Община Троян - съобщение

* С реализирането на проекта ще бъдат санирани и напълно обновени 11 сгради в град Троян; първата копка - на 23 август, сряда, 10:00 ч., жк „Младост”; първата копка - на 23 август, сряда,
 10:00 ч., в жк „Младост”
Енергийна ефективност
Община Троян съобщава, че на 23 август 2017 г. (сряда),  от 10:00 ч., в жк „Младост“, бл. №6, ще се проведе официалната церемония „Първа копка”, по ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9,  ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, жк „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, жк „Младост”, бл. 4”. С реализирането на проекта ще бъдат санирани и напълно обновени 11 сгради в град Троян.

За нас ще бъде чест да споделим това важно събитие с Вас.
Очакваме Вашето присъствие!

С уважение:
Донка Михайлова, кмет на Община Троян

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – ІІ”, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух“ №3 и №5 и ул. „Радецки“ №3Г; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” № 9; ул. „Христо Ботев” №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; жк „Младост”, бл.6, ул. „Охрид” №5; жк „Младост”, бл.4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |