Троянец се жалва от ЧЕЗ в Брюксел

* Причината – лошо качество на тока в кв. „Райковска махала” и отказ на електродоставчика и на родните институции да си свършат работата * „Трябва да избираш - ще се къпеш ли, ще готвиш ли,
 телевизия ли ще гледаш”
Сблъсъци
Красимир Атанасов
СЪГРАЖДАНИНЪТ ни Красимир Атанасов - на 44 г., икономист, служител от 16 години в Община Троян, семеен, живеещ със семейството си в кв. „Райковска махала” на гр. Троян - е изпратил жалба/петиция срещу електродоставчика ЧЕЗ до Комисията по петиции към Европейския парламент (ЕП) в Брюксел. И наскоро е бил уверен от името на генералния секретар на европейската институция, че жалбата е внесена в общия регистър под №2595/2014 и след регистрацията е предадена на Комисията по петиции. Въпросната комисия първо „ще се произнесе относно допустимостта й, а именно дали петицията попада в обхвата на дейност на Европейския съюз (ЕС)”, след което ще уведоми г-н Атанасов за решението си.

ЗАЩО и срещу какво е жалбата на троянеца, адресирана до най-високата европейска институция? Причината, както г-н Атанасов я формулира, е „лошо качество на доставяната от „ЧЕЗ Разпределение България” АД електроенергия в западната част на кв. „Райковска махала” на гр. Троян”. В пространния си текст (публикуваме го отделно с известни съкращения) жалбоподателят обяснява, че от години подаваният ток в квартала е с влошено качество, което се дължи на единствения, амортизиран и с изчерпани възможности трафопост. Съществуващата мрежа за ниско напрежение пък е изградена преди повече от 30 години.

В КВАРТАЛА има 50 къщи и след отправената жалба до ЧЕЗ, въпреки констатираните недопустими отклонения, официалният отговор е, че „регистрираните отклонения са в рамките на допустимото”. Г-н Атанасов търси съдействие и от Община Троян, но до решението – изграждане на втори трафопост от страна на ЧЕЗ, не се стига. А ситуацията в кв. „Райковска махала” продължава да е критична: „В момента ни е трудно да включваме повече от два електроуреда едновременно. Най-тежка е ситуацията с тока през уикендите и летните месеци. Тогава населението в квартала се увеличава и потреблението на електроенергия се повишава. Лампите едва мигат, а доста от електроуредите гърмят. Трябва да избираш - ще се къпеш ли, ще готвиш ли, телевизия ли ще гледаш. И всичко това се случва в 21. век!”.

СЛЕДВАТ жалби до Президента на републиката, националния омбудсман, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на регионалното развитие, ДКЕВР и ЧЕЗ – България, но ясен отговор, който да доведе до решаване на проблема, няма. И така се стига до крайната мярка – жалба до Европейския парламент.

ОТ Г-Н АТАНАСОВ научихме, че е потърсил съдействие и от областния управител на Ловеч д-р Мадлена Бояджиева, а миналата седмица на място в Троян се провела среща с нейния представител и ресорен зам.-областен управител Георги Терзийски. Ангажирани за съдействие са и депутатите от нашия избирателен район, като усилията са насочени към промяна на Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия на Министерския съвет от 18 март 2013 г., което би дало възможност ЧЕЗ да се притисне и да си свърши работата. А жителите на троянския квартал „Райковска махала” най-после да имат нормално електрозахранване и нормални условия на живот.

Т21

До: Комисия по петиции към Европейския парламент, Брюксел *

ЖАЛБА
от Красимир Цанов Атанасов, гр. Троян

Относно: Лошо качество на доставяната от „ЧЕЗ Разпределение България” АД електрическа енергия в западната част на квартал „Райковска махала”, Троян

Уважаеми дами и господа,

НАСТОЯЩАТА жалба е продиктувана от факта, че доставяната електроенергия в западната част на кв. „Райковска махала” в гр. Троян от години е с влошено качество, което предизвиква смущения и повреди в електроуредите. Донякъде това се дължи на факта, че в целия квартал съществува само един трафопост, който е с изчерпани възможности. Освен това районът е доста обширен и електропроводните отклонения са прекалено дълги и допълнително затрудняват работата на трафомашината, като създават по-голямо съпротивление. Не на последно място сечението на проводниците e различно, а и материалът, от който са направени, не е еднакъв навсякъде - има и медни, и алуминиеви проводници.

В ЗАПАДНАТА ЧАСТ на квартала, в района, в който живея аз и моето семейство, положението e най-тежко. Аз не съм абонат на ЧЕЗ, защото дружеството няма изградена мрежа НН (ниско напрежение), към която да се присъединя, спазвайки изискванията на Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните мрежи. Съществуващата мрежа е изградена преди повече от 30 години от живущите в района с подръчни средства и материали и не отговаря на никакви изисквания. Често явление е да се види, как в 21. век някой човек се е покачил на електрически стълб, за да оправи поредната авария, защото от ЧЕЗ оказват съдействие.
 
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ потребяваната от мен електроенергията е от обща касета ниско напрежение или иначе казано - от общ електромер, чрез който се подава ток до около 50 къщи, като в някои от тях целогодишно живеят семейства с деца. С писмо №796815 от 16 декември 2008 г. обърнах внимание на ЧЕЗ, че имаме проблем с качеството на тока. В тази връзка, още на 17 декември същата година беше изпратен екип, който да постави уред за замерване на напрежението. В официалният отговор се твърди, че замерването на напрежението е извършено в табло на абоната Тотка Христова Андреева!? Лично аз - Красимир Атанасов, посрещнах екипа по замерване и уредът беше поставен в моя дом и стоя там от 17 декември до 23 декември 2008 г. Освен това, при пробното замерване на напрежението, един от служителите се изненада, че показва 163 волта. Циничното в случая е, че в констативен протокол №РП-1/05.01.2009 г. се твърди точно обратното - че 100% от регистрираните отклонения са в рамките на допустимите отклонения. А нима е допустимо екипът, извършил измерването, да е от служители на ЧЕЗ?

С ПИСМО от 21 август 2013 г. се обърнах за съдействие към Община Троян. В отговор получих уверение, че Общинска администрация ще съдейства за решаване на поставения проблем, като осигури на „ЧЕЗ Разпределение България” АД подходящ терен за изграждане на втори трафопост, с цел подобряване качеството на доставяната енергия в района на кв. „Райковска махала” в землището на Троян. От цялото Троянско землище, само в квартал „Райковска махала” не е решен въпросът с лошото качество на тока (…) Така или иначе, в момента ни е трудно да включваме повече от два електроуреда едновременно. Най-тежка е ситуацията с тока през уикендите и летните месеци. Тогава населението в квартала се увеличава и потреблението на електроенергия се повишава. Лампите едва мигат, а доста от електроуредите гърмят. Трябва да избираш - ще се къпеш ли, ще готвиш ли, телевизия ли ще гледаш. И всичко това се случва в 21. век!!!

Факсимиле на отговора от Брюксел до г-н Атанасов
ТЪЙ КАТО след всички мои действия нямаше никакъв резултат, се обърнах за съдействие към държавните органи в лицето на: Президента на Република България; Омбудсмана на Република България; Министерство на икономиката и енергетиката на Република България; Министерство на регионалното развитие; Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); ЧЕЗ „Разпределение България” АД. От приложените отговори ще се уверите, че проблемът се заобикаля и не се дава ясен отговор на поставените въпроси.

НЕЩО повече! В отговора на омбудсмана се твърди, че електроразпределителното предприятие го е информирало за обект „Реконструкция въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от МТП №1, кв. „Райковска махала”, гр. Троян”, който обект е включен в инвестиционната програма за 2013 г. за проектиране и издаване на разрешение за строеж, като очакваният срок за издаване на строителното разрешение от Община Троян е до края на м. февруари 2014 г.! Това не отговаря на истината, защото в Община Троян няма такъв проект, внесен за одобрение. Но този факт не е проверен от администрацията на омбудсмана, като по този начин се оставя впечатление за лошо свършена работа, устройващо единствено и само доставчика на електрическа енергия ЧЕЗ.

ОТ ДКЕВР са прекратили преписката, тъй като аз не съм клиент на ЧЕЗ и не съм изпълнил изискванията на Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните мрежи, а именно да подам заявление за присъединяване към мрежата ниско напрежение. Но, уважаеми дами и господа, как мога да подам заявление за присъединяване към нещо, което липсва и все още не е изградено? И защо трябва да заплащам такса от 50 евро за проучване на възможността за присъединяване към електропреносната мрежа, когато такава мрежа няма?! (…)

ТЪЙ КАТО ИНСТИТУЦИИТЕ в Република България не защитават правата и интересите на гражданите, се обръщам към Вас за съдействие.

С уважение: Красимир Атанасов, Троян
* Петицията е изпратена чрез интернет страницата на Европейския парламент

6 коментара:

Анонимен каза...

Така се прави.
По принцип още на местно ниво е трябвало да се решат нещата, но от ЧЕЗ освен да крадат от народа, не може да се очаква друго.
И горе над пътното е подобна ситуацията и не могат да се справят хората.
И 3-те къщи зад Троянска керамика са така.
Срамно е да се пише и до висшите институции (омбудсман и тем подобни), които уж помагат на хората, но в крайна сметка и те са подкупени и нищо не вършат.
И до ДКВЕР да се напише - пак нищо не се променя.
Колко пъти и при нас спират тока ей така, че някъде трябва ремонт. Ама че никой не е предупредил... чудо голямо. Уфцете търпят и си мълчат.
Ако напишеш жалба до ДКВЕР или другите ще получих отговор, че точно това спиране е било поради авария (паднал клон на джицата и паднал БУШОНА) и затова нямало ток.
След няколко седмици пак ще им скимне да го спрат, че "правят" нещо и ако случайно пак някои подаде жалба- ами беше авария.
Докато не се изрине този боклук от държавата - нещата ще са си все така.
А ако може петицията да се публикува, предполагам много
хора биха я подписали.

Успех и дано тези ***** си свършат работата.
Въпреки че са взели готова/изградена мрежа и не им се влагат пари, а само изсмукват като паразити каквото може от
нас.

Анонимен каза...

Колкото по-зле живеем, толкова някой си сигурно се радва. Въпрос: Той приятел ли е или неприятел? И не съм робот.

Анонимен каза...

Ха, че и райковското ли стана квартал и кой нормален би живял на такова място, просто не е истина.

Симо каза...

Браво на г-н Атанасов, точно така се прави!
Но за жалост проблема не е само в квартал "Райковска махала", аналогичен е случая и в с.Орешак. Лампите премигват като свещи, да не говорим в празнични дни колко време ти отнема да сготвиш, поради ниското напрежение. Трансформаторите работят на пълна мощност. Затова са и редицата аварии. Но така се получава когато се издават разрешителни за нови хотели, а никой не помисли как да накара "ЧЕЗ" да си подмени трансформаторите в трафопостовете.
Това е жалката картинка в България. Евала на г-н Атанасов за решимостта и дано се разреши проблема, но....!!!

Анонимен каза...

Поздравления за свършената работа от господин Атанасов.
Но случаят не е частен само за кв. „Райковска махала”. Такива проблеми има и в други вилни зони (земи по параграф 4). Например около гр. Троян местността „ Стойченски рът” само на един електромер с общо отчитане са над 40 домакинства.
Единствено около Троян преди три години ЧЕЗ реши проблема в местността „Алдишки рът” (изхода от Троян за село Балабанско.)

Анонимен каза...

В село Калейца също има проблем, но никой не си прави труда да го отстрани. Електрозахранването се прекъсва без причина почти през ден за неопределен период от време 2, 3, 4 дори за 5 часа и когато се обадя в централата на ЧЕЗ там винаги не знаят за какво става на въпрос... от мен чули за проблема .. без коментар!

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |