Димитър Горов: Държавна гаранция за младежката заетост

* Облекчаване на фирми, които осигуряват стипендии за млади хора в последните две години от обучението им и гарантират работно място след завършването
Парламентарни избори 2014 Платена публикация

Димитър Горов
Димитър Горов е ловчалия, народен представител в 41-то и 42-то Народно събрание, водач на листата на „БСП – Лява България” в 11-ти Ловешки многомандатен избирателен район за предстоящите парламентарни избори.

- Г-н Горов, как бихте коментирали един от основните проблеми в страната – ширещата се безработица сред младите хора?
- Сред приоритетите на БСП е работата по повишаване заетостта на младите хора. Стремежът ни е да увеличим значително работните места и да намалим наполовина безработицата за времето на мандата. Усилията ни са насочени към постигане на трайна заетост. Предлагаме национална младежка политика, основана на достъпно и качествено образование и на държавна гаранция за младежка заетост. В последните години се наблюдава, че нивото на образованието непрекъснато спада. Това е предпоставка за намаляване качеството на работната сила.

Анализите показват, че най-силно са засегнати младежите със средно образование и главно лицата без високо равнище на професионална подготовка. Затова специално внимание отделяме на премахването на неграмотността, на професионалната подготовка и квалификация, на съобразяване на образованието с икономическите потребности на страната и регионите, на повишаване на социалната и възпитателната роля на българското училище.

 Считам, че трябва да се започне с реформа на образователната система.  Младите  хора искат да работят, но и собствениците на предприятия са готови да ги приемат.  Бизнесът също иска млади хора, за да може и да ги обучава, да останат на работа и да помагат предприятието да реализира печалба.

- В тази връзка какво е Вашето виждане за намаляване неграмотността и повишаване на професионалната квалификация на младите хора?
- Другият ни проблем е свързан с лицата над 16 години, които нямат нито начално, нито средно образование, а искат да работят. За тях ще се създаде възможност за учене чрез работа, като това ще се финансира от държавните и европейските фондове. Това според мен е крачка напред в разбиранията за квалификация. Тези хора имат нужда от втори шанс, а и обществото ще се възползва от труда им. Все още не сме преодолели ранното напускане на учащите се и за момента сме на първо място сред европейските държави по ранно напуснали ученици, което изисква много спешни мерки. Още повече, че сме в демографска криза. Излизаме от финансовата криза, но тепърва имаме да решаваме проблеми и с кадрите.

- Към какво се стреми БСП , за да накара младите хора да останат в страната?
- Приоритетът в политиката на БСП за младите хора е насочен към повишаване на образованието и професионалната им реализация. Ще се насочим към облекчаване на фирми, които осигуряват стипендии за млади хора в последните две години от обучението им и гарантират работно място след завършването, като се зачитат трудовият и осигурителен стаж на учениците и студентите по време на обучението им. Така например до края на годината 128 000 младежи ще работят по инициативата „Младежка гаранция”, която ще гарантира че всеки млад човек до 25 години ще получи предложение за продължаване на образованието си чрез чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца, след като е останал без работа или е завършил образование

- Какво бихте направили младите хора в Ловешка област да останат тук? 
- Мисля, че отговорът на го дадох, когато отговарях на предния въпрос. Мога да допълня, че на територията на общините ще  насочим усилията си за въвеждане инициативата за „Младежка гаранция”. Като за целта се опитаме да привлечем фирми и нови инвеститори, което от своя страна ще доведе до намаляване на младежката безработица в Ловешка област. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |