АКРА потвърди кредитния рейтинг на Община Троян

* Дългосрочен bgBaa2 - среден кредитен риск и средно ниво на кредитоспособност; краткосрочен bgP-2 - сравнително добра способност за изплащане на краткосрочните задължения * Анализът се базира на данни за периода 2006-2012 г.

НА 3 АВГУСТ 2012 Г. Агенцията за кредитни рейтинги и анализи (АКРА) е потвърдила кредитния рейтинг на Община Троян – дългосрочен bgBaa2, краткосрочен bgP-2, перспектива „Стабилна” и в двете посоки, научихме от PR-ката на общинската администрация Маргарита Генкова. Водещ на екипа, изготвил актуалния рейтингов анализ на Община Троян, е Силвия Аргирова, а председател на рейтинговата комисия, одобрила анализа – Венцеслав Николов. Първоначалният кредитен рейтинг на Община Троян е бил даден на 27 април 2007 г., а предишната му актуализация е направена миналата година – на 29 май 2011 г.

СПОРЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ОБЯСНЕНИЯ „настоящият анализ разглежда финансовото състояние и кредитоспособността на Община Троян и се базира на данни за периода 2006-2012 г.”, а целта му е „преглед и актуализация на кредитния рейтинг на Общината”. Прави се и уговорката, че информацията, на която се опира анализът, а оттам и рейтингът ни, е предоставена на АКРА от източници „считани за точни и надеждни” (финансови отчети на Община Троян, други доклади, данни и справки, дискусии с общински служители; официални данни от Националния статистически институт, Агенция по заетостта и др.); но поради възможността от „човешка или техническа грешка, както и други фактори”, тази информация се представя без гаранция.

* Какво четем в анализа на АКРА?

ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ФАКТОРИ, влияещи върху рейтинга на Община Троян, са: здравословно ниво на дългосрочните задължения; няма просрочени задължения през разглеждания период (2006 – 2012 г.); наличността по банкови сметки и краткосрочните вземания надхвърлят краткосрочните задължения, което осигурява висока ликвидност; има реализирани проекти по различни донорски програми; въпреки капиталовия и оперативен дефицит през част от разглеждания период, успява да се отчете преходен остатък; икономическото развитие на община Троян е доста интензивно; процентът на безработицата е по-нисък от средния за страната.

ОСНОВНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТОРИ, влияещи върху рейтинга на Община Троян, са основно два: прекалена зависимост от субсидиите от централния бюджет, които формират около 60% от приходите; и необходимостта да се предприемат мерки за повишаване на събираемостта на просрочените вземания.

ПОДЧЕРТАВА СЕ, че за периода 2006-2012 г. бюджетът на Община Троян варира в тесни граници - от 14.2 млн. лв. до 17.7 млн. лв., т.е. не бележи ръст, дори обратното. Но от друга страна Общината се стреми да управлява разумно всички налични ресурси и да използва алтернативни източници за финансиране. Като негативен фактор се оценява тенденцията на постепенно намаляване на целевата държавна субсидия за капиталови разходи – от 1.1 млн. лв. през 2009 г. до 650 хил. лв. в плана за бюджет 2012; тя покрива средно около 38% от капиталовите разходи, като процентът намалява от 46% в началото на периода до 37 % през 2011 г., т.е. налага се Общината да финансира капиталовите си разходи предимно със собствени средства.

ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на Община Троян, споменати в анализа на АКРА: през последните две години съществен размер отчитат временните безлихвени заеми, които възлизат на 2.8 млн. лв. според плана за Бюджет 2012; през целия разглеждан период Община Троян формира значителен остатък в края на всяка година, който се прехвърля за следващата бюджетна година – размерът му нараства от 1.2 млн. лв. през 2006 г. до 4.1 млн. лв. към края на 2011 г; през 2012 г. разходите за персонала се очаква да формират 52% от оперативните пера, числеността на персонала на Община Троян е 869 бройки, от които в държавните дейности са заети 684 бройки, а в местните дейности – 185 бройки, субсидираните бройки са 42; капиталовите разходи през периода 2006-2012 г. са силно волатилни (нестабилни, рискови), като през 2011 г. намаляват с 45% спрямо базовата 2006 г.

БЮДЖЕТЪТ на Община Троян се оценява като добре балансиран, предвид наличните ресурси - и въпреки че изпълнението му е променливо в сравнение с други общини със съпоставима големина, като цяло запазва добри нива. Според данните за краткосрочните вземания и задължения текущата ликвидност на Община Троян е определена като много висока. Според баланса към 31 декември 2011 г. активите на Общината са на стойност 44.5 млн. лв. (от тях 22.7 млн. лв. са финансовите активи), а задълженията (дългосрочни и краткосрочни) възлизат на 5.8 млн. лв. Като сравнително ниска е определена дългосрочна задлъжнялост - за 2011 г. плащанията по дълга (главница и лихва) са в размер на 3.4 млн. лв., а за 2010 са 2.3 млн. лв. Към 31 март 2012 г. Общината няма просрочени задължения, а размерът на просрочените вземания е 2 млн. лв.

* Какво означава рейтингът, даден на Община Троян
на 3 август 2012 г.?

МЕСТНИТЕ РЕЙТИНГИ на АКРA са мнения за сравнителната кредитоспособност в границите на България, четем в направеното обяснение. Тези рейтинги представят мнението на агенцията (АКРА) за степента на кредитен риск, която даден инвеститор се съгласява да поеме. Дългосрочният ни рейтинг bgBaa2 е на четвърта позиция в 9-степенната скала и означава, че общините с този рейтинг са „със среден кредитен риск… и със средно ниво на кредитоспособност и като такива могат да притежават определени спекулативни характеристики” (най-високо в скалата е рейтинг bgAaa, означаващ минимален кредитен риск). Краткосрочният ни рейтинг bgP-2 пък е на втора позиция в 5-степенна скала и гарантира „сравнително добра способност за изплащане на краткосрочните задължения”.

ЗА СРАВНЕНИЕ - дългосрочният рейтинг на съседната Община Ловеч е една степен по-висок от нашия, bgA3, което означава, че комшиите са „над средно качество и с малък кредитен риск”; краткосрочният им рейтиг е като троянския - bgP-2.

Т21

2 коментара:

Анонимен каза...

На Общината ли е този този сайт?

Анонимен каза...

Изглежда все още има хора, които гледат на един добър кредитен рейтинг, като на някакъв вид благословия. На тях искам да напомня как фалира банката Fannie Mae, чийто деривати до последно бяха с рейтинг ААА, даден разбира се от най-известните и "независими" световни агенций. Рейтингът на БГ е добър, но отразява ли се това положително на живота на по-голямата част от населението? Припомнете си и финансист Nr.1 - как кризата щяла да подмине БГ, ха-ха, малко хора тогава знаеха, че дрънка пълни глупости и не му се връзваха. Сега са повече. Та за Троян: Върнете борчовете на МинАк час по-скоро, защото храните банките с логаритмична лихва от данъците на хората, и се разпростирайте според чергата, и не се заслепявайте от кредитни рейтинги. Социализирането на дълговете и глобите е достатъчно комунизъм и безотговорност!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |