-->

Забрана за продажба на алкохол и за масови прояви на 11 и 12 май

Парламентарни избори 2013

Община Троян

Заповед №391/30.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с огигуряване на нормална обстановка за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.
НАРЕЖДАМ

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата, сервирането и консумацията на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене на територията на община Троян, считано от 20:00 ч. на 11 май 2013 г. (събота) до 23:00 ч. на 12 май 2013 г. (неделя), с изключение на тези, в които се провеждат сватбени и семейни тържества, организаторите на които са длъжни предварително да уведомят кмета на община Троян или кмета/кметския наместник на с9ъответното населено място.

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на всякакви масови прояви, създаващи предпоставка за нарушаване на обществения ред на 11 май 2013 г. и 12 май 2013 г.

3. ДИСКОТЕКИТЕ на територията на община Троян да работят до 22:00 ч. на 11 май 2013 г. (събота)

Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства, кметските наместници на територията на община Троян, на началника на РУ „Полиция” – Троян за сведение и и изпълнение, да се предостави на РИК – Ловеч за сведение и на главен експерт „Системен администратор” за обявяване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция” – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян, на интернет страницата на вестник „Троян 21” и на информационното табло пред сградата на общинската администрация.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица – управителя на търговски обекти и заведения за хранене, чрез РУ „Полиция” – Троян.

Донка Михайлова
кмет на община Троян2 коментара:

Анонимен каза...

Тази заповед важи ли за хотел-ресторант на Беклемето, като е извън града?

Анонимен каза...

Важи!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |