Обсъждаха план за ограничаване на младежката безработица

* За четири години общината е намаляла с 1817 души
 * Донка Михайлова: Работейки по темата за младежката безработица, трябва да търсим път към решаване на един от основните проблеми на Троян – демографския
Труд и капитал

Кметът Донка Михайлова представя Плана
МИНАЛИЯ вторник (21 април) в големия салон на Община Троян се проведе обществено обсъждане на План за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян за периода 2015-2018 г., който е внесен за санкция и в Общинския съвет (ОбС) на предстоящата му сесия. „Надявам се, че в тази дискусия ще възникнат добри предложения и мисля, че ще е разумно да внесем в ОбС и протокол от това обществено обсъждане. Така че направените предложения да бъдат взети под внимание от общинските съветници”, заяви в началото кметът Донка Михайлова; с други думи – вносителят заяви очакванията си общественото обсъждане да доведе до реални (практически) резултати.

Модератърът на дискусията Мая Кръстева
„ТУК ИМА представители на основните заинтересовани страни – големите работодателски организации, работодатели, представители на образователните организации и младежките сдружения; това е важно, защото ще има богатство на различните гледни точки и то ще ни помогне да създадем един работещ стратегически документ, който ще очертае не само ангажиментите на местната власт, но и ангажиментите на всички нас като граждани на тази община”, каза пък във встъплението си модераторът на срещата Мая Кръстева – наша съгражданка с голям опит в гражданския сектор и модерирането на подобни дискусии. „Конкретната ни задача е да валидираме предложения План за превенция и ограничаване на младежката безработица през нашето, през общественото виждане и мнение и в крайна сметка този план да се превърне в инструмент за една работеща политика”, каза още г-жа Кръстева.

В ОБСЪЖДАНЕТО, както вече стана ясно, участваха представители на всички заинтересовани страни – знакови представители на троянския бизнес, представители на няколко местни младежки сдружения, в това число и на Консултативния съвет за младежки политики към кмета, представители на училищните ръководства, на Местната инициативна група (МИГ) – Троян и Априлци, занаятчийската камара, администрацията, общински съветници. И въпреки че групата на участниците не бе особено многобройна, тя, може да се каже, бе достатъчно представителна. „Благодаря на всички тук, обединени около идеята да обсъдим един от сериозните проблеми на община Троян – младежката безработица”, обърна се към присъстващите Донка Михайлова.

Част от участниците в дискусията
ПРЕДИ да пристъпи към представянето на същностните моменти в Плана за превенция и ограничаване на младежката безработица г-жа Михайлова отговори на един съществен въпрос – защо ни е нужен подобен документ. „Не защото младежката безработица в Троян е в състояние, по-тревожно отколкото в страната и в съседните ни общини, напротив – младежката безработица при нас е значително по-ниска от средното в страната. Но работейки по темата за младежката безработица в дългосрочна перспектива, ние трябва да търсим път към решаване на един от основните проблеми в общината Троян – демографския проблем (намаляване на населението). На второ място – считаме, че идно по-добро решение на проблема с младежката безработица дава нова перспектива за развитието на общината. И на трето място – може да помогне за решаване на проблема с очертаващата се тенденция на кадрови дефицит в част от тукашните фирми, в почти всички тукашни фирми”, бе кметското разяснение.

КАЗАНОТО бе илюстрирано и с няколко цифри – общата безработица в община Троян за периода 2011/14 г. е снижена от 7,2% на 6,5%, изключително добър показател на фона на средното за страната и областта; а младежката безработица – от 16% (2011 г.) на 11% (в края на 2014 г.), също сравнително добри показатели. „Когато цитирам тези данни, някои казват – да, това е така, безработицата в Троян намалява, защото намаляват хората. Но не е така – доказва го ръстът на заявената бройка нови работни места в Бюрото по труда в Троян – 684 места през 2011 г. и 975 места през 2014 г., като тази динамика се дължи основно на частния сектор”, коментира градоначалникът. Коментиран бе и един неочакван резултат – от общо 136-те безработни младежи до 29-годишна възраст в момента най-много (77) са със средно образование, тоест от групата, от която се набират изпълнителски кадри, за каквито има голям глад в троянските фирми?! „Мислех, че основният проблем е с две други групи – на висококвалифицираните, които не могат да намерят реализация в Троян, и на тези които нямат образование и трудови навици и на практика са извън пазара на труда, но явно не е така”, призна г-жа Михайлова.

Кои са основните моменти/проблеми в предложения План за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян за периода 2015-2018 г.?

• ПРОВЕДЕНАТА представителна анкета сред младите хора в Троян, завършващи сега средното си образование, посочва няколко проблема: мнозинството младежи не виждат ясна връзка между образованието, което получават и бъдещата си трудова реализация; 62,3% не са получавали никаква възможност за кариерно ориентиране в училище; 87,6% искат да продължат образованието си във ВУЗ; повечето от анкетираните (90%) отдават голямо значение за последващата си реализация на реалните стажове във фирмите; повечето посочват сред най-важните фактори да останат в Троян подходящото работно място и доброто заплащане, едва след това идват добрите възможности за свободното време.

• НАЙ-ТЪРСЕНИ на пазара на труда в община Троян са квалифицираните кадри в областта на: мебелната промишленост, инженери с различни специалности, кадри в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, оператори на металорежещи машини и в текстилната промишленост, кадри със специалност химия, биология и фармация, медицински кадри, кадри, знаещи езици. Най-слабо е търсенето на икономисти и специалисти в селското стопанство.

• ГРАМАДЕН проблем пред икономиката на Троян е трайната тенденция на намаляване на населението и още повече на населението в трудоспособна възраст. Данните сочат, че от 2011 г. до 2014 г. населението на общината е намаляло с 1817 души; но има известна светлинка в тунела, тъй като през първите две години от този период (2010/11 г.) намалението е с по около 600 души годишно, а за последните две години (2013/14 г.) то е спаднало наполовина – по около 300 души годишно.

• ОСНОВНАТА заплаха във връзка с младежката безработица е в няколко посоки: липса на професионален опит, пречещ на успешната интеграция на пазара на труда; липса на формални договорни отношения с работодателя; ниско заплащане; липса на стабилна заетост (непълно работно време и т.н.), повишаваща текучеството на кадрите; дискриминация по етнически, полов, здравен признак.

• ВИЗИЯТА, която се преследва, е: „Ускоряване на прехода от безработица към заетост в реалната икономика на млади хора от община Троян, включително на неравнопоставените групи на пазара на труда и намаляване на несъответствието между търсената и предлаганата работна сила”.

• ЦЕЛИТЕ са: постигане на по-висока младежка заетост; стимулиране на професионалното обучение, отговарящо на изискванията на трудовия пазар; създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на младите хора на територията на община Троян; акцент върху политиките за подобряване конкурентоспособността на младите кадри и създаването на възможности за тяхната реализация на местния трудов пазар; все по-стабилно обвързване на професионалното образование с настъпващите промени в регионалната и националната икономика. Предвидените дейности за реализация на целите: ранно професионално ориентиране; инвестиция в младите – реални стажове, практики и обучения; укрепване на партньорството между бизнеса и училищата; ефективно използване на възможностите на националните и европейските програми и схеми; различни иновативни подходи, например – ученически „Работилници”, студентски борси, отпускане на стипендии за привличане на специалисти с ключови професии, въвеждане на СИП ,,Допълнително гражданско образование“ и ,,Ателие за работа“ в училищата,  използване на възможностите на съвременните информационни канали за осведомяване на младежите за възможности за професионално ориентиране, работа, стаж, професионални стипендии или практики и др.

„ПРИКЛЮЧВАМ представянето на с надеждата, че съм провокирала вашите размисли и активност, тъй като това, което ще се случи като дискусия, може да обогати плана и да създаде една по-добра представа за работата в това отношение в следващите от 3 до 5 години”, заяви в края на презентацията си Донка Михайлова (същности моменти от дискусията и важните изказвания – очаквайте в следващ брой).

6 коментара:

Анонимен каза...

Най-търсените кадри на територията на общината, както са посочени по-горе, не ги ли бълва механото в достатъчен обем?

Анонимен каза...

Вярно ли е,че освен,че този вестник получава пари от кметицата за да я хвали и жената на вестникаря получава пари да прави неща,за които в общината си има хора?

Генадий Маринов, Т21 каза...

До N2: Не, не е вярно.

Анонимен каза...

че то останаха ли младежи в Троян

Анонимен каза...

Да започнат да дават реални заплати на хората,това е плана.

Анонимен каза...

Тенденцията на управляващите ОбС е да намаляват още повече населението на града.С глупавите си решения прогонват всичко,което се докосне до Троян.Ако искат и мемурандум да си спретнат,всичко е само ЛАФ МОАБЕД.Преди време някои тук беше писал,ако не е терминал 2 то нека да не е в Троян.Скоро ще има нов кмет.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |