стойност 2 103 077,62 лв. лв., в т. ч.:
- Собствено участие: 221 788,40 лв. (10,55%)
- Финансов инструмент (дългосрочен дълг): 405 763,80 лв. (19,29%)
- Безвъзмездна финансова помощ:    1 475 525,42 лв. (70.16%)
СРОКЪТ за реализация на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора. Неговата реализация ще допринесе за развитието на конкурентоспособната туристическа атракция „Археологически комплекс Состра“, село Ломец, община Троян, чрез:
- Консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи в зоната на римски кастел Состра и Римски път;
- Изграждане на пешеходен ж. п. прелез, с който да се преодолее разделянето на крепостта Состра на две части;
- Изграждане на посетителски център с оборудване;  
- Паркинг с площ 825 кв. м., около 40 места за посетители;
- Строителен надзор и авторски надзор;
- Доставка на обслужващ автомобил;
- Доставка на техника и програми за превод и екскурзоводски услуги;
- Подпомагане развитието на туристическите продукти и пазарна информация (маркетингови проучвания и анализи, рекламни стратегии, рекламна дейност и др.);
- Управление на проекта.
ПРЕДВИЖДА СЕ дългосрочния общински дълг да бъде обезпечен с бъдещи вземания на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на
 23.10.2020 г. от 17:00 ч. в салона на Община Троян.

С уважение: Донка Михайлова, кмет на община Троян

0 коментара:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |