Ревизоро отговори на Александрова и Недялков за багерите на Беклемето

* „С посочените нормативни и административни актове няма въведена забрана за използването на строителна техника при извършването на допустими строителни дейности“, твърди екоминистърът
Тема с продължение
Момент от строителството на асфалтовия път по билото на Балкана
ГРЪМНАЛИЯТ скандал с изкараните багери на билото на Троянската планина и започналата подготовка за асфалтиране на пътя от Беклемето до хижа „Дерменка“ (виж „Багери ровят билото на Балкана“ – бел. ред. ) доведе и до парламентарно питане към министъра на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро. 

д-р Валя Александрова, Милко Недялков
ОТПРАВИХА го съвместно двамата депутатите от левицата от нашия избирателен район – съгражданката ни д-р Валя Александрова и колегата й от Ловеч Милко Недялков. Писмено зададеният им на 24 юли т. г. въпрос (вх. № 054-06-763/24.07) гласеше следното: „След като бяха установени строителни работи в Национален парк „Рила“, към нас, като народни представители, се обърнаха граждани, за да сигнализират и за започнали строителни дейности с тежка строителна техника на път със свободен достъп „Беклемето - хижа „Дерменка“ в Национален парк „Централен Балкан“. Предвид горното молим да ни бъде отговорено в писмен вид на следния въпрос: Налице ли са нарушения на текстове на действащото законодателство по горепосоченото като – Закон за защитените територии, Закон за биоразнообразието, Европейска мрежа „Натура 2000“ и други, извършват ли се и планират ли се следващи дейности по проекта на Национален парк „Централен Балкан“?“

министър Емил Димитров
ОТГОВОРЪТ на министър Димитров от 31 юли (вх. № 054-06-763/31.07.2020) дословно се препокрива със становището на възложителя на строителството – дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“, с което вече ви запознахме (виж „Дирекцията на парка възложи ремонта на пътя до хижа „Дерменка“ – бел. ред.). Най-общо, въпросното пътно строителство по планинското било от Беклемето към х. „Дерменка“ е напълно законно и се извършва по проект „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в НП „Централен Балкан“, чийто бенефициент е НП „Централен Балкан“, а финансирането е с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Техническото задание за пътя обаче е подготвено по друг европроект на НП „Централен Балкан“ с финансиране по същата ОП „Околна среда“, 2014-2020 г. – „Централен Балкан – парк за всички“, но в рамките на този проект не е възложено изпълнение. След което старото техническо задание за пътя е прехвърлено към новия европроект, тъй като е в пълен синхрон с проектната цел за възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в парка и работата се случва.

Друга гледка от строителството на пътя
ЕТО И ДОСЛОВНА извадка от министерския отговор: „Пътят е включен в категорията „пътища със свободен достъп“ – т. е. посетителите могат да преминават с МПС по пътя, без да е необходимо съгласуване от страна на дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“. Посоченият път е сред антропогенно натоварените. Същият осигурява достъп до заслон „Орлово гнездо“ и х. „Дерменка“ и голяма територия на парка. Пътят е от съществено значение за изпълнение на управленските цели на парковата администрация. Ползва се от голям брой туристи. Дава възможност за достъп на противопожарна техника до силно пожароопасен район – високопланински пасища и резерват „Стенето“. От друга страна, съоръжението се използва от ползватели на природни ресурси в тази част на НП „Централен Балкан“ – събиране на лечебни растения, горски плодове, паша на домашни животни. Поради сериозното натоварване на съоръжението се наблюдава изравяне на пътното трасе. По тази причина част от посетителите, с цел преодоляване на нарушените участъци от пътя, излизат извън трасето му. Понастоящем е засилена опасността от увеличаване на ерозията в резултат на нерегламентирано навлизане на високопроходими МПС. В района на посочения път са установени ерозирали терени, които увеличават площта си – увредени площи в природни местообитания (…) С предвидените дейности се предприемат мерки за възстановяване на увредените участъци на целеви местообитания, граничещи с пътя, като се ограничи нерегламентираното движение на МПС-та извън основното пътно трасе“.  

Друга гледка от строителството на пътя
В ДОПЪЛНЕНИЕ министър Димитров припомня, че съгласно чл. 21, т 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) в националните паркове се  допуска „строителство освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения“. И още, че „посоченият път попада в „Инфраструктурна зона“ съгласно действащия План за управление (на парка), в която са допустими ремонтът и поддръжката на съществуващите пътища и паркинги“ и че с „посочените нормативни и административни актове няма въведена забрана за използването на строителна техника при извършването на допустими строителни дейности“.

Т21
Снимки от строежа на пътя: Нина Колева

Бележка на редакцията

Отговорът на екоминистъра трябваше да ни убеди, че е в реда на нещата багери да ровят билото на Балкана и там да се асфалтира път. Но дословният препис от становището на най-заинтересованата страна – бенефициента по европроекта, не звучи убедително. Знаем какъв е Ревизоро, когато има аргументи, а пък тук е тих и кротък като калинка. Което още повече засилва подозренията, че асфалтовият път от Беклемето до хижа „Дерменка“ не е в името на екологията, а на нещо друго, не е трудно да се досетим какво. И още – министерското твърдение, че с асфалтирането на пътя ще се блокират офроуд вандалщините, вършени от джипки и АТВ-та по околните баири, звучи меко казано несериозно. 


Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |