Троянец се жалва от ЧЕЗ в Брюксел

* Причината – лошо качество на тока в кв. „Райковска махала” и отказ на електродоставчика и на родните институции да си свършат работата * „Трябва да избираш - ще се къпеш ли, ще готвиш ли,
 телевизия ли ще гледаш”
Сблъсъци
Красимир Атанасов
СЪГРАЖДАНИНЪТ ни Красимир Атанасов - на 44 г., икономист, служител от 16 години в Община Троян, семеен, живеещ със семейството си в кв. „Райковска махала” на гр. Троян - е изпратил жалба/петиция срещу електродоставчика ЧЕЗ до Комисията по петиции към Европейския парламент (ЕП) в Брюксел. И наскоро е бил уверен от името на генералния секретар на европейската институция, че жалбата е внесена в общия регистър под №2595/2014 и след регистрацията е предадена на Комисията по петиции. Въпросната комисия първо „ще се произнесе относно допустимостта й, а именно дали петицията попада в обхвата на дейност на Европейския съюз (ЕС)”, след което ще уведоми г-н Атанасов за решението си.

ЗАЩО и срещу какво е жалбата на троянеца, адресирана до най-високата европейска институция? Причината, както г-н Атанасов я формулира, е „лошо качество на доставяната от „ЧЕЗ Разпределение България” АД електроенергия в западната част на кв. „Райковска махала” на гр. Троян”. В пространния си текст (публикуваме го отделно с известни съкращения) жалбоподателят обяснява, че от години подаваният ток в квартала е с влошено качество, което се дължи на единствения, амортизиран и с изчерпани възможности трафопост. Съществуващата мрежа за ниско напрежение пък е изградена преди повече от 30 години.

В КВАРТАЛА има 50 къщи и след отправената жалба до ЧЕЗ, въпреки констатираните недопустими отклонения, официалният отговор е, че „регистрираните отклонения са в рамките на допустимото”. Г-н Атанасов търси съдействие и от Община Троян, но до решението – изграждане на втори трафопост от страна на ЧЕЗ, не се стига. А ситуацията в кв. „Райковска махала” продължава да е критична: „В момента ни е трудно да включваме повече от два електроуреда едновременно. Най-тежка е ситуацията с тока през уикендите и летните месеци. Тогава населението в квартала се увеличава и потреблението на електроенергия се повишава. Лампите едва мигат, а доста от електроуредите гърмят. Трябва да избираш - ще се къпеш ли, ще готвиш ли, телевизия ли ще гледаш. И всичко това се случва в 21. век!”.

СЛЕДВАТ жалби до Президента на републиката, националния омбудсман, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на регионалното развитие, ДКЕВР и ЧЕЗ – България, но ясен отговор, който да доведе до решаване на проблема, няма. И така се стига до крайната мярка – жалба до Европейския парламент.

ОТ Г-Н АТАНАСОВ научихме, че е потърсил съдействие и от областния управител на Ловеч д-р Мадлена Бояджиева, а миналата седмица на място в Троян се провела среща с нейния представител и ресорен зам.-областен управител Георги Терзийски. Ангажирани за съдействие са и депутатите от нашия избирателен район, като усилията са насочени към промяна на Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия на Министерския съвет от 18 март 2013 г., което би дало възможност ЧЕЗ да се притисне и да си свърши работата. А жителите на троянския квартал „Райковска махала” най-после да имат нормално електрозахранване и нормални условия на живот.

Т21

До: Комисия по петиции към Европейския парламент, Брюксел *

ЖАЛБА
от Красимир Цанов Атанасов, гр. Троян

Относно: Лошо качество на доставяната от „ЧЕЗ Разпределение България” АД електрическа енергия в западната част на квартал „Райковска махала”, Троян

Уважаеми дами и господа,

НАСТОЯЩАТА жалба е продиктувана от факта, че доставяната електроенергия в западната част на кв. „Райковска махала” в гр. Троян от години е с влошено качество, което предизвиква смущения и повреди в електроуредите. Донякъде това се дължи на факта, че в целия квартал съществува само един трафопост, който е с изчерпани възможности. Освен това районът е доста обширен и електропроводните отклонения са прекалено дълги и допълнително затрудняват работата на трафомашината, като създават по-голямо съпротивление. Не на последно място сечението на проводниците e различно, а и материалът, от който са направени, не е еднакъв навсякъде - има и медни, и алуминиеви проводници.

В ЗАПАДНАТА ЧАСТ на квартала, в района, в който живея аз и моето семейство, положението e най-тежко. Аз не съм абонат на ЧЕЗ, защото дружеството няма изградена мрежа НН (ниско напрежение), към която да се присъединя, спазвайки изискванията на Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните мрежи. Съществуващата мрежа е изградена преди повече от 30 години от живущите в района с подръчни средства и материали и не отговаря на никакви изисквания. Често явление е да се види, как в 21. век някой човек се е покачил на електрически стълб, за да оправи поредната авария, защото от ЧЕЗ оказват съдействие.
 
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ потребяваната от мен електроенергията е от обща касета ниско напрежение или иначе казано - от общ електромер, чрез който се подава ток до около 50 къщи, като в някои от тях целогодишно живеят семейства с деца. С писмо №796815 от 16 декември 2008 г. обърнах внимание на ЧЕЗ, че имаме проблем с качеството на тока. В тази връзка, още на 17 декември същата година беше изпратен екип, който да постави уред за замерване на напрежението. В официалният отговор се твърди, че замерването на напрежението е извършено в табло на абоната Тотка Христова Андреева!? Лично аз - Красимир Атанасов, посрещнах екипа по замерване и уредът беше поставен в моя дом и стоя там от 17 декември до 23 декември 2008 г. Освен това, при пробното замерване на напрежението, един от служителите се изненада, че показва 163 волта. Циничното в случая е, че в констативен протокол №РП-1/05.01.2009 г. се твърди точно обратното - че 100% от регистрираните отклонения са в рамките на допустимите отклонения. А нима е допустимо екипът, извършил измерването, да е от служители на ЧЕЗ?

С ПИСМО от 21 август 2013 г. се обърнах за съдействие към Община Троян. В отговор получих уверение, че Общинска администрация ще съдейства за решаване на поставения проблем, като осигури на „ЧЕЗ Разпределение България” АД подходящ терен за изграждане на втори трафопост, с цел подобряване качеството на доставяната енергия в района на кв. „Райковска махала” в землището на Троян. От цялото Троянско землище, само в квартал „Райковска махала” не е решен въпросът с лошото качество на тока (…) Така или иначе, в момента ни е трудно да включваме повече от два електроуреда едновременно. Най-тежка е ситуацията с тока през уикендите и летните месеци. Тогава населението в квартала се увеличава и потреблението на електроенергия се повишава. Лампите едва мигат, а доста от електроуредите гърмят. Трябва да избираш - ще се къпеш ли, ще готвиш ли, телевизия ли ще гледаш. И всичко това се случва в 21. век!!!

Факсимиле на отговора от Брюксел до г-н Атанасов
ТЪЙ КАТО след всички мои действия нямаше никакъв резултат, се обърнах за съдействие към държавните органи в лицето на: Президента на Република България; Омбудсмана на Република България; Министерство на икономиката и енергетиката на Република България; Министерство на регионалното развитие; Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); ЧЕЗ „Разпределение България” АД. От приложените отговори ще се уверите, че проблемът се заобикаля и не се дава ясен отговор на поставените въпроси.

НЕЩО повече! В отговора на омбудсмана се твърди, че електроразпределителното предприятие го е информирало за обект „Реконструкция въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от МТП №1, кв. „Райковска махала”, гр. Троян”, който обект е включен в инвестиционната програма за 2013 г. за проектиране и издаване на разрешение за строеж, като очакваният срок за издаване на строителното разрешение от Община Троян е до края на м. февруари 2014 г.! Това не отговаря на истината, защото в Община Троян няма такъв проект, внесен за одобрение. Но този факт не е проверен от администрацията на омбудсмана, като по този начин се оставя впечатление за лошо свършена работа, устройващо единствено и само доставчика на електрическа енергия ЧЕЗ.

ОТ ДКЕВР са прекратили преписката, тъй като аз не съм клиент на ЧЕЗ и не съм изпълнил изискванията на Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните мрежи, а именно да подам заявление за присъединяване към мрежата ниско напрежение. Но, уважаеми дами и господа, как мога да подам заявление за присъединяване към нещо, което липсва и все още не е изградено? И защо трябва да заплащам такса от 50 евро за проучване на възможността за присъединяване към електропреносната мрежа, когато такава мрежа няма?! (…)

ТЪЙ КАТО ИНСТИТУЦИИТЕ в Република България не защитават правата и интересите на гражданите, се обръщам към Вас за съдействие.

С уважение: Красимир Атанасов, Троян
* Петицията е изпратена чрез интернет страницата на Европейския парламент

6 коментара:

Анонимен каза...

Така се прави.
По принцип още на местно ниво е трябвало да се решат нещата, но от ЧЕЗ освен да крадат от народа, не може да се очаква друго.
И горе над пътното е подобна ситуацията и не могат да се справят хората.
И 3-те къщи зад Троянска керамика са така.
Срамно е да се пише и до висшите институции (омбудсман и тем подобни), които уж помагат на хората, но в крайна сметка и те са подкупени и нищо не вършат.
И до ДКВЕР да се напише - пак нищо не се променя.
Колко пъти и при нас спират тока ей така, че някъде трябва ремонт. Ама че никой не е предупредил... чудо голямо. Уфцете търпят и си мълчат.
Ако напишеш жалба до ДКВЕР или другите ще получих отговор, че точно това спиране е било поради авария (паднал клон на джицата и паднал БУШОНА) и затова нямало ток.
След няколко седмици пак ще им скимне да го спрат, че "правят" нещо и ако случайно пак някои подаде жалба- ами беше авария.
Докато не се изрине този боклук от държавата - нещата ще са си все така.
А ако може петицията да се публикува, предполагам много
хора биха я подписали.

Успех и дано тези ***** си свършат работата.
Въпреки че са взели готова/изградена мрежа и не им се влагат пари, а само изсмукват като паразити каквото може от
нас.

Анонимен каза...

Колкото по-зле живеем, толкова някой си сигурно се радва. Въпрос: Той приятел ли е или неприятел? И не съм робот.

Анонимен каза...

Ха, че и райковското ли стана квартал и кой нормален би живял на такова място, просто не е истина.

Симо каза...

Браво на г-н Атанасов, точно така се прави!
Но за жалост проблема не е само в квартал "Райковска махала", аналогичен е случая и в с.Орешак. Лампите премигват като свещи, да не говорим в празнични дни колко време ти отнема да сготвиш, поради ниското напрежение. Трансформаторите работят на пълна мощност. Затова са и редицата аварии. Но така се получава когато се издават разрешителни за нови хотели, а никой не помисли как да накара "ЧЕЗ" да си подмени трансформаторите в трафопостовете.
Това е жалката картинка в България. Евала на г-н Атанасов за решимостта и дано се разреши проблема, но....!!!

Анонимен каза...

Поздравления за свършената работа от господин Атанасов.
Но случаят не е частен само за кв. „Райковска махала”. Такива проблеми има и в други вилни зони (земи по параграф 4). Например около гр. Троян местността „ Стойченски рът” само на един електромер с общо отчитане са над 40 домакинства.
Единствено около Троян преди три години ЧЕЗ реши проблема в местността „Алдишки рът” (изхода от Троян за село Балабанско.)

Анонимен каза...

В село Калейца също има проблем, но никой не си прави труда да го отстрани. Електрозахранването се прекъсва без причина почти през ден за неопределен период от време 2, 3, 4 дори за 5 часа и когато се обадя в централата на ЧЕЗ там винаги не знаят за какво става на въпрос... от мен чули за проблема .. без коментар!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |