Първа копка в жк „Буковец“

* Стартираха строително-монтажните работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - 1“  по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; включени са 10 обекта, бюджетът е 2,092 млн. лв.
Енергийна ефективност
НА 3 ОКТОМВРИ 2017 г. (вторник) пред бл. 5 в троянския жк „Буковец“ кметът на община Троян Донка Михайлова даде символичен старт на строително-монтажните работи по проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I“, включващ 10 многофамилни жилищни сгради на територията на град Троян. Бюджетът на проекта е 2,092 млн.  лв., от които 1,778 млн. лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 313 762 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ или от 19 октомври 2016 г. до 19 юни 2018 г.

Символичната "Първа копка" пред бл. 5 в жк "Буковец", Троян 3 октомври 2017 г.
ГОСТИ на церемонията „Първа копка“ бяха зам.-областният управител на област Ловеч Бойко Пъдарски, председателят на Общинския съвет в Троян Николай Тодоров, зам.-кметовете на община Троян инж. Бистра Чолакова и Ангел Ангелов, представители на фирмите изпълнители, медии и граждани. В своите изказвания участниците в церемонията пожелаха успешен старт на проекта и подчертаха очакваните ефекти от неговото изпълнение: повишен комфорт на сградите, намаляване на разходите за енергия, повишаване на жизнения стандарт на живущите, опазване на околната среда.

НА СЪСТОЯЛАТА се по-късно встъпителна пресконференция инж. Николай Райковски – ръководител на екипа за изпълнение на проекта, представи основните акценти на проекта, целите и предвидените дейности, изпълнителите и очакваните резултати, а именно: 10 обновени сгради с изпълнени мерки за енергийна ефективност и постигнат клас „С“; 71 троянски домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление; намаляване на емисиите на парникови газове – очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове от 118,72 СО2 тон/година.

Момент от встъпителната пресконференция по проекта, Троян, 3 октомври 2017 г.
ПРОЕКТ №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян - I“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0116-C01 от 19 октомври 2016 г., финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0116
 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I“, включващ сградите: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ 2; ул. „Симеон Велики“ 97-99; ул. „Стара планина“ 19; ул. „34-ти Троянски полк“ 13; жк „Буковец“, бл. 7; ул. „Захари Стоянов“ 10; жк „Буковец“, бл. 5; ул. „Тодор Петков“ 4; ул. „Пейо К. Яворов“ 12, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
 Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
   

Още по темата:

1 Коментара:

Анонимен каза...

С община Ямбол приключи глобалната проверка на Комисията по досиетата за принадлежност към тоталитарните комунистически служби на местната власт в България.
В Ямбол са проверени общо 272 лица, които след 10 ноември 1989 г. са заемали ръководни постове в местната власт – от общински съветници през секретари до зам.-кметове и кметове.
От тях с установена принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са 23 души. Комисията е обявила данните за 15 от тях. Останалите 8 са починали и по закон информацията за тях не е публична.
Всичките обявени са били общински съветници в различни периоди от време (решение №2-1073 от 3 октомври 2017 г.).
Обявени сътрудници в общините в област Ловеч:
Ловеч – 19 сътрудници от 483 проверени лица;
Летница – 8 сътрудници от 132 проверени лица;
Тетевен – 8 сътрудници от 241 проверени лица;
Троян – 8 сътрудници от 295 проверени лица;
Луковит – 5 сътрудници от 172 проверени лица;
Угърчин – 3 сътрудници от 182 проверени лица;
Априлци – 2 сътрудници от 115 проверени лица;
Ябланица – 2 сътрудници от 133 проверени лица.
Общо: 55 сътрудници от 1753 проверени лица

Кои са троянските доносници ?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |