„Избор за Троян”: ЦИК наруши закона, опорочава изборите

* От местната коалиция са сезирали Върховния административен съд и очакват отмяна на противозаконното решение * „По този начин бюлетината ще бъде дълга около 2 метра, а тази за общински съветници би достигнала и 3 метра”
Местни избори 2015
ЦИК (Централната избирателна комисия) за Местни избори 2015 г. е нарушила Изборния кодекс, алармираха от местната коалиция „Избор за Троян” в Троян. Проблемът е в решение № 2108-МИ на ЦИК от 11 септември т. г., взето еднолично и нарушаващо императивни членове на закона. Като се допуска, че въпросното закононарушение на ЦИК е умишлено (взето е въпреки предупрежденията на членове на комисията) и тънката цел е да се отнемат правомощията на Общинските избирателни комисии (ОИК) да теглят жребии за номерата на бюлетините на всички регистрирани партии и коалиции (включително за местните коалиции, каквато е и „Избор за Троян”). ОИК ще тегли само номерата на местните коалиции и инициативни комитети, които обаче ще са чак след изтеглените в ЦИК номера (от 1 до 72, колкото са национално регистрираните партии и коалиции). Иначе казано – кандидатите на местните коалиции и инициативни комитети ще са от №73 нататък?! А пък бюлетините ще са с дължина около 2 метра кметските, и до 3 метра за общинските съветници?!

„Избор за Троян” е сезирал Върховния административен съд (ВАС) – чрез жалба до ЦИК, както е по закон, и моли да бъде отменено споменатото решение.  Отправя се и предупреждение към върховните съдии, че ако решението на ЦИК не бъде отменено „всички последващи решения на ОИК за провеждане на частичен избор ще бъдат опорочени”. Аргументацията и пълния текст на жалбата на „Избор за Троян” – четете по-долу.
Т21

*****

ДРЕВНИТЕ римляни са имали една много точна поговорка - „Dura lex, sed lex”, което в превод ще рече: „Лош закон, но закон“. Уви, явно Централната избирателна комисия избирателно реши да тълкува именно Изборния кодекс, който самата тя е призвана да спазва и следва.

ЗА КАКВО става дума? Със свое решение № 2108-МИ/11.09.2015 г., ЦИК еднолично и в нарушение на императивни членове на закона реши да не разреши на Общинските избирателни комисии (ОИК) да теглят жребий за бюлетините за партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК. На ОИК е указано да теглят жребий само за местните коалиции и инициативни комитети, което от своя страна ще доведе до нищожност на решенията и за жребия, който ще се проведе в ОИК. В решението се посочва, че така ЦИК прилагала закона, но всъщност е приела да не го спазва и да не се съобразява с него.

В ЖАЛБАТА, която от „Избор за Троян“ сме препратили към Върховния административен съд, посочваме грешката на ЦИК и настояваме от съда за нейната корекция, защото в мотивите на собственото си решение ЦИК посочват, че го правят в интерес на избирателя. Твърдението им е абсурдно по една много проста математическа причина. Към днешна дата в ЦИК са се регистрирали 84 партии и коалиции, като 10 (или 12 след 15.09) ще бъдат заличени. Това означава, че ЦИК ще изтегли номера от 1 до 72 за партии и коалиции и НЕЗАВИСИМО, че съответните не са подали документи в ОИК - Троян и нямат представители на местните избори, те ще трябва да бъдат със заделено място за номера си в бюлетината, което да остане празно. Номерата на местна коалиция, каквато е нашата, ще започне от 73 и ще е според броя на вече регистрираните местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Троян.

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ от номерацията, а от абсурдността, че по този начин бюлетината ще бъде дълга около 2 метра, а тази за общински съветници би достигнала и 3 м. Така ще бъде затруднено спазването на закона от избирателите, които трябва с прегъване на бюлетината да скрият вота си. Така секционните избирателни комисии ще бъдат принудени да забраняват на хора да гласуват, след като случайно триметровата им бюлетина се разгърне. Сами си отговорете на въпроса в интерес на кои печатници и на „КОЙ“ е да се отпечатват над 10 пъти по-дълги от необходимото бюлетини и дали от това ще спечели избирателя или определени печатници, които ще обработят тази задължителна национална поръчка?

ТРЯБВА да се отчете, че в ЦИК имаше хора, които бяха твърдо против това решение, което самите те категоризираха като противозаконно и нищожно, но представители в комисията на политическите партии решиха друго. Защо на определени субекти им е необходим единен номер на партията в бюлетините можем да се досетим и без много-много да мислим, но ние, от „Избор за Троян“, заставаме зад честни и почтени подходи в тази кампания и затова смятаме, че най-правилното нещо е да сезираме съответните съдебни инстанции, когато е налице нарушение. Това нарушение ще се отрази, на прозрачността и честността на местните избори както и ще доведе до съмнения за скрити уговорки, купуване на гласове и измами.

Представянето на кметския кандидат на "Коалиция Избор за Троян", Троян, 25 юни 2015 г.
НАШАТА ПОЗИЦИЯ по този въпрос е надежда за справедливост от страна на съда, за която се борим и ние. По този начин ще има равнопоставеност на всички участници в изборите за кметове и общински съветници и нека наистина най-достойния да спечели.

Троян, 14 септември 2015 г.
Коалиция „Избор за Троян”


ЧРЕЗ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЖАЛБА

от коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН - РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, партия ВЪЗРАЖДАНЕ”, представлявана от Николай Василев Тодоров, ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. Троян ул. „Димитър Икономов–Димитрика” 7

СРЕЩУ: Решение на ЦИК № 2108-МИ от 11.09.2015 г.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

С цитираното решение ЦИК е приела да определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на всички партии и коалиции, регистрирани в ЦИК за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., които номера да важат за цялата страна.

 Не съм доволен от цитираното решение, поради което го обжалвам пред Вас с молба да го отмените изцяло като незаконосъобразно поради следното:

     1. НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ЦИК ПРИЕМА РЕШЕНИЕ  ПО ВЪПРОС, БЕЗ ДА Е КОМПЕТЕНТНА ЗА ТОВА.

Правомощията на ЦИК са изрично и изчерпателно изброени в чл. 57 от Избирателния кодекс (ИК). Изрично в ал. 1 т. 21 е определено в кои случаи може да се тегли жребий от ЦИК – за народни представители, за членове на Европейския парламент и за президент и вицепрезидент на Република България: „т.21. определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден”.

Видно от текста на закона, ЦИК няма правомощие да определя чрез жребий поредните номера на бюлетините на партиите и коалициите за местните избори.

     2. Компетентен орган да определя чрез жребий поредните номера на бюлетините на партиите и коалициите за местните избори е Общинската избирателна комисия – ОИК.

Правомощието на ОИК изрично е посочено в чл. 87 ал. 1 т. 10 от ИК: „т. 10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден”.

Има и изрична императивна разпоредба на чл. 423 от ИК, според която урежда тегленето на жребия от ОИК, като в процедурата могат да присъстват и съответните партии и коалиции.

     3. От нарушението на закона с цитираното решение местните коалиции и независими кандидати са лишени от възможността да присъстват на процедурата по теглене на жребия в ЦИК.

От друга страна ОИК следва да определя чрез жребий поредните номера само за част от участниците в избора - местните коалиции и независимите кандидати. Такъв частичен жребий не е предвиден в закона. Всяко решение на всяка ОИК за провеждане на частичен избор би било незаконосъобразно.

    4. ЦИК е посочила като основание за издаване на оспореното решение както чл. 57 ал. 1 т. 1 и 2 и ал. 3 от ИК, така и § 5, т. 6 , б. „а” от ИК. Последната разпоредба допуска централно теглене на жребий САМО при съвпадение на местни избори с президентски и то САМО за партии и коалиции, които са регистрирани както в ЦИК, така и в ОИК.

Позоваването в решението на ЦИК на разпоредбата на чл. 57 ал. 1 т. 1 от ИК е абсурдно. С това решение ЦИК не извършва „контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;”, в какъвто смисъл е текста на закона, а извършва ПРЯКО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА, като дори задължава всички ОИК да извършат последващо нарушение на закона.

Ако решението на ЦИК не бъде отменено, всички последващи решения на ОИК за провеждане на частичен избор ще бъдат опорочени.

    5. По изложените съображения Моля да отмените решението на ЦИК.

Приложение: копие от жалбата за ЦИК, решение за регистрация на коалицията в ОИК – Троян.

Троян, 14.09.2015 г.       
С уважение:
Николай Тодоров,
представляващ коалиция "Избор за Троян"

Начало

9 коментара:

Анонимен каза...

Алоо,през оная работа ми е два или три метра ще е. Много се вживявате ,на народа му писна от избори. Умира България, умирааа!!!

Анонимен каза...

Номер 1, точно в това е проблемът. На повечето не ни пука (не се изключвам от това). И затова "КОЙ" си прави каквото си поиска. И искаше на 265 общини бюлетините да бъдат 10 пъти по-големи. Нека да ни е "през оная работа", ама тогава какво правим? Оставяме именно тези хора да си продължават с измамите, които ние да им плащаме. За мен позицията на "Избор за Троян" е доста смела, предвид факта, че никоя друга местна коалиция не е посмяла да оспори решението на ЦИК.

Анонимен каза...

Много вождове ,малко индианци---РБлоГ....... 2350гласа от 11 партий
ХАХААААА

Анонимен каза...

Номер 3 - по-добре да има много вождове, а не неграмотни индианци като теб. Така току-виж нещо се оправи в тази държава.

Анонимен каза...

Сами пък се сетете колко пари ще открадне печатницата на бюлетините. Естествено, че плати и на тоз и оня, за да доволни всички.

Анонимен каза...

ЕГН-то на Н. Тодоров го знаем всички вече, ама той иска ли?

Анонимен каза...

И колко партии са в тази коалиция? 11 ! Браво! И всяка партия ще иска общински съветник.То затова листата може и по-дълга от 3 м. да е

Анонимен каза...

Този нехранимайко не можа да си намери парти Николайчо , Малкия пирон , Анчо Балюв , това са търтей хора те нямат партия направиха регистрация с печата на Кунева и се регистрираха в 17.45 само се чудя на Венко защо се занимава с тези недоносчета

Анонимен каза...

Ицо не се занимавай с тези търтей ако ти избягаш те нямат лев бъди умен

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |