Още за новия строеж на Бакалов в „Лъгът“

* „Оттук нататък в жк „Лъгът“ остава един трап. Каква ще бъде съдбата му, предстои да се решава“
Тема с продължение
Спреният строеж на "Бетонекс - Бакалов" ЕООД в жк "Лъгът"
В бр. 47 на вестник „Троян 21“ от 29 ноември 2016 г. остро бе поставен въпросът дали решението на Общинския съвет (ОбС) за спирането на строежа в жк „Лъгът“ от фирма „Бетонекс - Бакалов“ ЕООД е в ущърб на обществения интерес на троянци и доколко (виж „Отрязаха Бакалов за новия му строеж в „Лъгът“ – бел. ред.). В тази връзка Община Троян счита за необходимо да изясни пред троянската общественост факти, които водят към отговора на тези въпроси.

     1. Защита на финансовия интерес на Общината

За строежа е одобрен инвестиционен проект № 53/22.06.2016 г. и е издадено Разрешение за строеж № 99/04.08.2016 г., като за възложител е вписан „Бетонекс - Бакалов“ ЕООД, на основание несъответстващ нотариален акт, без да има надлежно учредено право на строеж. Строителството започва преди влизането в сила на разрешението за строеж. Община Троян установява, че строежът е започнал без Общината да получи финансово овъзмездяване за правото на строеж. С установяване на проблема, Общината предприе всички определени от закона действия за защита на обществения интерес. Поради тази причина Общината предложи на Общинския съвет да проведе конкурс за учредяване на право на строеж на обекта. В този конкурс бе предвидено цената на правото на строеж да бъде заплатена с предоставяне в собственост на Община Троян на обект/и в новопостроената или друга сграда. По силата на Закона за общинската собственост цената на собствеността, която Общината трябваше да придобие, следваше да бъде не по-малка от данъчната оценка – 78 000 лв. С други думи, със сегашното решение на Общинския съвет Община Троян загуби собственост на стойност не по-малка от 78 000 лв.

     2. Законосъобразността на строежа

Строежът започва в нарушение на ЗУТ, спрян е със заповед на кмета от м. септември
Строежът започва в нарушение на чл. 224, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Това е констатирано с протоколи от служители на Общината през август и септември 2016 г., като е издадена заповед от кмета за спиране и обезопасяване на строежа. От Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Враца е извършена проверка по случая, възложена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) - София, във връзка с подадена жалба от троянски общински съветник, като констатациите от проверката са: „От страна на Община Троян са предприети законосъобразни действия за спиране на строежа“.

     3. Желанието да се построят още жилища за троянци

Поглед към съседната жилищна кооперация, построена от "Бетонекс - Бакалов" ЕООД
Реално в последните две десетилетия „Бетонекс - Бакалов“ ЕООД е една от малкото фирми, която строи и въвежда в експлоатация жилищни блокове на територията на община Троян. На първата възможна сесия е внесено предложение за решение в ОбС - Троян да се възложи на кмета на община Троян да организира и проведе конкурс за учредяване на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.606.336 за жилищна сграда и обекти за обществено ползване на партера. Със свое Решение № 263 от 29.09.2016 г., ОбС - Троян реши да отложи разглеждането на предложението за следващото редовно заседание.

Предложение с вх. № ОбС-375/19.09.2016 г. бе включено за разглеждане на 15-тото заседание на Общинския съвет по силата на гореспоменатото решение. С Решение № 300/24.11.2016 г. ОбС - Троян не прие внесения проект за решение, относно „Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 по кадастралната карта на гр. Троян“.

***

Каква ще е съдбата на изкопания трап предстои да се решава
Изводът ни е, че въпреки допуснатите нарушения от „Бетонекс - Бакалов“ ЕООД имаше вариант, при който можеше едновременно да бъде защитен финансовият интерес на Общината, да се проведе законосъобразно строителство и да бъдат създадени още жилища за троянци. Решението на общинските съветници обаче лиши Троян от тази възможност. Оттук нататък в жк „Лъгът“ остава един трап. Каква ще бъде съдбата му предстои да се решава.

2 декември 2016 г.
Община Троян

Още по темата:

35 коментара:

Анонимен каза...

Гледам и не вярвам на очите си! Общината е призовала да се узакони това беззаконие! Егати общината имаме!

Анонимен каза...

Гледам и не вярвам н ушите си!!! Сигурно статията е писана от адвоката на частния инвеститор. По-ясен пример за КОРУПЦИЯ не може и да се даде. Най-малкото е, че строителят може да бъде задължен да възстанови общинският терен в първоначалния му вид. Не може такъв изявен "инвеститор" да не познава законите и правилата. Ясно е, че нарочно не ги спазва.

Анонимен каза...

Абе вие майтапите ли се? Това да не е шега, общината се оплаква, че общинския съвет не е узаконил беззаконието? Ако е някой нещастен човечец ще му бутнете всичко, а на тоя понеже е кихнал където трябва искате да узаконите незаконния строеж! Кой му е дал разрешение да строи на тоя, като не е собственик на земята? Хайде най-накрая да видим един наказан в общината за погазване на законите! Или отново никой не е виновен? Наистина това не може да е вярно, трябва да е шега!

Анонимен каза...

Ами сега тези от Общинска администрация дето са гушнали парички за далаверата ще трябва да ги връщат.Става интересно.

Анонимен каза...

Да направим открит басеин.

Анонимен каза...

Общината е права. Защо да не вземе от нарушителя 78000 лв.? Защо да не се строи в Троян? Защо да не се спази заедно с това закона?

Анонимен каза...

Радевски има да си отмъщава на Бакалов от приватизацията на "Мебел". Изкомандва слугите си да гласуват по гайдата му. На кого му пука, че Общината губи пари. Важното е той да се доказва като местен феодал.

Анонимен каза...

Интересно е, че Анчо Балев и Ники Тодоров са гласували за решението въпреки командата на Марин. Някакъв бунт анти-Радевски са устроили. Странно. Може би това е началото на разцепването на ратаите на Радевски.

Анонимен каза...

Ха-ха-ха, след доносите на Радевски следва констатация на ДНСК : „От страна на Община Троян са предприети законосъобразни действия за спиране на строежа“. Какво повече?

Анонимен каза...

Разбра се защо кметицата реве толкова срещу общинския съвет. Бутат и далаверките май.

Анонимен каза...

След низ от закононарушения на община Троян и издаване на незаконосъобразно строително разрешение и след официално сезиране на компетентните органи - администрацията на "успешната" Михайлова започва действия за да си заличи следите и да изкара някой друг виновен.
В този сайт многократно един от участниците изнасяше информация за този незаконен строеж. Реакция нямаше, още по-малкото да видим поне един път троянски журналист да върви ПРЕДИ събитията и да задава въпроси на Кмета, а не да търчи СЛЕД събитията и да замазва нещата заедно с Кмета.
Това ли са ВСИЧКИТЕ констатации на РДНСК? Естествено, че не са. Другите се крият умишлено, за да не стане ясно от къде тръгват нарушенията на Закона.
А тези лигави и жалки стенания как общината толкова много искала жилища за троянци със сигурност биха разплакали членовете на кое да е ППО на БКП.
И всичко това - за да се скрие и покрие беззаконието, което се върши в общината, а Закона да бъде подменен със стенанията и лигавщините на закононарушителите.
Пак да повторя - имаме класически случай на поредица от нарушения на Закона с ПРЯКОТО съучастие и на администрацията на все по-успешната Михайлова.
*
8-ми, бедна ви е фантазията до къде се простира и до къде може да стигне политическата проституция на тези двамата тарикати. Няма бунт! Някой от тези двамата /вероятно и двамата/ са лапали пари. А.Балев много бързо "забогатя" като председател на ОбС и ако имахме прокуратура в тази държава и община, която да му провери съответствието между декларираните и реалните доходи, както и сметките в КТБ - отдавна да е при Бай Ставри. А де да беше само той?

Unknown каза...

Прави чест на Генади, че за разлика от други имащи се за медии в този град отразява нещата такива каквито са.От цялата история е ясно едно нарушения има, но Михайлова и Енкин излизат сухи от водата отнесе го архитекта, който трябва да понесе удара.Аз също съм потърпевша от узаконяването на незаконно строителство в града търся правда вече повече от 5 години и се оказва,че РДНСК и отдел ТСУ си правят далавери пазят си гърбовете и са оплетени като свински черва.Как се изготвя инв. проект за строеж на жилищна сграда залепена между два имота без подписите на съседите грубо нарушение на ЗУТ.Да обаче г-жа Михайлова отговаря, че може и всичко е законно.Законно или не ще видим, но доста зачестиха нечистоплътните схеми.

Анонимен каза...

Незнам на кого каква чест прави,но лично аз съм запознат с два изоставени строежа който въпросния инвеститор закупи и направи от тях жилищни згради....Единия се намира на улица Димитър Гимиджийски а другия е въпростния блок който се вижда на снимката.По добре ли е да бъдат изоставени .... Защо бюрокрацията пречи на бизнеса в тази държава незнам ........ Сега ще останат поне 10 човека без работа... Държавата ще загуби осигоровки,стройтелните борси оборот ... закакво,че не е спазена някаква бюрокрация . Невиждам въпросния строеж на кой пречи.И още нещо невярвам ромите на Балабанския завой или на където и да е било в Троян да имат ръзрешение за строеж.

Анонимен каза...

Тук е редно да се припомни как кметицата Михайлова с администрацията не си мръднаха пръста да върнат или възстановят част от огромните загуби /казвам загуби, за да не употребя истинската дума/ от управлението на съпартиеца и от БКП др.М.Акимов. А тези "загуби" са много сериозни и надхвърлят сумата от 15 милиона в пари и имущество.
Днес обаче четем как общината, респективно кметицата Михайлова били много обезпокоени, че щели да се загубят едни хипотетични 78 хил.лв. И как точно ще се "загубят", след като никога не са ги имали. По-скоро става дума за пропуснати ползи, което е доста по-различно, но пък не чак толкова драматично.
И нещо друго. Г-н Бакалов като частен предприемач строи за да печели. Тук няма сантименти, няма лигави и сълзливи лозунги за "все по-пълното задоволяване нуждите на трудещите се с жилища" и т.н. Пазарна икономика /уж/.
Ролята на една общинска администрация е да бъде регулатор и най-важното - да следи за стриктното спазване на Закона. Да, ама така е в демократичните общини и държави.
В случая виждаме една община, която самата тя върши беззакония, считайки, че е недосегаема, а като я хванат - почва да се оправдава и да вдига лозунги "за повече жилища" и "да защитим обществения интерес"... дрън, дрън.. Виждаме една община, която за сетен път доказа, че не се е разделила и няма никакво намерение да се раздели с тъпия си комунистически манталитет като продукт на посткомунистическата СИСТЕМА
*
Добре е да се припомни, че началника на ТСУ в Троян НЕ Е строителен инженер. Въпреки, че в общината имат изключително качествен строителен инженер, тази служба бе дадена на един минно-геоложки инженер. И знаете ли защо? Ами защото строителния инженер НЕ ДОПУСКАЛ да се нарушава Закона, бил педант и не правел компромиси!!!??? Примерно, ако трябва да се уреди някой наш човек - с този неподкупен, грамотен и спазващ законите строителен инженер - "нашия човек" няма никакъв шанс.
*
Естествено към цялата тази общинска попара се включва и "Т21", който пък "остро задал въпросът" за "обществения интерес"... тц, тц,... ама ти да видиш?
Град - гротеска!

Анонимен каза...

Не знам кой крив, кой прав. Знам само, че нашите общински съветници не са си мръднали и пръста да се строи в града ни и да влезе някой друг лев в общинския бюджет. Резултатът от тяхната работа е една дупка и това е. Бих казал поредната дупка.

Анонимен каза...

Няма ли начин тези 78000 лв. или колкото са там да се удържат от заплатите на съветниците, гласували за това безумно решение. Защо не санкционираха виновния, а "санкционираха" нас, гражданите, като ни лишиха от тези пари?

Анонимен каза...

Съветниците, съветниците. Генадий, публикувай списък на съветниците отворили поредната дупка в града ни. Искам да ги знам. Не вярвам Анчо Балев и Николай Тодоров да не са подкрепили Радевски. Ако греша бих променил отношението си към тях.

Анонимен каза...

12-ти и аз съм потърпевш от далаверите на Михайлова и Главния и архитект Кръстев.Имам писмо от Общината в което пише,че законите в Троян са неприложими.И наистина със съдействието на Чолакова която беше шев на РДНСК далаверата се върти яко и си вардят гърба.Това продължава вече 4 години и продължават с далаверите.

Анонимен каза...

Наистина, може ли да се публикува тук списъка на съветниците кой как е гласувал. Да се разбере кой подкрепя беззаконието на общината и далаверите.

Анонимен каза...

Ясно е кой подкрепя кметицата - БСП. Някой е лапал яко за да се вдигне толкова шум дето не е узаконено нещо незаконно.

Анонимен каза...

20-и, ако искаха да го узаконят просто никой нямаше да разбере. Срамно е това, че в нашия Общински съвет "купените" съветници от Радевски стават все повече. Предният път се брояха на пръстите на едната ръка, този път са на повече пръсти отколкото има двете ръце. Време е да започнат да стават ясни имената им.

Анонимен каза...

Мммм, да!

Анонимен каза...

Ето какво пише на официалната страница на ДНСК :

В някои случаи, строежът, въпреки че не отговаря на всички изисквания, посочени в ЗУТ не е незаконен, а строеж с нарушение. Това са хипотезите, когато строежът се извършва:
1. без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т.5 - 8 от ЗУТ, които не са поискани и разрешени от одобряващия орган преди изпълнението им;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

Мисля си, че в този конкретен случай общинската администрация е права. Дали Марин Радевски и слугинаж защитава интересите на Троян? Съдете сами.

Анонимен каза...

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrLGxa%2BzjOLidxWhY9%2FSOK2PCZY4BlqxS8%3D

Анонимен каза...

Разбрах само това, че Общината се опитва да осигури повече приходи в общинския бюджет, да защити един инвеститор, въпреки нарушението му и да осигури жилища за троянци. А Радевски и компания ни оставят една дупка. Дано да съм разбрал правилно.

Анонимен каза...

Правилно сте разбрал.По този въпрос трябва да се попита обикновения гражданин.Някой знае ли каква е заплатата на общинските съветници и по колко часа се трудят на месец за тези пари???

Анонимен каза...

А по колко часа се трудят всъщност? И по колко пари получават за това?

Анонимен каза...

Мисля,че получават две мининални на месец ама несъм сигурен за това питам.

Анонимен каза...

26-ти за заплатата на общинските съветници не мога да ти отговоря,но за труда мога веднага да ти кажа.Всеки последен четвъртък от месеца има заседание на общински съвет.То някога минава много бързо,но максимума часове които се провежда са 4 часа не повече.Всички общински съветници участват в комисия в по една или две.Заседанията на тези комисии са 2-3 дни преди сесията и времетраенето е не повече от 2до 3 часа.Смятаи работното време на общинския съветник.2кx3=6 часа и заседание 4 часа е равно на 10 часа месечно.Някой ще кажат че останалото време им е за подготовка.Нищо подобно по голяма част от тях ходят неподготвени на комисии нямат понятие за какво са там.Та за 10 часа месечно те вземат някакви пари,а ти блъскай по 8 часа и в събота за 500 лева.

Анонимен каза...

Тя П.Димова ходи почти 2 мандата неподготвена на работа и взима не мъчени пари,а вие се кахърите за троянските депутати???
И ако ме питате какво общо има това със статията , ще ви кажа.
Един подготвен човек може да върши работата на половината община,а не да стоят по 5 в стая и да вдигат безпомощно рамене и да си чоплят носа.

Анонимен каза...

Проблема е, че строежа е започнал без търг. Ако имаше търг, е възможно някой да плати правото на строеж с повече от равностойността на 78 хиляди лева, например 85. Вината е изцяло на архитекта, защото е издал незаконно строително разрешебие без да има насреща договор за ОПС. От там идва бедата. А в дъното на всичко е един бивш кмет, окалпазанил града... Ама това е друга тема.

Анонимен каза...

Ей, голям рев за това, че се бута далаверата на кметицата. То не е плач и вой, то не е чудо. Разбирам желанието на общината да продължава безпрепятствено да върши беззакония. Ама тоя плач от платените клакьори на кметицата не мога да го разбера. Не усещате ли, че НЯМА КАК да се одобри нещо НЕЗАКОННО? Разбира се това не се отнася за комунетата, те открито си подкрепят беззаконието. Даже се оплакват, че не всички били навити да подкрепят беззаконието. По-нагло от комунист няма!

Анонимен каза...

32-ри, строителното разрешение е издадено от главния архитект на общината, а строителството е спряно със заповед на кмета. Според резултата от проверката кмета е защитил обществения интерес. След това е предложил на общинския съвет решение, което предотвратява наличието на още един "трап" в Троян. От страницата на ДНСК е видно, че строежът не е незаконен, а в нарушение на закона. Къде е далаверата на кмета?

Анонимен каза...

Ще падна от смях. Строежът не е незаконен, а е в нарушение на закона. Това само комунист може да го измисли, не е врат, ами шия.

Анонимен каза...

никой ли не иска да разбере, че това е отмъщение на Марин Радевски към Бакалов заради техни разпри свързани с приватизацията на "Мебел". Марин използва Общинския съвет като средство за уреждане на бизнес-интересите си. Докога?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |