Дирекцията на парка възложи ремонта на пътя до хижа „Дерменка“

*  „Мерките целят рехабилитация на посочения път. В рамките на настоящия проект ще бъдат поставени и съоръжения за ограничаване/възпиране на движението на МПС-та извън основното трасе на пътя и изпълнение на противоерозионни мерки
 в съседните участъци“
Право на отговор

На 21 юли получихме прессъобщение от Дирекцията на НП „Централен Балкан“ в Габрово, явно в отговор на нарастващия скандал с багерите по билото на Беклемето. В което ни обясняваха, че за пътя към хижа „Дерменка“ имало изготвен технически проект за ремонт и възстановяване в рамките на европроекта „Централен Балкан – парк за всички“, но не се стигнало до реализация. А сегашните дейности са по друг европроект – „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, но се изпълнява съществуващият технически проект. И още – че всичко с багерите е наред и че пътят от Беклемето до х. „Дерменка“ е сред „антропогенно натоварените“ в парка и ще поеме движението на МПС-тата, които иначе навлизали в обходни трасета и увреждали природните местообитания. Случващото се пък било в името на битката с ерозията. „А дали е така, кой, кой ще ми каже?!“, пееше Васко Кеца (кой ще ни каже и защо изобщо се допускат МПС-та по планинското било, което е основна причина за съсипията на „природните местообитания и видове“; както и дали цялото упражнение с ремонта на пътя от Беклемето до „Дерменка“ не е да се усвоят/присвоят едни пари?! – бел. ред.). Т21

ВЪВ ВРЪЗКА с разпространена информация Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ съобщава.

• Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път от местността Беклемето до хижа „Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на договор по проект „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, 2014-2020 г.

• Строително-монтажните дейности се реализират на базата на изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето - Дерменка“ по проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, 2014-2020 г. Съгласно Плана за управление на НП „Централен Балкан“ за периода 2016-2025 г. път №12 от Троянския проход до х. „Дерменка“ попада в зона „Инфраструктура“. Пътят е включен в категорията „Пътища със свободен достъп“ – т. е. посетителите могат да преминават с МПС по пътя, без да е необходимо съгласуване от страна на Дирекцията, а посоченият път е сред антропогенно натоварените в НП „Централен Балкан“.

• По проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“ беше изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“. В рамките на проекта не беше възложено изпълнението на обекта. Посетителите в НП „Централен Балкан“ използват пътя, за да достигнат до заслон „Орлово гнездо“ и х. „Дерменка“. От друга страна съоръжението се използва от ползватели на природни ресурси в тази част на парка - събиране на лечебни растения, горски плодове, паша на домашни животни.

• Поради сериозното натоварване на пътя се наблюдава изравяне на пътното трасе. По тази причина част от посетителите, с цел преодоляване на разрушените участъци от пътя, излизат извън трасето му. Най-значимите човешки дейности, спомогнали за ерозията, са – паша, пожари и нерегламентирано движение на МПС. Понастоящем е засилена опасността от увеличаване на ерозията в резултат от нерегламентирано навлизане на високопроходими МПС. В района на посочения път са установени ерозирали терени, които увеличават площта си - над 100 хектара са увредените площи.

• Посоченото нерегламентирано движение на МПС-та извън пътното трасе води до ускорена ерозия в природни местообитания: 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества; 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; и 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, разположени в съседство с пътя.

• Предвидените по сключения договор мерки целят рехабилитация на посочения път. В рамките на настоящия проект ще бъдат поставени и съоръжения за ограничаване/възпиране на движението на МПС-та извън основното трасе на пътя и изпълнение на противоерозионни мерки в съседните участъци, с цел възстановяване на местообитанията. Това е изключително сериозен проблем за района на пътя и прилежащите местообитания, тъй като съществуват множество силно ерозирали алтернативни маршрути, голяма част от които не могат да се възстановят по естествен път, дори когато движението по тях бъде прекратено.

• С предвидените дейности ще се предприемат мерки за възстановяване на увредените участъци от целевите местообитания, граничещи с пътя, като се ограничи нерегламентираното движение на МПС-та извън основното пътно трасе. Ограничителните съоръжения са допустими съгласно Плана за управление на НП „Централен Балкан“, 2016-2025 г.

21 юли 2020 г., Габрово
Дирекция на НП „Централен Балкан“

Още по темата:

1 Коментара:

Unknown каза...

Явно в дълбоката провинция е скучно и се чудите с какви неразбории да запълвате еднообразното ежедневие. Имаше един филм навремето "местни новини", та и вие така. Късмет на всички напуснали еднопосочно тази еснафска община!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |