Необходима е общинска стратегия и програма за спорта

* Николай Тодоров: „Има съществени дефицити, най вече по отношение на обезпечеността с тренировъчна база... Но така или иначе липсата на адекватна държавна политика за спорта е трудно да бъде компенсирана с ограничения общински ресурс“

Николай Тодоров
 Предизвикано

Общинският съветник Николай Тодоров ни изпрати становището си във връзка с обявената от Карате клуб „Атнес“ за утре (10 март, събота, „Троян Плаза“, 11:00 ч.) конференция и предшестващото я отворено писмо, в което каратистите изразиха остро недоволство от състоянието на тренировъчната си база и изобщо на троянската спортната база и недостатъчната ангажираност на институциите. Г-н Тодоров е ангажиран с проблемите на спорта не само като съветник, но и като човек, активно занимаващ се със спорт. Т21

ПОЗВОЛЯВАМ си да изложа писмено становището си по темата на настоящата конференция на КК „Атнес“, поради невъзможността да присъствам лично. Смятам, че темата е важна и следва да й бъде отделено нужното внимание. Също така обаче считам, че тя не може да бъде изчерпана само в рамките на този форум и следва да има продължение и реални действия.

ОПРЕДЕЛЕНО считам, че детско-юношеският спорт в Троян в последните години търпи положително развитие. Успехите на състезателите от спортните ни клубове са безспорни, това  се вижда от постигнатите резултати на републиканските и международни състезания. Тези успехи основно са плод на таланта на състезатели и треньори, но, убеден съм, принос за това има и политиката на Община Троян и подкрепата й. Разбира се, това по никакъв начин не означава, че усилията са достатъчни. Има съществени дефицити, най вече по отношение на обезпечеността с тренировъчна база; и особено що се касае за бойно-приложните спортове.

НО ТАКА или иначе липсата на адекватна държавна политика за спорта е трудно да бъде компенсирана с ограничения общински ресурс. Необходима е и общинска стратегия и програма, която да даде в конкретика ясен хоризонт за развитието на спорта за период поне от пет години. Тази програма трябва да даде разчети за инвестициите в тренировъчна база, като крайно необходимо е осигуряване на тренировъчна зала за бойните приложни спортове – разширяване на зала „Чавдар“, ремонт на сградата на стадион „Чавдар“.

СЪЩО така са необходими ясни намерения по отношение партнирането на спортните клубове с учебните заведения на наша територия. Също – утвърждаването на спортен календар на общинско и областно равнище, касае се най-вече за детско-юношеския спорт. Развитието на масовия спорт, спорта за здраве, остава извън фокуса на клубовете и обществото, но той се явява може би най-нерешеният и остър проблем; по данни на Eurobarometer като ниво на физическата активност на гражданите България се нарежда на последно място сред страните от ЕС с едва 3% редовно практикуващи спорт и 58% неучастващи в спортни дейности.

ТЕМАТА е дълга, затова по-долу схематично излагам най-необходимите стъпки за развитието на спорта, в частност и на каратето в община Троян. На първо място считам за крайно необходимо създаване на независим Консултативен съвет по въпросите на спорта в община Троян (Обществен спортен съвет), който да включва представители на всички легитимни спортни клубове. Този съвет най общо следва да изготвя предложения към Общинския съвет и кмет в следните направления: предложения за изработване на стратегия и програма за спорта в община Троян; предложения за инвестиции в спортна инфраструктура и по въпроси за предоставяне на спортно-техническо оборудване, вкл. спортни бази; предложения по спортния календар на общинско и областно равнище; предложения за промени в нормативната уредба, засягаща спорта в общината.

ОБОБЩЕНО представям и стратегическите цели, които следва да стоят пред Община Троян:
     1. Извеждане на преден план на спорта в училище;
     2. Увеличаване на броя на хората, практикуващи физически занимания, спорт за всички и социален туризъм;
     3. Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни съоръжения;
     4. Подобряване кадровото и методическо осигуряване на спорта;
     5. Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо възпитание, спорт за всички и социален туризъм.

ЕТО И КАК виждам действията за реализация на така поставените стратегически цели.

По т. 1. Извеждане на преден план на спорта в училище:
     • Създаване на училищни спортни отбори и провеждане на вътрешноучилищни състезания – игри по спортове; изграждане на система от състезания, които да се превърнат в основен двигател на спорта в училище;
     • Осигуряване на богат спортен календар на общината;
     • Осигуряване свободен достъп на учениците до спортните бази;
     • Разширяване на извънкласните форми, свързани с физическа активност, спорт, туризъм;
     • Усъвършенстване на системата за подготовка на най-изявените спортисти;
     • Разработване на цикъл от методически материали, осигуряващи повишаване на здравната култура на учениците в посока физическо възпитание и спорт;
     • Популяризиране на състезанията, постиженията и стимулиране на ученическите прояви от страна на общината.

По т. 2. Увеличаване броя на хората, практикуващи физически занимания, спорт за всички и социален туризъм:
     • Създаване на условия и по-активно ресурсно осигуряване на спортовете, даващи облика на община Троян, както и тези, доказали се в национален мащаб;
     • Ежегодно разширяване и обогатяване на програмите, респ. формите и вида на проявите, свързани с физическото възпитание и спорта. Провеждане на масови прояви, като дни на активното ходене, демонстрации за лична самозащита, щафетни обиколки, кросови бягания и др.;
     • Разработване на специализирани програми по спорт, като превенция за борба със зависимостите;
     • Създаване на общински спортни календари за всяка година и популяризирането сред населението с цел постигане на по-висок обхват и ефективност;
     • Учредяване на общинска стипендия за спорт/ученици от горен курс, студенти или спортисти с изключителни постижения с името „Троянски спортист”;
     • Изработване на протокол за посрещане и изпращане на представителните ни отбори при участия в състезания от европейски и световен мащаб;
     • Продължава връчването на приз „Спортист на годината” и „Треньор на годината”, при излъчени ясни критерии и правила, които да са одобрени от консултативния съвет;
     • Да стартира първата фаза – проучвателна и събирателска част за изграждане на Музей на спорта в община Троян.

По т 3, 4 и 5, касаещи ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база, изграждане на нови спортни съоръжения, подобряване кадровото и методическо осигуряване на спорта и увеличаване на финансовите средства за спорт:
       • Разработване на инвестиционна програма за 2018-2023 г. за изграждане/доизграждане и развитие на спортни обекти: тренировъчна зала за бойни приложни спортове; разширяване и реконструкция на зала „Чавдар“, ремонт на сградата до стадион „Чавдар“ и лекоатлетическата писта; изграждане на Многофункционален спортен комплекс; идейно проектиране на ски зона Беклемето - Бели Осъм; лицензиране трасе по биатлон в зона Беклемето; пешеходна и велоалея Троян - Орешак (през мах. Райковска); инвестиционен бизнес план и осмисляне експлоатацията на пистата за мотокрос „Сврачи дол“. В инвестиционната програма да се включат изграждане на детски площадки, спортни площадки частични ремонти на съществуващите в училищата, по кварталите и в селата (към настоящия момент като приоритет считам, че е крайно необходимо осигуряване на тренировъчна зала за бойните приложни спортове, разширяване на зала „Чавдар“, ремонт на сградата на стадион „Чавдар“);
     • Разработване на система за финансово и морално стимулиране на учители по физическо възпитание и спорт, треньори, инструктори и пр.;
     • Доразвиване съществуващата Наредба за подпомагане на спорта в Община Троян;
     • Изграждане на общинска политика за привличане на бизнеса като финансов източник за развитието на спорта.

Николай Тодоров

Още по темата:

7 коментара:

Анонимен каза...

Ей, по-добре да дава общината пари за да спортуват децата, отколкото после за лечение на тезе вече пораснали деца.
Спорта е здраве и дисциплина, не икономисвайте пари от него.

Анонимен каза...

Поредните общи приказки, гарнирани с много социалистически плам и реализъм. Тъпо е дори да се коментира.

Анонимен каза...

Общината добре се грижи за спорта, явно затова миналата година търтеите в отдел "Образование" решиха за първа година да няма единственото детско състезание в града за 1-4 клас "Пламъчета сини".

Анонимен каза...

като не можа да се реализира на политическата сцена, сега авторът ще пробва да го направи на спортната - смях!

Анонимен каза...

Уважаеми съграждани ,приод съм,бих искал ако знаете да ми назовете троянски общественици ,бивши активни спортисти.

Анонимен каза...

г-н Тодоров,пускате някаква тема,с тематична снимка ("аз съм спортивна натура"),извинявате се за отсъствието ви от дадено мероприятие,и изсипвате една камара добри идеи и
инициативи.Те в голямата си част ви издават ,че никога не сте се занимавали със активни спортни дейности.Бихте ли следили горе долу форумчето което сте заформил ,за да ви задам някой конкретен въпрос за спортът в Троян,или инициативата ви се изчерпва с няколко куплета тезис за раята?

Анонимен каза...

Да.Така си и помислих.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |