Учредителната сесия – кротка и безрезултатна

* Изборът на председател на Общински съвет бе отложен за следващата сесия * Затишие пред буря или партийните пазарлъци и алъш-веришът са в ход? * Известно притеснение и повече (само)критичност в кметското слово
Инаугурацията
Областният управител Ваня Събчева току-що е връчила атрибутите на кметската власт на кмета на община Троян за мандат 2019/23 г. Донка Михайлова, 7 ноември 2019 г.
НЯКАК кротко, да не кажем вяло, и безрезултатно протече днешната (7 ноември) учредителна сесия на новия Общински съвет в Троян, мандат 2019/23 г. Разбира се, задължителното бе свършено – новоизбраните на Местни избори 2019 общински кмет, 29 общински съветници (по 10 от ГЕРБ и БСП, 4-ма от Местната коалиция „Глас Народен“, 3-ма от ДПС и 2-ма от ВМРО) и селски кметове на деветте троянски села с над 350 жители се заклеха и подписаха удостоверенията си, връчени им от председателя на Общинската избирателна комисия адв. Емил Цветанов. 

В началото на учредителната сесия бяха изслушани химните на България и на Обединена Европа
ИНАУГУРАЦИЯТА, както е по закон, се водеше от областния управител Ваня Събчева; и бе предшествана от химните на България и на Обединена Европа и тържествен водосвет, отслужен от Ловешкия владика Гавриил заедно с наместника на Троянската духовна околия отец Марин и отец Стефан от Троянския манастир.

Ваня Събчева: „Пожелавам успешен и прогресивен мандат
„МОЕТО послание е едно – да превърнете поетите ангажименти към гражданите на Троян в реалност. Вие сте тук, защото троянци решиха така, това е тяхната воля и вие носите цялата отговорност към тях. Работете така, че клетвата, която положихте днес, да бъде изпълнена с мисъл и съдържание. Да работиш в интерес на гражданите и за тяхното благоденствие е висока чест и отговорност. Като областен управител оставам на ваше разположение заедно с моята администрация“, се чу в поздравителното слово на г-жа Събчева. Завършило със запомнящото се  пожелание към новите троянски избраници за „успешен и прогресивен мандат“. Ето и клетвените думи, произнесени под ръководството на областния управител и нормативно определени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА): „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Троян и да работя за тяхното благоденствие”.

Ловешкият владика Гавриил: „За всяка една клетва и всичко, което сме обещали, ще отговаряме пред Бога, дори да не сме се клели върху Евангелие и Библия“
ПОЗДРАВЛЕНИЕ към новите троянски управници отправи и дядо Гавриил. „Вие се заклехте да служите вярно на хората и Господ. Може би тази дума (Господ) я нямаше във вашите думи, но така или иначе за всяка една клетва и всичко, което сме обещали, ще отговаряме пред Бога, дори да не сме се клели върху Евангелие и Библия. Затова аз ви пожелавам да се стараете и да направите всичко, което зависи от вашето самоотвержение (отказ от личния интерес в полза на обществения). Защото каквото и да спечели човек, ако съвестта го изобличава, няма щастие, няма радост. И няма по-голяма радост от тази, когато съвестта на човека е спокойна. А нашата съвест ще е спокойна, когато правим максималното за духовното и материалното преуспяване на хората“, бяха посланията и заръките на Негово Преосвещенство. Финалните думи на  владишкото слово бяха адресирани към новия стар кмет на Троян: „Донка Михайлова не е за пръв път кмет и хората оценяват това, което е направила, щом са я избрали. Но аз й пожелавам още, защото човекът няма мярка и винаги може повече. А паметникът на човека са неговите дела“.

Донка Михайлова: „Вярвам, че този път води към храма!
РАЗБИРА СЕ, с най-голям интерес бе очаквано словото на започващата третия си пореден кметски мандат г-жа Михайлова. „Троянци винаги са успявали, защото са предприемчиви и свободни хора. И това е един съществен ресурс, който ще се опитаме да използваме още по-пълноценно в предстоящия мандат. Уважаеми общински съветници, последния един месец ние вървяхме по различни пътеки. Днес сме в началото на един общ път. Вярвам, че този път води към храма! В един стар любим филм се казваше: „А защо ни е този път, ако той не води към храма!?“ Нашият храм е Троян и аз вярвам, че със сигурни, уверени и честни стъпки вървим към този храм заедно“, бе голямото послание в кметското слово. Г-жа Михайлова очерта и трите основни цели, които ще преследва в третия си кметски мандат: задържане на нивото на заетостта и повишаване на доходите, ограничаване на демографския срив, повишаване на качеството на живота и на жизнената среда. Но този път в тона й се долови известно притеснение и повече (само)критичност от обикновено: споменато бе, че се усещат признаци на нова икономическа криза и че безработицата в Троян е много под средната за областта, но доходите на троянци изостават и това е проблем; че „в някаква степен успяхме да задържим и обърнем стръмния ръст, с който намалява населението на общината“, но проблемът не е решен и са необходими много усилия в тази посока; че „колкото и да правим за повишаване на качеството на живота все е недостатъчно“. Заявени бяха и конкретните задачи в най-близък план – подготовката на общинския Бюджет 2020, нова структура на общинската администрация, промени в Наредба №1 за обществения ред и Наредба №7 за местните данъци и такси.

В СЛОВОТО на кмета имаше и един любопитен и твърде важен според нас акцент, който е напълно в логиката на досегашната кметска практика на Донка Михайлова, но този път му бе предадена допълнителна тежест, ставаше дума за свободата на словото. „Уважаеми представители на медиите – обърна се към нашего брата г-жа Михайлова, – още когато поех първия си кметски мандат, поех ангажимент да подкрепям свободата на медиите. Защото от свободата на вашето слово зависи свободата на нашия дух.“

Комисията по избор на председател бе ръководена от Елена Ройнева, БСП (в средата)
От 3-членната група на ДПС вероятно ще зависят много неща,
 включително председателският избор?
ЗАЩО определихме като кротка/вяла и безрезултатна тази уводна сесия на Общинския съвет в Троян за мандат 2019/23 г.? След твърде динамичната и наелектризирана, поне в последните си две седмици, троянска предизборна битка сега същите „герои“ имаха по-друга настройка, което е логично и нормално. Но някак си инерцията липсваше, нямаше ги (дву)острите реплики, не се усещаше заканата за нова (парламентарна) битка; а може би всичко това бе затишие пред буря и опипване на почвата и/или партийната дипломация, сиреч пазарлъците и алъш-веришът бяха в ход и доведоха до примирие. Защото рано-рано се разбра, че въпросът на въпросите ще бъде отложен за следващата сесия – т. е. изборът за председател на Общинския съвет не се състоя. Всяка от групите – на ГЕРБ (с ВМРО), БСП, МК „Глас Народен“ и ДПС, си предложи своя кандидатура, съответно инж. Петко Пенков, инж. Владимир Хаджийски, Николай Тодоров и Младен Мондешки, гласува си за нея и никоя не получи нужното мнозинство от 15 гласа (50% + 1 от общия брой от 29 съветници). А отстрани остана усещането за някаква обща договорка изборът да не се състои сега, вероятно за да се осигури повече време за споменатата „партийна дипломация“.

В края – уточняване на датата за следващата сесия
СЛЕД това Минко Акимов (ГЕРБ), който като доайен сред съветниците председателстваше сесията, я закри; и обяви дата за следващата в края на месеца, но след допълнителни уточнения се реши датата да е по-скорошна, на 19 ноември.

1 Коментара:

Илиян Пеевски каза...


Невежеството плюс незачитането на закона стана практика в ОбС Троян. Какво пише в ЗМСМА:
Чл. 23.
(1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(4) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.
*
Какво "свършиха" новите/стари общински съветници:
1. Председател се избира единствено и само на първото заседание. Ако не успеят, "часовника" се спира и това първо заседание продължава в по-късен час или в друг ден и час, докато не се избере председател. “Новият“ ОбС не спази закона като не си избра председател на ПЪРВОТО заседание, а „уточнява“ и „решава“ /отново незаконно/ провеждане на следващо заседание.
2. М.Акимов е само и единствено РЪКОВОДЕЩ първото заседание /чл.23, ал.3/ и НЯМА никакво право да свиква каквото и да е заседание на ОбС, защото не е Председател и влиза в нарушение на чл.23, ал4 и което този видимо невеж "юрист" върши за втори път.
3. Оказва се, че в цялата зала на ОбС не се е намерил нито един грамотен и компетентен присъстващ, който да разясни на тези невежи стари и нови об.съветници / а от там и закононарушители/ какво трябва и какво не трябва да вършат съобразно ЗМСМА. Не случайно само първото заседание се свиква от областен управител и още по не случайно само на първото заседание трябва да бъде избран председателя на ОбС, защото ако не бъде избран Председател – на практика НЯМА кой да свика следващото заседание съобразно ЗМСМА
4. Най-лошото е, че невежите троЕнски медии отново не само не констатират поредното нарушение на Закона, а пращат читателите си в съвсем друга посока. И така – години наред.
Честито на избирателите /особено на тези, които си продадоха гласовете като долнопробни проститутки/!
Да ви е честита и 30-годишнината от Великият 10-ноемврийски комунистически преврат, когато още по-тъпи и още по-невежи политически калинки изплуваха от блатото и здраво се заеха с погрома над България и община Троян! Днес, 08.11.2019 сесията на ОбС Троян се ръководи от члена на Бюрото /местното политбюро/ на ГК на БКП др. М.Акимов, а кмет е висш номенклатурен кадър на ДКМС.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |