Красимира при Венетка – огън и жупел с блеснал поглед

* Дядо Георги от Калейца се нуждае от спешна подкрепа - защото не е цивилизовано един 100-годишен тежкоболен човек да е изоставен на произвола на съдбата и на неадекватната си дъщеря
Предизвикано
Красимира и Венетка - боркини за социална правда
НЕ СЪМ ВЯРВАЛ, че ще ми се наложи да гледам Венетка (Райкова) по телевизора. Но съдбата си прави лоши шеги. Приятел ми се обади, че в изданието от 16 юли на предаването й „Дневникът на Венета” по TV7 има троянско участие и било замесено моето име, на вестника ни и на… майка ми. И се наложи да гледам – на запис, от сайта на въпросната телевизия. Гост на Венетка бе Красимира Фурнараку (фамилията е от някогашния й гръцки съпруг) от троянското с. Калейца, дъщеря на 100-годишния Георги Шопов, инвалид, на легло, полуглух и сляп, за когото се грижи от години, сама.

Красимира се вихри в "Дневникът на Венета", 16 юли 2015 г.
КРАСИМИРА разказа историята си, но не толкова за да търси съчувствие и помощ, а да обвинява. В назидателен монолог, трудно прекъсван и от бъбривата водеща, нашенката сееше огън и жупел срещу Община Троян, кмета Донка Михайлова, отговорника за социалните дейности в общинската администрация Валя Даскалова, временно заместващата я Анита Маринова, мене (Генадий Маринов), вестникът (Т21) и майка ми, която е „само” на 75, но получила социален асистент, а 100-годишният Георги Шопов – не. Най-общо тезата на Красимира бе – всички, които са включени в този социален проект в община Троян („Нови възможности за грижа”, осигуряващ услугата „Личен асистент” и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”), са връзкари, наши хора, един вид измамници; а пък отговарящите за проекта до един са корумпирани и безсърдечни злобари.   

ПРИ ТЕЗИ обвинения на едро водещата явно се стресна и даде думата и на кмета на Троян. Г-жа Михайлова се включи по телефона, като обясни, че програмата си има правила и те са спазвани стриктно, но ще разпореди проверка по посочените конкретни случаи (освен за майка ми, Красимира говори за мъж от Калейца, който бил едва на 82 и си карал колата, ама имал личен асистент – дъщеря му, която, разбира се, била от „нашите”, и за друг, пак от селото, Дочо Бучката, и за на един майката, която имала 100% инвалидност, но ходела по пейките, и на бившата счетоводителка „Веска, мъжът й е Иван, имат крава” майка й, която също била вътре). Но недоволната си остана недоволна и пак оплю кмета, като го обвини, цитирам дословно: „В липсата на отсъствие на каквато и да е грижа към този народ” (както се казва, коментарът е излишен – бел. моя); Венетка пък държеше исото. А после размаха брой на Т21 и дори се опита да покаже страницата с шеговитата ни рубрика „Само за отличници”, но Венетка изписка свенливо – ама не, това е гола жена; това е журналистиката в Троян, поправи я Красимира с един особен блясък в погледа.

Красимира с баща си пред обектива на Т21, 11 юни 2015 г.
СПИРАМ дотук с Венеткините работи. Но тъй като в някаква степен познавам случая на Красимира Фурнараку, а съм и лично засегнат – съм длъжен да си кажа мнението. Преди около месец Красимира, с която до този момент не се познавахме, ме потърси по телефона, разказа ми за 100-годишния си баща инвалид, който не бил включен в програмата за социален асистент и за когото тя, безработна и без доходи, се грижела сам-сама. Поиска да се срещнем и отидох на място в Калейца. Ситуацията наистина бе тежка – малка къща, започнат и недовършен ремонт, разхвърляно, запуснато, дядото сгушен на леглото, до него тоалетния му стол, лекарствата, тъжно и тежко. Красимира ми обясни, че доскоро ходела на работа, но вече нямало как, баща й се влошил, и напуснала, сега изнемогвали, тъй като почти цялата пенсия на инвалида, единственият доход на двамата, отивала за лекарства – около 300 лв., а помощ отникъде. Кандидатствала в програмата за социален асистент – да гледа болния си баща, обещали й, но я излъгали. Излъгали я и от БСП в Троян – бай Георги бил с партийна биография, някогашен фактор в профсъюзното издателство „Труд” в София, социалист и до днес, но обещаната макар и малка финансова подкрепа от другарите тъй и не дошла.

ПОПИТАХ не помагат ли от Кметство Калейца, знам, че кметицата Ренета Варчева милее за селото и хората си – Красимира троснато изфуча, че оттам помощ не чака. Попитах за приятелите, за комшиите – пак троснат отговор, един им крадял тока, друг ги лъжел, трети бил злобен, четвърти бил мошеник и т. н., и т. н. Тогава у мен се появи някакво съмнение – не може всички да са лоши и да са толкова коравосърдечни към инвалида столетник и изнемогващата му дъщеря?! Попитах я и защо не са одобрили баща й да получи социален асистент, а нея - за извършител на услугата, какви са мотивите за отказа. Не спомена мотиви, само повтори и потрети, че са й обещали, но я излъгали; предположението ми, че има някакви ограничения в регламента, довели до този резултат, бяха тотално отхвърлени. В тази връзка споделих с Красимира, че майка ми, която е на 75 години, с 85% инвалидност, почти неподвижна и живее сама в с. Белиш, също е кандидатствала за личен асистент и е била отхвърлена (повтарям, отхвърлена – бел. моя).

ТРЪГНАХ си от Калейца с обещанието да дам гласност на казуса със 100-годишния Георги Шопов, но обясних на Красимира, че ще потърся становището и на другата страна – отговарящите за проекта в общинската администрация, кмета на Калейца и т. н. В следващите дни на няколко пъти Красимира ми се обажда със странното предложение да сме се срещнели на… по бира?! Междувременно разговарях с кметицата на селото г-жа Варчева, която обрисува доста по-различна картина – Красимира имала проблеми с алкохола, затова останала без работа, спекулирала, че се грижи за баща си, изпокарала се с цялото село, помагано й е неведнъж, но самата тя правила невъзможна подкрепата. Разговарях и с Анита Маринова от общинската администрация – изпълняваща длъжността ръководител на проекта за предоставяне на услугата „Личен асистент” (с нея нямаме никаква роднинска връзка, както бе намекнато в предаването на Венетка, просто съвпадение на фамилиите – бел. моя). Тя обясни, че поради орязване на финансите от кандидатствалите 145 души били одобрени само 40, като според изискванията предимство имали социалните категории деца с увреждания и възрастни хора без никакви близки, именно затова 100-годишният Георги Шопов не влязъл в списъка; сподели и за агресивното и неадекватно поведение на Красимира, както и че при следващия етап на проекта (кандидатстването за който трябваше да започне в края на м. юни) столетникът със сигурност ще бъде включен. Няколко дни по-късно г-жа Маринова ми предостави писменото становище на Община Троян във връзка с услугата „Личен асистент” и конкретния случай на Георги Шопов (публикуваме го отделно). После се разбра, че средствата са орязани допълнително и вторият етап се проваля. А по-после дойде изявата на Красимира във Венеткиното предаване. 
100-годишният Георги Шопов се нуждае от спешна подкрепа

ЗА ФИНАЛ. Че в социалната ни система има безкрайно много нередности и далавери, е факт – фалшиви ТЕЛК-ове (наскоро гръмна скандал в съседния Ловеч), социално „слаби”, каращи мерцедеси, пенсионери по болест, пращящи от здраве и т. н. Тук Красимира е права. Подобни неща доразсипват изстрадалите ни държава и народ. Но да „браниш” справедливата кауза, лъхащ на алкохол и плюещ срещу всички и всичко, така не става, не е честно, не е порядъчно. Не е порядъчно и да обвиняваш жена, която не познаваш – говоря за майка ми, и да дрънкаш простотии, че след като била само на 75, няма как да е толкова болна и зле; непростимо е - в Белиш знаят състоянието й, мога да покажа на всеки епикризата й и твърдя, че майка ми никога не се е опитвала да прави нещо по втория начин, самата тя е изключително остро настроена против подобни нашенски практики и несправедливости. А за дядо Георги от Калейца – той наистина се нуждае от подкрепа, спешна! Защото не е цивилизовано един 100-годишен тежкоболен човек, достоен и уважаван от хората, да е изоставен на произвола на съдбата и на неадекватната си дъщеря.

Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

Становище на Община Троян относно предоставяната услуга „Личен асистент“

През м. март 2015 г. Община Троян започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“, целящ подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността. В рамките на срока за кандидатстване бяха подадени 145 заявления от кандидат-потребители на социалната услуга „Личен асистент“. Съобразно финансовите параметри на програмата одобрените кандидати са 40. 105 кандидати не получиха личен асистент поради ограничения при финансирането на проекта от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), сред тях е и г-н Георги Николов Шопов.

Определящо значение за подбора на потребители по програмата има държавната структура Дирекция „Социално подпомагане“ - Троян, която по правилата на програмата посещава всеки един кандидат-потребител в дома му и съставя социална оценка, както и екипа за управление на проекта.

В писмо с изходящ № BG05-55/05.05.2015 г. на ръководителя на проект „Нови възможности за грижа“ на национално ниво -  г-жа Румяна Георгиева, е указано, че е препоръчително с предимство като потребители на услугата да бъдат включвани деца с увреждания, чиито близки не работят, за да могат да се грижат за тях, както и възрастни хора в тежко здравословно състояние, които нямат никакви близки. Това потвърждава правилността взетото решение от комисията в Троян.

Хората, получили личен асистент по програмата, са лежащо болни, 7 от тях - деца. Включени са потребители, които са самотно живеещи, а в част от случаите в семействата живеят повече от едно лице с увреждания. Останалите 105 неутвърдени кандидати са неудовлетворени и очакват нова възможност. Община Троян също е неудовлетворена от обхвата на програмата и от невъзможността да бъдат подкрепени 105 нуждаещи се граждани на общината. Всички те са хора с тежко социални проблеми и нужда от подкрепа.

На 8 май 2015 г. ОПРЧР обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“. Общината изготвя проектно предложение, което ще бъде представено в Управляващия орган до 10 юли 2015 г. То има за цел да подпомогне всичките 105 граждани, останали извън обхвата на програмата. Очакваме проектът да бъде финансиран от м.септември 2015 г.

Община Троян остава отворена за въпроси към всички медии и граждани за  утвърдените потребители на услугата „Личен асистент”.

19 юни 2015 г., Троян
С уважение:
Анита Маринова,
и. д. администратор на проект „Нови възможности за грижа”


Още по темата:

3 коментара:

Анонимен каза...

Имам лични впечатления по този въпрос : един ден заварих вкъщи общински служител, който разясняваше на майка ми ( после търпеливо повтори и на мен ) какво предлага програмата и как се кандидатства.
Останахме доволни от всичко ! Толкова за връзкарите и " втория начин" . Иначе недоволни и недостатъци има навсякъде и във всичко.

Анонимен каза...

Тази Красимира е алкохоличка и напълно неадекватна. Но понеже в България никой не се занимава с алкохолици и проблемите, които създават, даже са я поканили в тв предаване, да хаби телевизионно време.

Анонимен каза...

Тия двете на първата снимка да не са дъщеря и майка?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |