Седмица на отворените врати в Белодробната болница

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) – Троян” ЕООД

5600 Троян, ул. „Васил Левски” №253
Управител: тел./факс 0670/6-49-85
Централа: тел. 0670/6-27-01(2)
Гл. счетоводител: тел. 0670/6-49-73
E-mаil: pulmohosptrojan@yahoo.com
www.sbalbb-troyan.com

обявява  
СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 
за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза 
от 5 декември до 9 декември 2016 г.

Прегледите ще се провеждат в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ на лечебното заведение от 8:00 ч. до 12:00 ч. всеки работен ден!
 

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването туберкулоза, да се улесни достъпът до здравни услуги и да се популяризира здравословният начин на живот.

За справки: тел. 0670/6-27-01, вътр. 111 и 114

Д-р Цветомила Дудевска д. м., 

управител на „СБАЛББ - Троян” ЕООД

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |