Троянци за Троян

* Троянската земляческа организация в София е създадена през 1925 г., обединява живеещите в столицата троянци и троянски зетьове и снахи; сред целите й – да се грижи за културното и икономическо повдигане на Троян * „Хемус“: „Само принципът на взаимопомощта може да ни спаси“
Троянски личности
Гледка от Троян, 20-те години
Рубриката ни „Троянски личности“ този път разказва за троянците извън Троян, земляците ни, живеещи другаде, но не скъсали троянската си връзка, останали троянци и милеещи за родния град и край. По-конкретно – за основаната през 20-ге години на миналия век троянска земляческа организация в София и последвалата я няколко години по-късно, в началото на 30-те, подобна троянска задруга в Пловдив. И за деятелността на софийските и пловдивските троянци в полза на родния град.

Идеята просъществува и в по-късни години. Разбира се, по времето на соца земляческите организации, доколкото ги има, са пределно казионни и политически оцветени, нещо като изнесени партийни организации; подобна е и троянската земляческа организация в София, където открай време има много троянци. В най-новото време, след началото на демократичните промени през 1989 г., в столицата се бяха оформили две троянски землячески организации – синя и червена, разделени и враждуващи по политически причини. През 2010 г. по идея на тогавашното  ръководство на община Троян в столичната зала „Св. София“ се проведе мащабна земляческа среща под мотото „Троян винаги в сърцата ни!“, сред присъстващите имаше знакови нашенци и се казаха хубави приказки, но реални резултати като че ли не последваха. Днес? Нямаме информация дали в София, Пловдив или другаде по света и у нас съществува троянска задруга, по вероятно не, а не би било лошо. И за тях там (другаде), и за нас тук (в Троян). Случилото се през 20-те и 30-те години в София и Пловдив е доказателство.

Идеята за рубриката „Троянски личности“ е на директорката на Музея на занаятите Елеонора Авджиева и ще представяме основно музейни проучвания за наши земляци – известни, забравени, но при всички случаи оставили следа. Да не пропуснем – рубриката е посветена на 150-годишнината от обявяването на Троян за град, която отбелязваме през 2018-та. Т21

В АРХИВА на Музея на занаятите е запазен уставът на една важна за града ни организация – троянската земляческа задруга (дружба) в София. В годината на юбилейната градска 150-годишнина на Троян решихме да потърсим информация с какво тя е допринесла за нашия град.

ТРОЯНСКАТА задруга в София е създадена през 1925 г. и обединява живеещите в София троянци и троянски зетьове и снахи. Целите й са: да се грижи и подпомага за изучаване град Троян в „историческо, етнографическо и езиково отношение”; да поддържа връзки с родния град; да се грижи за културното и икономическо повдигане на Троян; да подпомага бедни троянски деца в учебните заведения, по решение на настоятелството; да развива и закрепва между членовете си „сближение и  гражданска добродетел”. За постигане на тези си цели задругата си служи с различни средства. Събира в удобни случаи членовете си на срещи, сказки, концерти и други забавления, урежда излети и разходки.

ЗАДРУГАТА се състои от редовни и почетни членове. Редовните внасят при записването си 6 лв. и по 2 лв. месечна вноска. За почетни членове се провъзгласяват ония лица, които са принесли особени заслуги за град Троян или пък „са внесли наведнъж 1000 лв. в касата на дружбата”. Почетните членове се провъзгласяват от общото събрание. Организацията се ръководи от комитет от 7 члена, избран от общото събрание: председател, подпредседател, секретар, касиер и трима съветници.

ПРИХОДИТЕ на задругата се събират от вноските на почетните членове, месечните вноски и записвания на редовните членове, от доброволни пожертвувания и завещания, а също приходи от срещи, сказки, концерти, излети, лотарии и други, от лихвите на капитала, от случайни постъпления. Събраните суми касиерът внася в спестовната каса или в кредитно учреждение на името и за сметка на организация. Тези суми се изразходват само след решения на настоятелството, записани в протокол. Заедно с настоятелството се избира и комисия, която в края на годината проверява сметките на касата на задругата и докладва на общото събрание за състоянието им.

ЗАДРУГАТА има печат с надпис „Троянска задруга – София 1924 г.”. Той се пази от председателя или от упълномощен от него член на настоятелството. В случай, че задругата преустанови своето съществуване – когато останат по-малко от 10 члена, всички имоти и наличности трябва да се предадат на Народо-образователното дружество „Наука” (читалището) в Троян. Първият Управителен съвет на Троянската задруга е в състав: Ангел Гечев (председател), д-р Минко Шипковенски (подпредседател; той е първият български генерален консул в Милано, назначен през 1923 г.), Иван В. Марковски (секретар), Георги Гадев (касиер) и членове Кольо Вълев, Данчо Шейтанов, Спас Думанов. Контролният съвет се състои от Асен Клисурски (редактор на вестник „Троянски глас”, излизал през 1919 г.)., Цочо Факиров и Христо Балевски.

ОЩЕ В ПЪРВИТЕ години от своето съществуване Троянската задруга в София започва да организира благотворителни събития, да събира средства и ги предоставя на институции и организации в родния град. Хрониката на троянския вестник „Хемус” (издаван от Димитър Гимиджийски) ни информира, че през 1927 г. Данчо Шейтанов е подарил 2000 лв., а  председателят на Светия синод Негово Високо Преосвещенство митрополит Максим – 200 лв.  Те заедно с Константин х. Калчев са провъзгласени за благодетелни членове на троянската земляческата организация. През декември на същата година е направена традиционната вечеринка в София, като приходите от нея са предоставени на троянското читалище.

В НАЧАЛОТО на 30-те години обаче вестникът не спестява и критиките си към троянците в София: „Докато другите градски дружби развиват една трескава дейност, нашето Троянско дружество не проявява и признаци на живот от дълго време. А нека не се забравя, че нашата дружба в София няма за цел само да сбира троянци за опознаване и сближаване, а и да подпомогне усилията на местната интелигенция за културния преуспех на града и нашия забравен от всички край”. Авторът на статията, може би самият Димитър Гимиджийски, дава примери за безразличието на троянската общност в София към успехите на родния град: „Строи се читалище – никой от вън не помогна; построи се електрическа централа за 5 милиона – не се сетиха дори да изкажат поне едно чувство на доволство и радост”.

Книгата на Власи Илиев, финансирана от задругата в София
ДАЛИ ЗАРАДИ критиката или заради привързаността към родния край, но през 1932 г. Троянската задруга в София дарява средствата от организираната вечеринка, както следва: 2000 лв. на читалището, 2000 лв. за безплатната ученическа трапезария и 2000 лв. за детската градина. Оценката на в. „Хемус“ вече е положителна: „Примерът на нашите съграждани, живущи в София, им прави чест и насърчава добрите и полезни инициативи и културните дружества в града”. Пак от местната преса научаване, че вечеринката се състояла в салона на известното столично читалище „Славянска беседа”. Освен танцовите и музикални изпълнения тя включвала и томбола, като предметите, събрани за нея, са както от софийски троянци, така и от троянци от самия Троян. Призивът на организаторите е те да представят местното производство и така да се и рекламира Троянския край.

ОРГАНИЗИРАНИТЕ вечеринки са основната форма за събиране на средства и в тях участват именити личности като журналистът Райко Алексиев, който е троянски зет и артистът Константин Кисимов. През 1933 г. от събраните 18 000 лв. брутен приход от Троянската задруга в София остават чисто 6000 лв., които са разпределени по следния начин: 2000 лв. за читалището, 1500 лв. за детската градина и 1000 лв. за забавачницата в Троян. През същата 1933 г. задругата финансира книгата на Власи Илиев „Град Троян през 19 век” (том 1), която е първата цялостна история на града ни. На следващата 1934 г. организира екскурзия до Панчарево и до Рилския манастир, като целта на инициативата е софийските троянци да се сближат и опознаят и така дейността им да стане по-продуктивна. Във вечеринката през тази година отново се включват известни имена като Константин Кисимов, Иван Димов, съгражданката ни Невена Дочева.

ПРЕЗ 1938 Г. вечеринката вече се провежда в салоните на Градското казино в София. Събитието е открито от прочутия столичен хор „Родна песен”. Константин Кисимов рецитира стихове, които „възбудиха всеобщ възторг”. Известната танцова трупа „Цонев” изпълнява ръченици и народни хора. Запомняща се е речта на Константин х. Калчев, в която дипломатът земляк (син е на големия предприемач и богаташ хаджи Калчо Дренски, родом от мах. Баба Стана на троянското с. Орешак – бел. ред.) призовава за една „по-тясна връзка между всички троянци и родния град”; през същата година на общото си събрание задругата го провъзгласява за почетен член и му връчва и специален адрес. Вечеринките, организирани от съгражданите ни в София, освен че имат  благотворителна  цел са и изискани светски събития. Особено се отличава тази от 1939 г.: „На вечеринката присъстваше и г-н Константин х. Калчев с дъщеря си – световно известната пианистка Теофана Калчева-Данева и две техни гостенки професорки от Роберт колеж. Последните изразиха своя възторг от хубавите троянски хора и ръченици, а също така от оригиналните грънчарски и пирографирани предмети”.

В ПЛОВДИВ през 1933 г. също се създава организация на троянците, живеещи там. Троянската дружба е с културно-просветна и благотворителна цел. В настоятелството са избрани: Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Максим (родом от с. Орешак, почетен председател), Васил Вълчев (председател) и членове Пенко Стоев, Бочо Пъдевски, Стоян Попов. „Посрещаме с радост основаването на тая дружба в големия южнобългарски град, защото там живеят много троянци, техни близки и новата им организация ще спомогне да се опознаят и сближат и по тоя начин в днешна нужда ще подпомагат родния си град морално и материално”, пише „Хемус“.

Модерната сграда на Кооперация "Троянска популярна банка", 30-те години
ТРАДИЦИОННИТЕ троянски срещи в Пловдив се провеждат в салона на бирария „Здраве” и се разиграват богати томболи с предмети от Троянския край. През 1940 г. Троянската задруга в Пловдив дарява на кмета на Троян сумата от 5650 лв., събрани от членовете й; по-голямата част е внесена от троянеца Дочо Ангелов, търговец на тютюн в град Пловдив. Сумата е предвидена за помощ на пострадалите троянци от пожара във фабриката на Петър К. Балевски. Пак по това време Троянската задруга в София разглежда писмото на Културно-стопанския комитет при Общината в Троян, който моли за финансова подкрепа на инициативата му за издаване на пропаганден албум за Троян. Взето е решение да се отпусне сумата от 2000 лв. и се приканват всички троянци да подкрепят начинанието, за да може да се осъществи то по-скоро.

РАЗНОСТРАННАТА дейност на троянските задруги в София и Пловдив, макар и кампанийна, е отговор на призива на общността в самия град, изразен отново на страниците на вестник „Хемус”: „Обръщаме се към нашите съграждани, които живеят вън от Троян. Нека те никога не забравят, че са рожби на все пак хубавия ни градец и че му дължат всичко. Не може да се разчита само с усилията на местните деятели да се изнесе борбата за културния и стопански напредък на Троян. Живеем в тежки времена, в които само принципът на взаимопомощта може да ни спаси. А кой освен нашите съграждани ще ни подпомогнат? Всеки съгражданин трябва да отдели от времето и средствата си за своя роден край“.

18 коментара:

Анонимен каза...

"земляците ни, живеещи другаде, но не скъсали троянската си връзка, останали троянци и милеещи за родния град и край"

Аз пък напоследък отварям troyan21.com, за да си припомня точно защо не милея за родния си град, край и, преди всичко – за хората, които го населяват.

Анонимен каза...

Тъпчо, не си троянец затова ти е такова мисленето. Не го и отваряй вече. Троян не милее за простаци пришълци като теб!

Анонимен каза...

Троян не милее за такива и като теб, говедо!

Анонимен каза...

Ето за тези говоря ^

Анонимен каза...

Номер 1, да го духаш !!! На такива като тебе,като деца, им викахме полендаци-с най-голямата доза присмех и неприязън...Тиква!!!

Анонимен каза...

До първи : Като гледам какви умници се изказват по твой адрес след изразеното ти мнение, много добре си направил като си се разкарал от Троян.
В този град, освен тотални дебили нищо свястно не е останало.
Не съжалявам и ден за това, че и аз си бих камшика в чужбина, точно заради такива !

Анонимен каза...

Съжалявам всеки един троянец, който е напуснал родния си дом и се чувства горд от постъпката си. Живея в София повече от 10 години и не мисля, че там са по-малко простаци от троянци. Комплексираният троянец тръби без да го питат, че е нещо повече , защото се е махнал от Троян, а истинският троянец разказва за града си с любов в очите и омиление, че сега не е там. Но комплексираните псевдо драскачи, наричащи себе си троянци няма как да го разберат.
П.п. не си правете труда да ме храните, ясни сте ми колко струвате!

Анонимен каза...

Така е, в София не са по-малко простаци от троянци, но поне има шанс да попаднеш на възпитан, образован и културен човек. Човек, чиито интереси не се ограничават до отрязаното болно дърво на центъра, Левски, празникът на сливата/сланината, авджиите и дребните спортни победи на всеки, който има поне един троянски ген...

Анонимен каза...

Не ме съжалявай,ама хич !
За 5 години, в които не живея в България, не срещанх нито един дебил като теб и много "патрЕоти", които освен да се пъчат,че били с корени от Еснафтаун, нищо друго не могат да кажат!
Живей си в измисления свят, режете дърветата, защото така, яжте пръжки,дишайте отрови, яжте отрови, четете отрови,пийте отрови!
Вие сте отровени хора !

Анонимен каза...

Троян преди столетия до колкото съм запознат е бил един горски масив с пръснати малки поселения по малкото равни (обработваеми)места,подветрени,припечни,стратегически.Голямото му поселение е от времената на туското иго,като главно диаспората е от македонския край.Затова говорят и фамилиите завършващи на -ски.Заселилите са били крайно мотивирани,с добри познания в овощарството,зеленчукарството.Повечето са били занятчии с техническа(за онези времена грамотност).Масираното животновъдство не е им било присъщо.То се развива от комунистическата власт в по късни етапи.Лични стопанства от над 50 животни са били рядкост.Строителството им поради имигрантската немотия е по скоро скромно,практично,без излишъци и орнаментика.Капиталистическия дух на остановилите се в северния склон на балкана,се разгаря след освобождението най много.Троян се оформя редом с Габрово сред най занаятчийските центрове в България,но за разлика от габровци,троянците са облагородили и голяма част от териториалния си басейн.Сегашните джунгли някога са били множество парцелирани ,ниви,овощни градини,ливади,пасища.За това говорят множеството подзидки из балкана,подивелите овошки по билата,НТП-то на повечето терени-вече гори.Старите говорят че дивите прасета са се появили късно .Преди това е имало множество зайци,сърни и елени.Особено зайците!Освен производството на множество стоки и услуги ,общността е произвеждала и много хранителни продукти многократно над местното потребление.Троян по моему е бил малък икономически тигър.Погледнете снимките ,какви "мондеци" са се паркирали по гезмето.Има райони на България дето автомобил са видели 40-те години!Комунистическата власт със своето антиимпериалистическо оръжие -регионалната индустриализация са продължили развитието на района.Малко са отчуждили хората от земята,но то това като че ли се оказва тенденция при модерните държави.От 90-те насам батакът е пълен.Но така е по време на размирици.Ще изкараме и това време.Сега.Освен огромната есенция,от решителни,находчиви,трудолюбиви,умятни,аналитични,индивиди населили се в полите на северния склон ,несъмнено с тях са дошли и обществено презряни люде.Предатели от възтанията,клеветници,мошеници.....В относително лесните времена в които живеем тази макар и малка есенцийка изплува на обществената повърхност,и малко дразнещо за мен ,дава някакъв местен облик.Това е недопустимо.В полицията валят между личностни частни жалби,клевети,нападки по медиите,глупави квалификации по тема верозповедания,правов ред и т.н.Те обикновено идват от хора без дела зад гърба си,но във време на масова (дез)информация хващат понякога декиш.Нашите предци с дела в сговор и производителност са направили този хубав град от гъсти непристъпни гори,а не с конфликти и противопоставяне.Псувайте и гонете негодниците!

Анонимен каза...

9-ти,я спомени ти какво работиш? Да не си еврокомисар или първата дсма? На какво се крепи това самочувствие? Какво толкова си постигнал, че се биеш в гърдите? Паляк! А за сланинката и в София като чуят им пращят ушите. Не само, че не си троянец, ами и българин. Смешник!

Анонимен каза...

"есенция от решителни,находчиви,трудолюбиви..." и не ми се цитира цялото изречение...да бе написал "ЕСНАФ" по щеше да хване декиш! Защото това е точното определение за днешния Троян.В добавка задругата на няколкото дерибея колещи и бесещи в града,заедно с измекярите дето са си заврели главите толкова дълбоко в задниците им, че няма вадене.
Хората в България, тези, които правят БВП на страната, а именно хората в производството, каквото и да е то, СА НАЙ-МИЗЕРНО ЗАПЛАТЕНИТЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА !!!!Разбира се, те вече отдавна са лишени от желание за каквато и да е промяна,и са се превърнали в доброволни роби.Така ще бъде до края на живота им, и много години още. Справка : Последните вече 28 такива !
В България и в Троян, разбира се, на държавните и общински служби, са се домогвали най-долни и подмолни хора, лишени от каквото и да е чуство, хора ламтящи за власт и личностна саморазправа с хора,които не знайно защо презират.Най-вече заради собствената си мизерна личност, но просташко и огромно,разбира се, его!
Справка : Всички служби,били те МВР,Общински,Съд и т.н..
Естествено продължение на октопода е да наседи и наследниците си на подобни служби, а това в Троян е повече от видно.
Псуващите и недоволните са наричани "НЕРЕАЛИЗИРАЛИ СЕ и ЗАВИЖДАЩИ" от страна на парашутистите. Негодниците не могат да бъдат изгонени,защото държат,а недоволния става мишена ,и съответно бива смачкван !
И понеже абсурдите в Булгаристан се множат и извратяват все в по-отвратителни такива, на фона на цялата тази гадост се появява...Талантливият господин,правоприемащ и възстановяващ милионни производи !

Животът е само един,и никой отминал ден няма да се върне.
Бягайте далеч от България !

Анонимен каза...

11-ти, на твоята възраст Кърт Кобейн отдавна се е бил самоубил,а ти какво си постигнал?
Самочувствие имам от лично възпитание, професионално образование и опит,контакти в цяла Европа.
Какво работя, на теб не ти влиза в работата, нито на когото и да е било. Това е лична пространство, но ти няма как да го знаеш, защото не знаеш какво означава това !

Анонимен каза...

.......ако случайно не сте го разбрали,от 90-та ние,както и другите страни от варшавския договор сме в своеобразна война.Някои не искаха да се дадат доброволно като сърбите,и ги разбридаха.Бомбардиха им всички апетитни заводи,цялата инфраструктура,и пак ги приватизираха.Ние като хитър народ се дадохме доброволно.С фалшива революцийка,ала бала.Наистина си прав ,че остатъците от средната класа,в опита си за съзидание,производство, за постоянно на ръба на фалита.Потребители сме на почти само чужди продукти,и като цяло търговията процъфтява ,за сметка на производството,създавайки прекалено голяма стойност на почти всеки продукт,услуга и т.н.Но пич,на война,като на война.В случая тя е икономическа.Аз лично я предпочитам пред конвенционалната.Все пак човешкия фактор ти дава възможност за лавиране и оцеляване.Някои може да го определят като корупция,но аз го определям като остатък от човещина под напора на изродливата бюрокрация.Тя междувпрочем в Троян е направо слънце.Трудностите са големи,но все пак се намират хора които на местно ниво продължават традициите на производство.За общо съжаление успешни бизнеси се оказват такива с малка добавена стойност,които на практика ни конкурират с бедните страни производители.Нискоквалифицирана професия е масова и предлагана.Циганите процъфтяват.Друго тъжно е ,че някогашния дух,да се справят с трудности като войни,недоимък,болести и т.н. ужасии които ние не познаваме,и въпреки да създават деца,занаяти,предмети,продукти,музикални и художествени произведения....и кво ли не.А ние в мирно време сме готови да заебем хубавата природа,застаряващите ни родители,имотите си,и да идем да слугуваме на тия дето са ни довели на тоя хал .Смятам ,че както мина времето на полит функционерите,както това на силовите застрахователи,така ще мине и времето на белите якички.Първата сериозна криза или война ще направи колапс който ще задвижи съзидателните сили на българина и по конкретно на троянеца като представителна извадка в исторически план.Ще им писне и на гастербайтерите.Ще се разбягат и негодниците от ръководствата при среща с големи проблеми.Уважаеми съграждани и съселяни,не ропайте много ,не мечтайте,а бачкайте и си постилайте за времето когато балона ще гръмне.

Анонимен каза...

Някой друг хипер успял беглец няма ли да каже колко сме прости троянците живеещи в Троян?

Анонимен каза...

13-и, не се изхвърляй чак толкоз!!! Всеки човек има някакво възпитание,но нека хората преценят какво е то, а добро самочувствие може да има и мошеника,и крадеца...Ако беше споменал Алеко,вместо самоубиеца Кърт Кобейн,хората биха били по-снизходителни към такива като тебе, Ганьо Балкански...Професионалната подготовка и опит не винаги са белег на образованост??? Перчиш се с "контакти в цяла Европа",е, какво от това, то и наште проститутки в Брюксел,Ротердам,Хамбург... имат контакти с целия свят,ама какво от това ??? И запомни, работата е обществено занятие и като такова, на всеки му "влиза в работата"..., а личното ти пространство е в кенефа,когато си сам - прави каквото искаш, не е наша работа...
Накрая, един бонус за размисъл, докато "преживяш" вкусната храна на Запад: аз не съм ТРОЯНЕЦ, но въпреки това, те смятам за родоотстъпник...

КОРЕКТЕН каза...

Не се дракайте,да обсъдим начин по който да се вкара акъл на кмета относно чистотата на града.Замазва очи с теменужки и марули,шатри и речи.Дишаме прах като в мина."Била положителна ,дори за корона вирус"-егото да се пъчи и дотам им стигна.Няма видна програма за чистотата на града.То турен акъл в глава не седи,ама вече сме на зор.Силикозен град ли ще ставаме?

КОРЕКТЕН каза...

А сега вижте и как се е подобрявала градската сред:
35.
Анонимен каза...
За информация на всички и специално на EM/SI
Хонорари по проект №BG161PO001-1.4.05-0015 „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”.
Ръководител на проекта - 770 лв., чисто на месец
Счетоводител - 390 лв., чисто на месец
Технически сътрудник – 460 лв., чисто на месец

Срок на проекта от 16.07.2010 год. до 16.04.2012 год.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |