Надвнесените жилищни данъци – ще се връщат/приспадат

* КС отмени данъчните увеличения за неосновни жилища в курортните селища, приети в началото на годината и върна старите нива; за община Троян – от 4,5 на 2 промила * Кметът Михайлова: Никой няма да
 бъде ощетен
Важно!
КОНСТИТУЦИОННИЯТ съд на Р България със свое решение №3 от 9 април 2019 г., обнародвано на 16 април т. г. в бр. 32 на „Държавен вестник“, обяви за противоконституционни и отмени разпорежданията в чл. 22 (последна редакция от началото на 2019 г.) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Един важен акт, касаещ и немалко жители на община Троян – тъй като става дума за отмяна на по-високата досегашна ставка от 4,5 промила за неосновните жилища, намиращи се в курортни селища; с курортен статут в нашата община са гр. Троян, с. Шипково и с. Орешак (списъкът с курортните селища е приет с решение на МС от 2012 г. и по неясни причини в него отсъства с. Чифлик – бел. ред.). Новата данъчна ставка е определена със Закон за допълнение на ЗМДТ, влязъл в сила от 20 април т. г.

ВСЪЩНОСТ се връща данъчното ниво отпреди увеличението, т. е. – данъкът за неосновно жилище в курортно селище е какъвто е за всяко друго жилище/недвижим имот и е в границите от 0,1 промил до 4,5 промила. За община Троян ставката е определена на 2 промила. С други думи, за неосновно жилище в Троян, Шипково и Орешак ще се плаща данък от 2 промила, а не от 4,5 промила, както бе до 20 април. Сериозният въпрос е какво ще се случи с акуратните данъкоплатци, които вече са внесли данъците си по високата тарифа от 4,5 промила и как ще се процедира с надвнесените суми. Това бе дискутирано и на редовната месечна пресконференция (15 май) на кмета Донка Михайлова, която даде разяснения по данъчния казус.

ПО ДУМИТЕ на г-жа Михайлова никой няма да бъде ощетен. А вариантите гражданите да си получат надвнесеното са два – или прихващане, т. е. използване на надвнесената сума за други данъчни плащания на лицето, или възстановяване на сумата (по посочена банкова сметка). Като и в двата случая в отдел „Местни приходи“ на Община Троян трябва да се подаде искане по образец (за прихващане или възстановяване на надвнесената сума).

Т21

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |