Община Троян – заповед за Каблешковите тържества в Чифлик

Община Троян

ЗАПОВЕД
№ 608/04.06.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община Троян и Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с провеждането на Каблешковите тържества в с.Чифлик 

нареждам:

     1.ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Тодор Каблешков“ в с. Чифлик, от кръстовището на същата с ул. „Калчевска“ до кръстовището на улиците „Тодор Каблешков“, „Калчевска“ и „Никола Войновски“, за времето от 19:00 ч. до 23:00 ч. на 07.06.2019 г.

     2. В неотложни случай РАЗРЕШАВАМ движението на ППС през горепосочения период и участък след изричното разрешение на органите на РУ НА мвр - Троян.

     3. Движението на ППС за и от Курортен комплекс с. Чифлик да се по осъществява по ул. „Калчевска“ в същото село.

     4. Посетителите, придвижващи се с ППС, да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства в района на провеждането на Каблешковите тържества в с. Чифлик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, хотели, къщи за гости, заведения за хранене и развлечения, чрез Кметовете на с. Бели Осъм и с. Чифлик.

Донка Михайлова, кмет на община Троян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |