Заповед за питейната вода във връзка с намаления дебит в община Троян

Община Троян

Заповед № 980
Троян, 12.08.2019 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на община Троян и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението

ЗАБРАНЯВАМ:
ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.
ЗАБРАНАТА ВАЖИ за всички населени места на територията на община Троян. При нарушаване на забраната на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 лв. до 500 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 лв. до 2000 лв.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО на настоящата заповед възлагам на Цветелина Калчева - секретар на Община Троян, и кметовете на кметства и кметските наместници. Настоящата заповед да се обяви на таблото в Център за услуги на гражданите, на електронния сайт на Община Троян и в кметствата по населени места.

Ангел Ангелов,
и. д. кмет на община Троян

2 коментара:

kiril каза...

Вие утре може да заповядате да спрем да се къпем , и да пием вода! Достатъчно скъпа е водата в Троян имате и финансово подпомагане , така че проблема е изцяло Ваш ,че не сте си свършели работата с течовете и кражбите по мрежата. Също така и ,че никой не е помислил за това ,че от времето на бай Тошо когато е изградено водохващането потреблението с пъти се е увеличило. И сега най лесно заповеди и глоби.

Троенец каза...

Първо спрете спонсорството на катуните и тогава госпожицата от общината да се прави на щатски шериф..айсиктир!!!???

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |