Ново общинско предприятие ще чисти Троян

* На 1 януари се открива процедура за ликвидация на „Комунални услуги” ЕООД и се създава ОП „Комунални услуги – Троян” * Начин да се заобиколи този „тъп закон за обществените поръчки” * Кметът: новата фирма няма да вдига такса смет

НА ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ в Троян (29 юли) без никакви възражения бе прието предложението на кмета Минко Акимов общинското дружество по чистотата „Комунални услуги” ЕООД да се преобразува в Общинско предприятие (ОП) „Комунални услуги – Троян” със същия предмет на дейност. По-конкретно: поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събирането, транспортирането, третирането и обезвреждането на твърди и течни битови отпадъци; поддържане и експлоатация на депото за твърди битови отпадъци в община Троян; озеленяване, поддържане и реконструкция на зелената система на град Троян; зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване; погребални услуги и стопанисване на гробищните паркове в Троян; организиране дейността на приют за безстопанствени животни (кучета).

ЗА ЦЕЛТА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ЕООД-ТО ще бъдат извадени от неговия капитал. Става дума за парцел от 1851 кв. м с покрита автомивка и навес плюс втори по-голям парцел (6780 кв. м) със застроени в него закрит склад с рампа, три открити склада и товарна рампа – на обща стойност 391 843 лв. Остатъчният капитал е 12 500 лв., разпределен в 125 дяла от по 100 лв.

СПОРЕД ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ на 1 януари 2011 г. трябва да бъде открита процедура за ликвидация на „Комунални услуги” ЕООД, като срокът за нея е 7 месеца. На същата дата – 1 януари 2011 г., ще бъде създадено и новото ОП „Комунални услуги – Троян”, на което веднага ще бъдат прехвърлени безвъзмездно всички дълготрайни активи на ЕООД-то. Общинският съвет (ОбС) пък трябва да прехвърли на общинското предприятие ползваните от „Комунални услуги” ЕООД помещения за офиси на ул. „Г.С. Раковски” 55 (в сградата на Данъчното), както и извадените от капитала на ЕООД-то производствени помещение (закрит склад с рампа, навес с автомивка и др.). До началото на м. декември 2010 г. кметът трябва да внесе на сесия на ОбС проект за правилник и структура на ОП „Комунални услуги – Троян”.

ЗАЩО СЕ ПРАВИ ВСИЧКО ТОВА? Както стана ясно, през м. декември 2010 г. изтича срокът на договора за почистването на община Троян, възложен на „Комунални услуги” ЕООД. При сегашния Закон за обществените поръчки няма никаква гаранция, че добре работещото и предпочитано общинско дружество ще се пребори с големите играчи в този бизнес – напр. фирма „Титан” (която и при предишната процедура преди пет години оспори избора на „Комунални услуги” ЕООД и се наложи да се води тежка съдебна битка – бел. Т21).

ЯСНАТА ВОЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО е, че дейността по почистването на община Троян трябва да се възложи на местна фирма. А начинът да се заобиколи този „тъп закон за обществените поръчки”, както емоционално се изрази г-н Акимов на зеседание на постоянната Комисия по икономика към ОбС, е създаването на Общинско предприятие, на което директно може да се възлага изпълнението на общински дейности. Законът за общинската собственост предоставя подобна възможност, от която вече са се възползвали други родни общини. „Новата фирма няма да вдига таксата за отпадъците”, декларира градоначалникът.

Т21

Заб. На снимките по-горе можете да видите част от троянските идиотщини - ние предпочитаме да ги наричаме "троянски лайнарщини", - с които ежедневно трябва да се бори местната фирма по чистотата. Лайнарщини, за които не ни е виновна фирмата. Например: реклами и даже ... некролози, налепени по съдовете за смет (Снимка 1); вандалщини в градинките и зелените площи (Снимка 2); купища отпадъци, нахвърляни в и около реката, включително в централната градска част (Снимка 3)...

2 коментара:

Пол..... каза...

Подкрепям предложението на Г-н Кмета и мисля че всички ще са съгласни.Но за троянските лайнарщини сме си виновни само ние с нашия супер манталитет!!!

Анонимен каза...

Много ми е любопитно да разбера дали и тамошната управа ще бъде сменена.За тяхната "лайнарщина" думи нямам!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |