ПОКАНА от синдика на "Хемус" АД (н)

Адв. Владимир Людмилов Цачевсиндик на „Хемус”АД (н),
 гр. Троян, ЕИК 820165469, по т. д. 138/2009 г. по описа
 на Окръжен съд - Ловеч,

ОБЯВЯВА на всички бивши работници/служители на „Хемус”АД (н), гр. Троян, които не са получили дължимите им се трудови възнаграждения, в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата обява, да изпратят молби с посочени актуални банкови сметки (удостоверения от съответната банка),
по които да им се преведат дължимите суми. 

Молбите за получаване на сумите да бъдат изпращани до канцеларията на синдика на следния адрес: 
гр. София 1202, ул. „Веслец” 32, ет. 2, ап. 3.

При неспазване на този срок дължимите суми ще бъдат депонирани в ПИБ.

За контакти: тел. 02/983-15-48

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |