Ако партия ГЕРБ му се беше качила на главата

* „Г-жо кмет, не е ли време да заиграе метлата и да прочистите общинската администрация от некадърни и недобронамерени служители?”

Платена публикация Граждани за Троян

Авторът Иван Хаджийски е завършил живопис в Художествената академия – София, в класа на проф. Светлин Русев. Автор е на герба на град Троян.
*****

“И никога не съм позволил партията да ми се качи на главата и да ми диктува какво да правя” (из изявление на Минко Акимов)

ЗА Г-Н АКИМОВ това е гордост, а за Троян това е бедствие. Бедствие, което може да се сравни с преминаване през града ни на цунами. Защото ако партия ГЕРБ му беше стъпила на врата и го беше удряла по милиционeрската глава, резултатите от престоя му в Общината нямаше да имат такива ужасяващи последствия за гражданите на Троян. Ако партия ГЕРБ му се беше качила на главата, може би нямаше той и неговото семейство да ползват общинско имущество като башибозук.

АКО ПАРТИЯ ГЕРБ му се беше качила на главата, може би нямаше жена му без негово знание (?!) да си закупи апетитен имот в центъра на Троян. Като кмет М. Акимов отказва предложението на секретаря на общинската администрация да закупи тази зала от името на Община Троян - за общински нужди, защото има дефецит на трнировъчни зали за самодейните състави към читалището.

АКО ПАРТИЯ ГЕРБ му се беше качила на главата, може би нямаше да превърне Община Троян в подразделение на фирма „3S СОТ” като назначи счетоводителката на фирмата Недка Топалова за зам.-кмет, отговарящ за икономиката, евроинтеграцията и връзките с бизнеса на Община Троян. За четири години счетоводителката зам.-кмет Недка Топалова успя:

• С „опита” си в евроинтеграцията да помогне на работодателя си наказанията по европпроектите да достигнат над 3 000 000 лв.;
• За четири години от фирмите в Троян да се среща само с две – „СИМА” и „Калинел”; и колкото пъти се появеше гербаджийски началник, дежурното посещение на високо ниво да бъде естествено в „СИМА” и „Калинел”;
• Да не остане по-назад от шефката си във фирмата (Яна Акимова) и да си закупи и тя апетитни помещения в центъра на Троян.

АКО ПАРТИЯ ГЕРБ му се беше качила на главата, може би нямаше да превърне общинската администрация в некадърна и лошо работеща консултанско-проектанска фирма по европейски проекти. Резултатът от работата й са наказателни глоби за над 3 000 000 лв., които трябва да се връщат от гражданите и настоящото ръководство на община Троян.

НОРМАЛНО ЛИ Е в едно и също работно време общински служител да получава заплата, за да обслужва качествено гражданите и в същото време да върши неща извън длъжностната си характеристика, като например да работи по европроекти. Един или няколко проекта - бройката е в зависимост от верността на дадения служител лично към кмета Акимов.

ЗА ДА РАБОТИШ по оперативни програми е необходимо да отговаряш на определени изисквания за образование, стаж и знания. Трябва да имаш административен капацитет. А колко качествено и ефективно са работели служителите по европроектите се вижда от резултатите: глоби от нарушения за Община Троян на стойност над 3 000 000 лв.

„Никой в Община Троян не е взимал повече от още една заплата, равна на неговата! Такова беше правилото досега – служителят има право на допълнително възнаграждение по европейските проекти най-много в размер на една заплата колкото неговата, говоря месечно. Да, има служители, работили по няколко проекта, но те са взимали възнаграждение само за един проект” (из изявление на Минко Акимов)

ВЪВ ВСЕКИ ПРОЕКТ са заложени разходи за проектиране и управление. Тези суми трябва да се усвоят, защото обратното ще бъде нарушение на правилата и ще последва глоба/наказание от контролния орган. Ще си позволим да попитаме бившия кмет Акимов следното:

* Ако работещ по няколко европроекта общински служител получава пари само за един от проектите и сумата не надвишава официалната му заплата, то къде са отивали парите за управление на другите проекти, в които този служител е включен?

А. Връщат се обратно при него (Акимов) като благодарност от служителя?
Б. Отиват в партийната каса на ГЕРБ?
В. Връщат се в бюджета на Общината?
Г. Отиват на друго неизвестно за нас място?

ЗА ДА Е ПО-ЯСНО ще питаме за конкретен общински служител - юриста Павлин Петков. Приемаме, че няма по-добър юрист в община Троян, защото този корифей на правото е единственият, с когото Общината е сключвала граждански договори „за да изпълнява задълженията на юрист на проект...”. Сумите, които е получавал всеки месец от всеки отделен европроект, варират от 197 лв. (при проект No BG161PO.001- 1.1.0001) до 500 лв. (при проект No 58-131-13-13).
Може ли многоуважаемият г-н Акимов да ни осветли нас, незнаещите, къде са отишли парите, за които служителят Петков е подписал договори, усвоени са, и той (по думите на Акимов) не ги е получил?

Кликни върху документите за уголемяване

А КАКВО Е БИЛО КАЧЕСТВОТО на работата му можем да съдим по капана, в който е поставил (от некадърност или нарочно) работодателя си, кмета г-жа Михайлова, при проект № BG161PO0011.1-012007074: „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян”. Проектът е започнал на 3 септември 2010 г. и е подготвен от администрацията на кмета Акимов с участието на юриста Петков. Преди подписването на договорите с фирмите, избрани след провеждане на обществена поръчка по ЗОП за изпълнители на този проект, юристът Петков уверява кмета Михайлова, че документите и договорите са изрядни и няма причини да не се подпишат. Да, ама не!

ДОГОВОРЪТ С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ за обособена позиция 2 от м. февруари тази година се оказва в нарушение на правилата. В обявлението за обществената поръчка (подготвено по времето на кмета Акимов и с участието на юриста Петков), е допусната (умишлено или случайно) грешка. В раздел III.1.4. „Други особени условия” е записано следното: „Преди подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, трябва да представи документ (талон и удостоверение) за това, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от III и IV категория съгласно чл.137, ал. 1 от Закона за устройство на територията...”.

СТРОИТЕЛЯТ „АС Гарант“ ЕООД (Троян) е вписан в ЦПРС от 2008 г. със следния обхват: Строежи от IV и V категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Дружество „Перфектстрой” ЕООД (Троян) с ЕИК 110570423 пък въобще не е вписано в ЦПРС. Справката е към дата 29 февруари 2012 г. И двете фирми афишират близост с групата около М. Акимов в ОбС - Троян. Избраният изпълнител не отговаря на изискването, отразено в обявлението – да бъде вписан в ЦПРС за строежи от III и IV категория съгласно чл.137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

ЗА НЯКОЙ МОЖЕ ДА Е СТРАННО, а за нас - не, как ЗЗД „Гарант – Перфект” въобще решава да се включи в процедурата, след като не отговаря на условията за сключване на договор. Защо неговите ръководители не са се притеснили, че не отговарят на изискванията? Кметът Донка Михайлова, подведена от юриста на Общината Петков, като възложител е нарушила правилата, сключвайки договор с тези фирми, вместо да потърси класирания на второ място строител. С подвеждащата си информация специалистът Петков прави новия кмет без вина да е виновен. Заради некадърността или заради недобронамереността на юриста си кметът е заплашен заради нарушаване на процедурата да бъде глобен по този проект с минимум 15% , което като сума е около 200 000 лв.

АДВОКАТ ДАВИДОВА от екипа на юрист Петков дава нелепото обяснение за случващото се: „Вижте, по принцип се допускат и технически грешки”. Техническа грешка, която може да струва на всички ни 200 000 лв.!!! Поведението на двамата юристи на Община Троян показва как се е раборило в мандата на кмета Акимов, а у нас остава лепкавото и гадно чувство, че троянци скоро няма да се отърват от дългата сянка на некадърността от управлението на бившия милиционер Минко Акимов.

И СИ ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСА: „Г-жо кмет, не е ли време да заиграе метлата и да прочистите общинската администрация от некадърни и недобронамерени служители?”. И още нещо: мислим, че е време не ние, гражданите, а прокуратурата да задава въпроси и разследва, за да стигне до поръчителя на упражненията по ЗОП.

Иван Хаджийски

Още по темата:

27 коментара:

Анонимен каза...

Този материал заедно с банковите документи, не е ли редно да постъпи в прокуратурата?
Мисля, че този път минак и компанията крадливи маймуни ги хванха за топките.

Анонимен каза...

М/SI: До г-н Иван Хаджийски:Госпожа Давидова допреди 4 -5 месеца беше главен юристколсут на община Ловеч в продължение на 8-9 години. В момента е на свободна практика/така е решила да се развие кариерата й/, отскоро/1-2 месеца/ работи на граждански договор и за община Троян. Това е един изклйчително ерудиран /особено по ЗОП/ и честен човек и не приемам нападките към нея в статията и вменената и вина за корекциите наложени от държавата за нарушения по ЗОП/когато са налагани тези наказания тя не е работила там!/.Сами можете да прецените работата и в община Ловеч имайки предвид минималните финансови корекции които са наложени на община Ловеч, както твърди и Илиян Пеевски-1000-1200лв., при положение че община Ловеч е на едно от първите места по усвояване на европейски средства.

Анонимен каза...

Найстина е редно да се поразрови на по-дълбоко тази работа. Току виж излезли още по-незаконни и престъпни дейности, извършени от върхушката на ГЕРБ-Троян и гравитиращите около тях.

Анонимен каза...

Понеже Петков и компания е много кадърен по тема европроекти, г-жа Михайлова прибягва до услугите на адвокат Давидова, която доста е работила по европроекти в Община Ловеч. Това е, и за това ще платим ние - жителите на Община Троян.
Лошото е, че Европа не признава технически грешки и за такива се плаща много много скъпо.

Анонимен каза...

Най после нещо смисленно и истинско-подкрепено
с документи. Браво на ИХ за изнасянето на тези
вече факти. Не,прокуратурата няма и пръста да си помръдне,та нали и там са от същото комунистическо котило като Акимов. За съжаление
Слави Трифонов е прав: Няма такава държава!!!

Анонимен каза...

Погледнах комисиите в Общинският съвет, та то там има и такава по ЗАКОННОСТ И РЕД,председател -Петър Яшев,членове Илиян Пеевски,Даниел Сираков,Росен Веселинов,Д-р Дудевска все съветници с повече от един мандат,да вземат пък те да се самосезират!!!

Анонимен каза...

Ако тези престъпници са в някоя европейска страна, няма да излезнат от затвора,докато са живи.А в България - какво - осигуриха за 4 години децата си материално.Хей прошляци комунистически, не забравяйте, че има Бог и гледа, но няма да накаже вас, а вашите наследници. Треперете какво ви очаква.

Анонимен каза...

До кога ще работят в общината хора на по 60-70 години? Много млади хора има без работа не могат
ли да заемат тези места.Тези пенсионери много ценни имат пенсия и да вървят да си я харчат.

Иван Хаджийски каза...

Kъм М/SI: Не вменявам на никого вина, а само цитирам факти. Личното ми мнение е, че виновника е Акимов и неговите протежета с които заедно четири години са безчинствали в общината и са скачали по главите на троянци.

Анонимен каза...

И не само пенсионери,а и хора със средно образование,неспециалисти .Като госпожица Илияна,която управлява временно заетите за почистването на града.Тя и ресорният кмет дължат много на гражданите на Троян,че им плащаме заплатите,ав същото време тънем в мръсотия.Като не могат да се справят с проблема,да хващат метлите и да започват да метат.Само за това стават!!!!!

Анонимен каза...

Вън боклуците от управата на Троян!

Анонимен каза...

Вчера наблюдавам две циганки метат, а една ги наблюдава, оказва се че на всяка градинка освен метачи имало да ги следи по един "еколог"...като разбрах направо щях да умра от смях. А тая Илияна е протеже на Акимов, има и още един работи при нея, по цял ден пушат и абсолютно нищо не вършат. На тях шефка им е Валя Даскалов, те двамата са шефове на 10-тина души по временната заетост, но пък и са шефове на няколко инспектор-еколози, дето следят тези 10 как метат и почистват.

Анонимен каза...

Крайно време е. Вън некадърниците от общината.

Анонимен каза...

Шопар, като са ти толкова черни пред очите Калинел и СИМА, ти ли ще дадеш хляб на над 1000 семейства в Троян.Ако не са те и още 2-3 да се върти мелницата в Троян???Какво ще си организираме някое утопично общество тип Карл Маркс ли?

Анонимен каза...

Че нема такава държава нема,ама маи нема и такъв скапан град,незнам ние ли сме отхапани от към главата,та без бой си затворихме предприятиата,я ако секи си имаше работа като преди,немаше да дири сметка на общината и кмета,чунким когато на управляваха сички са били стока,и тогава се въртяха далавери...ама можеше ли да кажеш нещо а???..бой мамо бой та чакаше в МЕРЕВЕТО.А сега сте ревнали сички тоа па оня...глейте си работата...ако немате глеите талавизиа там по убаво лъжат от Акимката.Ще кажете ти що говориш така..ами така е!!! и да се дърлете и да плюете,през патката им е на нашите общинари какво се случва с нас..гледат си заплатката и не ги интересува ама НИЩО....апропо ако влезе некой с КАЛАШНИКОВ в съвета еееее това е друго нещо,със сигурност нещо ще се промени към по добро...иначе с приказки и упреци нищо хубаво не чакайте драги ми съграждани ...помнете само патрони ДУМ ДУМ!!!

Анонимен каза...

Ами,взимай Калашника и влизай!!!Само дето и на теб са ти само приказките!!!

Анонимен каза...

Виж приятел,доста ми е причерняло да чакам да се случи нещо добро в живота ни,и честно ще ти кажа че наистина ако някой каже..на нооож!!! Аз ще съм в първите редици.Разберете че вече нищо не ме спира да извърша такава постъпка,само и само да се подобри живота на семействата ни.то че няма да стане с магическа пръчка няма..ама поне да се започне,да са съгнат тия управници и да чуят поне до къде се е стигнало в коментарите ни!!!

Анонимен каза...

14-ти, умнико, точно такива като тези двамата са причината в Троян да няма нито една фирма от друг град,държава или континент.
И като си толкова знаещ,я попитай шофьорите на дочков с колко ги е завлякъл и как радевски плаща ония големи заплати, които и в Китай зор се намират мераклии да работят.
Тия твои любимци заедно с останалата пасмина гонят всеки мераклия да инвестира в каквото и да е в Троян,за да не им заплашва делата.Впрочем, Март месец, милко станчев обяви начало на строежа на Лидл, а аз не виждам такова...Сещайте се...Голям супер в Троян, кога Бербатов стане титуляр в Юнайтед!

Анонимен каза...

Всеки рано или късно ще си получи заслуженото!!!
M.A.

Анонимен каза...

M.A. = Майкъл Адамсон.....????

Анонимен каза...

......или Мутю Арбанашки ??

Анонимен каза...

Миню Асан?

Анонимен каза...

Магарето Асен?

Анонимен каза...

14 ти ,точно на такива мижитурки като теб разчитат тези тарикати за да си развяват байрака и да се гаврят с работниците нарушавайки ежедневно всички норми на трудовото законодателство на РБ.И внимавай само да се не прехлебиш с парите дето ти плащат.Пък знае ли човек може да си от по вътрешните дето им дават малко повече от 200евро месечно щом толкова им се възхищаваш.

Анонимен каза...

Изпуснал си една нула в сумата

Анонимен каза...

Другари ,туй не е вярнооооооооооо,опашата лъжА А
..................ТОЯ ПЪТ заби голям пирон в ковчега на .............

Анонимен каза...

Не знам на коя глава е стъпила и коя партия, но колко зъл трябва да е този човек - да затрие толкова много семейства в този град. Вярна е приказката, че колкото си по-прост - толкова повече си вярваш на глупостта си, по-нахален си, безочлив и нагъл. Такъв наказателен вот получи на изборите и пак не му светна лампичката - е да като са ти изгорели бушоните - няма как да стане. А тези които гласуваха за него е било с отвращение. Земи си дай оставката - дай път на някой млад, успешен и знаещ човек. Акото ти го душихме прекалено вече

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |