Теглим 5 млн. лв. общински заем

* Парите са за текущите плащания на фирмите, работещи по водния цикъл на Троян; налага се заради забавяне на евросубсидията по ОПОС * Предложението – гласувано единодушно, ще ни кредитира ФЛАГ,
 ще връщаме 15 месеца
Money, money...
БЕЗ НИКАКВА съпротива и с пълно единодушие - 26 гласували „за” от 26 присъстващи, общинските съветници одобриха предложението на кмета Донка Михайлова Община Троян да тегли кредит от 5 млн. лв. (сесията на Общинския съвет, 29 май). Парите са за текущи разплащания с фирмите изпълнителки на големия проект за интегрирания воден цикъл на Троян, етап втори, чиято реализация върви в момента и трябва да приключи до края на годината. В мотивацията на предложението бе припомнено, че този проект се финансира по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) - по договор с Община Троян за безвъзмездна финансова помощ (№DIR-51011116-С061 от 11.12.2012 г.), а подписаните от Общината с изпълнителите договори са на обща стойност 26,1 млн. лв.

ПО ПРОГРАМАТА досега сме получили 5,6 млн. лв. за авансово плащане и са разплатени 4,5 млн. лв. с изпълнителите. Но вече е време за междинните плащания и Общината има готовност да депозира искане пред Управляващият орган (УО) на ОПОС, но се явява пречка за навременното получаване на средствата. Според изискванията на ОПОС това може да стане след като УО извърши контрол и излезе със заключение за законосъобразността на проведените процедури за изпълнители; Община Троян е изпратила още през м. ноември 2013 г. всички документи от проведените обществени поръчки, подлежащи на контрол, но становището на УО се бави. С други думи – по независещи от нас причини ни бавят европейското финансиране, а за да продължи работата в график и да не рискуваме проектът да се провали, трябва да направим междинни разплащания с изпълнителите (строително-монтажните дейности се извършват от консорциума ДЗЗД „Траянус” и според отчетите вървят по план). Което налага да теглим въпросния кредит, тъй като Община Троян няма собствен бюджетен ресурс за такива плащания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на администрацията бе за заема да се кандидатства пред ФЛАГ („Фонд за органите на местното самоуправление в България” ЕАД), тъй като „нееднократно са обсъждани неговите предимства пред останалите кредитиращи организации”; в тази връзка на 28 април бе проведено и обществено обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг, на което предложението на администрацията (за размера и за кредитиращата институция) получи одобрение. Какви ще са параметрите на новия общински заем? Максималният размер е 5 млн. лв., срокът за погасяване – 15 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит; източникът на погасяване – чрез плащанията от ОПОС по споменатия договор с Община Троян за безвъзмездна финансова помощ. Разбира се, Община Троян (т.е общинският бюджет) ще плаща лихвите по кредита, което си е за наша сметка – договорен е среден лихвен процент (по EURIBOR) плюс максимална надбавка от 5,078%; а обезпечението е с учредяване на залог върху вземанията на Община Троян.

Кметът Донка Михайлова и представител на ДЗЗД "Траянус" правят символичната първа копка за реализацията на проекта за интегрирания воден цикъл на Троян, етап втори, 14 октомври 2013 г.
ЕДНО УТОЧНЕНИЕ – заемът по ФЛАГ е целеви, за мостово плащане от транш до транш по проекта за водния цикъл на Троян, етап втори, и парите не могат да се използват за нищо друго. Това (със заем по ФЛАГ) е позната практика за разплащане по големите проекти, реализиращи се с финансиране по европейските програми и няма нищо необичайно. Евентуалният риск в случая е друг – да не се стигне до спиране или прекалено забавяне на плащанията по ОП „Околна среда”, каквито индикации от Брюксел имаше. В момента в страната по тази оперативна програма се реализират общо 84 проекта и подобно спиране/забавяне на парите би било голям удар срещу всички бенефициенти (съответните общини, сред тях и Троян). „Риск има, водят се динамични разговори между София и Брюксел, ние също правим максималното, за да реализираме успешно нашия проект. Заемът бе единственият възможен вариант в конкретната ситуация”, коментира пред Т21 кметът Донка Михайлова.   

Т21


Още по темата:

31 коментара:

Анонимен каза...

Вижда се, че има градация в управлението. Така например не без известния Мин Ак ни остави задължения от 4 000 000лв.-финансова корекция което за нас обикновените данъкоплатци си е чиста проба глоба. Сега да видим Класната на къв хал ще ни остави. Почваме от 5 000 000лв. заемче с лихвичка. Като завалят санкцийките хем тях ще плащаме, хем заема и лихвите по заема.Но ще имаме действаща канализация, от което пък ще сме изпълнили ангажиментите си към ЕС в срок. Това ще даде възможност след като подземната инфраструктора е ОК, общината да инвестира средства за основен ремонт на уличната мрежа. Откъде ще се вземат пари за това не е ясно.Но това е предпоставка и досегашно извинение он управляващите за лошото състояние на настилките. Над следващите бюджети ще тежат заеми, санкции и лихви, поради доброто, храбро, компетентно и т.н. управление на града ни от изредилите му се кметове. Малко тази дума "изредилите му се" не ми харесва, защото асоциацията е за нещо друго-мръсно и непочтенно, но като гледам как управляват града ни и какви финансови тежести ни оставят, това изглежда точната дума.

Анонимен каза...

Извършените работи е задължително да се платят.Не трябва ли обаче да се осмисли продължаването на проекта? Дотук със заема - 10 мил.
Другите 16 от къде?
Пари от Брюксел - след ново правителство.Може би...Защото новият парламент ще е още по-смешен.Това обаче е най-рано декември. Орешарски беше обещал пари за асфалтиране на разкопаното.Но не ги е дал и няма и тях...
Съветвам общинските съветници да отскочат до Сливен за запознаване с бъдещият пейзаж.

Анонимен каза...

Започнаха "компетентните" коментари. №1, тези 5 млн. нямат нищо общо с онези 4 млн. на Минко Акимов. Този заем е планиран и е нещо, което неизбежно се случва с всеки един голям проект. И хайде, нека, който иска да си "излива" тук душата, поне да е малко от малко подготвен.

Анонимен каза...

Евросубсидиите се забавили дрън дрън, на крив космос нали знаете , като сме прости , така е , аз да попитам Уважаема г-жо кмет , така и така идолчето серго ще пада , що не вземете и Вие с него... така и така нищо не свършихте там всичките в общината да се помахнете малко ? А бай Минц да не си и помисля да се връща !

Анонимен каза...

3-ти, това, което казваш е точно така, но заглавието на материала е малко подвеждащо и повод за плюене от хора, които не са наясно.

Анонимен каза...

Горните коментиращи стават за пореден път смешни със злобните и завистливи коментари. Факт е,че Донка Михайлова за пореден път показа,че може,умее и знае как. Факт,е че никой предишен кмет досега,не е успявал така както тя. Продължавайте да леете злоба,а аз отивам да си пия хапчетата...

Анонимен каза...

Че си спрем кучето от фитнес.................

Анонимен каза...

На тия 5 милиона лева, колко ще е лихвата за 15 месеца? В левове на месец. Колко е средния лихвен процент? И кой го е договорил?
Колко пари ще трябва на човек за да се плати новия борч.Тези въпроси трябва да бъдат зададени от гл.редактор на Т21.

Анонимен каза...

Хорa, стигa песимизъм и негaтивизъм! Троян е бързо рaзвивaщ се грaд. Доминирaщото млaдо нaселение по улиците ни е докaзaтелство. Имaме перфектнa икономическa средa, рaзвивaме редицa успешни бизнеси.Рaзполaгaме с много ресурси и човешки кaпитaл! Зa богa бтрaтя теглетеи не му мислете!

Анонимен каза...

До №3 от №1. №3 та да те питам: 5 милиона се взимат за да се разплатим със строителите на определен етап. Какво ще стане ако финансирането на проекта поради независещи причини от общината бъде спряно?Ако не верифицират разхода компетентни ми № 1, как би нарекъл заема който ще бъде платен от бюджета на общината, от данъците ни?Поясни на некомпетентния. Също така е практика на управляващия орган да налага корекции, които аз наричам глоби.Такава вече имаме от предния градски управленец.Да си чувал нещо за фалирала община и реалната възможност това да се случи ? Не бързай да ми даваш определения дали и колко съм компетентен, защото има голяма възможност тези 5 милиона или част от тях да се прибавят към вече наследените 4 милиона, времето ще покаже.И №1 тук в този форум изказвам свободно мнението си, а не изливам душата си. Дали на теб ти харесва си е твоя работа, но не е редно да ми даваш квалификации, каквито и да са те.Според мен коментара ми не е песиместичен. Песиместичната ми част е в това, че на града му се изреждат управници, но после не носят отговорност след като ни оставят борчове.

Анонимен каза...

Номер 3! Този заем въобще не е планиран! Че кой малоумник ще планира такава глупост бе 3-ти! И да плаща грешни пари за лихви?!? За всеки е ясно, че има риск от спиране на парите по ОПОС. И кво правим според теб 3-ти? И можеш ли да си представиш (лично аз се съмнявам) размера на финансовите задължения и хаоса, след такова спиране на плащанията? Щото на 26 млн. лв. квато и глоба, санкция, корекция и т.н. да ни наложат ще ни се стъжни.

Анонимен каза...

Водния Цикъл - за какво ви беше това? Напълнихте ли си джобовете Общинари? Станали сме по-зле от Немско-Африканско Село през 90-те. Немско, защото караме БМВ 90-ти набор и Африканско, защото Асфалт нема. Да ви пикая на канализацията скапана.

Анонимен каза...

Споко,идат избори.Ще изпратим Донка Кашпата да си гледа книгознанието в Ловеч, и ще върнем Миню Главътъ. И пак ще си бъркаме в носовете и ще псуваме!

Анонимен каза...

To xopa няма, те воден цикъл ми правят. Тия общинари нямат и основно домакинско образование. Всяка домакиня знае, че можеш да се простираш до където ти СТИГА чергата.

За какво беше този грандомански проект в условията на криза?
Освен да се опаричат фирмите на другарите и общинарите покрай тях, каква е ползата?
Рисковачи са, когато те теглят парите, пък друг /народа/ плаща сметката. Е на това му се вика комунизъм - банка на самообслужване.
Къде ги сега умните общински съветници, които гласуваха за това умопомрачение със все другарката - която знаела как ?

Анонимен каза...

Сещам се кой е 14ти... беше се изгубил напоследък но изглежда вече е на линия... давай браточка

Анонимен каза...

Хммм, явно за теб е от значение КОЙ а не КАКВО се пише...

Преди 4 години каза...

"НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ на Общинския съвет в Троян (четвъртък, 29 юли) кметът Минко Акимов ще поиска от съветниците да одобрят предложението му за теглене на кредит в размер на 4 млн. лв. Изтъкнатият основен мотив е, че Община Троян се нуждае от средства за обезпечаване на текущи разплащания по спечелените шест европейски проекта "

Анонимен каза...

Ха сега намерете разлика между миню мюлиционера и донка библиотекарката!Питам се,кой ще плаща дълговете...

Анонимен каза...

Не се карайте! Заеми, лихви и краденото ще се покрие от данъците! Данъци, които ще плащаме и ще плачем! Няма да е много далече времето!

Анонимен каза...

Не съм писал в този сайт от средата на Януари. Темата обаче си заслужава, за да припомня на "някои" всезнаещи коментатори някои факти.
1. Срещу този проект /воден цикъл 2-ри етап/ бяхме единствено аз и г-жа П.Ковачева. Дадохме достатъчно мотиви и основания и гласувахме с "против". Троянските МЕДИИ СКРИХА от вас мотивите и основанията ни! Това е една от причините днес мнозина да се правят на изненадани и да пишат тук неадекватни коментари. А финансирането е само един от проблемите!!!
2. Преди два месеца попитах на сесия на ОбС - с какви пари се разплаща този многомилионен проект. Имах достатъчно информация, че от ЕС ни спират парите по това направление. Троянските МЕДИИ отново СКРИХА от вас това мое питане.
3. Направих обширно изявление в ОбС за капана, в който сме вкарани с тези европроекти и че общините и държавата биват източвани чрез тях. Т21 ви информира за това изявление.
4. Внесох пакет от икономически мерки и конкретни местни проекти, които да изместят проектите на ЕС. Като цяло - нов подход на работа на ОбС и общинските съветници. За това също не бяхте информирани от троянските медии. Разбира се, идеята за нов стил на работа на ОбС и пакета от мерки беше пратен в "трета глуха".
И т.н.
Критиките срещу г-жа Михайлова са напълно безпочвени и са следствие от елементарно НЕпознаване на нещата, свързани с цялата тази далавера, наречена - европроекти. Като кмет тя е в изключително тежка ситуация "между чукът и наковалнята". /проблем на Системата/. Молете се да ни измъкне от тази каша, защото нещата могат да станат много по-зле и буквално да фалираме като община. А на община Троян не и е нужно много за да се срине окончателно.
Има обаче и "добра" страна на нещата - ето един прекрасен повод всеки да хване за гушата опонента си и да доказва как "нашите" са по-по-най спрямо "вашите". Перфектно занимание за дебили! Нали все пак това го правим вече 24 години, докато всички заедно потъвахме и продължаваме да потъваме. Потъваме, но безкрайно щастливи, когато "нашите" бият на изборите "вашите". Какъв грандиозен успех!
п.п. Горното може да го приемете като част от "отчета" на един общински съветник пред избирателите си. Това даже е задължение съобразно ЗМСМА на об.съветник да ви информира и редовно да се отчита пред избирателите.
ИП /Au/

Анонимен каза...

До № 3. След коментара на пеевски къде си бе мишок?

Анонимен каза...

До №1-10 хей общински чиновник, хващай се на работа, защото получаваш заплата от общината не да дремеш в сайта, а да работиш за благото на жителите на община Троян.

Bond каза...

22-ри, "объркал" си се яко - напротив, кака ти Дона точно затова им плаща на голяма част от чиновниците! С нашите пари!

Анонимен каза...

Илияне,в Австралия ли си ?

Анонимен каза...

Г-н Пеевски, на 19 януари другарката Михайлова внася на обсъждане една чаша с отрова. LD 50 / lethal dosis / на тази отрова е към 80 %.

БСП, Енкин, партията на Михайлова - изпиването на отровата е безалтернативно.
ГЕРБ - няма коментар, защото така е по-удобно, поради тежкото състояние на пациента след натравянето при Акимов, а и заболяването станало хронично.
Вие и това ви прави чест - отровата си е отрова, алтернатива има, но няма кой да ви чуе, защото отровата за народа е еликсир за управляващите. Ето тук е грешката в системата, или по-точно казано - това е самата система.
Михайлова е част от системата, ще има да чакате дълго тя да ви оправи, а този който е между чука и наковалнята които са от един и същи материал, е народа в лицето си на данъкоплатец.

Анонимен каза...

Ама Михайлова ни оправи вече - с изключение на рогоносеца Павлинчо, няма нито един съкратен или уволнен служител! Напротив - назначи поне още десетина човека! Нали всеки има семейство, роднини, а то избори идват...

Анонимен каза...

Не ви е оправила още, ..га раздаде на всите тия назначените и на семействата и роднините им по един общински имот да го управляват така, че да не влезне в общинската каса ни Лев, тогава ще е свършила с оправянето...

Анонимен каза...

Така ли,я помисли пак? Да си чувал за Пенчо Немски и за синчето му,което някак си се сдоби с общински имот от нищото !

Анонимен каза...

Парите за воден цикъл и в Димитровград са спрени. Градът е разкопан и ще остане такъв без тези средства.
Обаче никъде не прочетох по тази причина да теглят заем, а търсят държавата/правителството/ да си свърши работата!
Защо в Троян управлението на града е взело това решение? Ще стигнат ли децата от следващите поколения да платят за недомислиците на предците си?

Анонимен каза...

Много точно заглавие,Генади-ТЕГЛИМ...

Анонимен каза...

Прави ми впечатление,че под всяка статия публикувана във Фейсбук от Троян 21,има малко или много "харесвания" и/или коментари. Без значение от какво естество е публикацията.Докато не се появи тази статия,и всички изчезнаха...

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |