Нищят проекта „Партньорство за развитие”

* Четири акта на държавната финансова инспекция в Ловеч срещу бившия областен управител Сурай Велиева, още десет – срещу други длъжностни лица * Възможно е да се поиска проверка от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

14 АКТА Е СЪСТАВИЛА Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в Ловеч заради нарушения по реализацията на проекта „Партньорство за развитие”, научихме от нарочна пресконференция на областния управител Николай Нанков миналата сряда (14 юли). Проектът, стартирал по времето на предишния губернатор Сурай Велиева (в началото на 2009 г.), се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), общата му стойност е 1,976 млн. лева и негов бенефициент е Областната управа в Ловеч.

ПРЕДМЕТ НА ПРОВЕРКАТА
на АДФИ била законосъобразността на всички обществени поръчки по проекта. А констатацията е, че са допуснати сериозни закононарушения. От което последвали актовете – 10 от тях са на длъжностни лица, участвали в комисиите по изготвяне на обществените поръчки (няколко от уличените са служители в областната администрация, но повечето са външни консултанти).

НАЙ-СЕРИОЗНИ ОБАЧЕ СА ОБВИНЕНИЯТА към бившия областен управител. На г-жа Велиева са съставени 4 акта за административни нарушения – три по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и един по Закона за обществените поръчки. „Искам да подчертая, че тук става дума за носене на административна отговорност, което не отменя носенето на наказателна отговорност, ако е налице ощетяване на държавния бюджет”, коментира Николай Нанков, изразявайки увереност, че подобно ощетяване ще се докаже.

КАКВО ЩЕ ПОСЛЕДВА ОТТУК НАТАТЪК? В 6-месечен срок директорът на АДФИ – Ловеч трябва да издаде наказателни постановления, в които ще бъде определен размерът на глобите. „По актовете могат да се дават възражения, а по съдебен ред се обжалват само издадени наказателни постановления”, поясни губернаторът. Г-н Нанков припомни, че срещу предшественичката му Сурай Велиева има още един акт на АДФИ – за административно нарушение при възлагане на рекултивацията на довеждащия водопровод от яз. „Сопот” до Ловеч без да се обяви процедура за обществена поръчка; по същия случай се водели и няколко досъдебни производства плюс едно исково дело.

ДОКЛАДЪТ ОТ ПРОВЕРКАТА НА АДФИ – ЛОВЕЧ
по проекта „Партньорство за развитие” е изискан от Управителния орган по ОПАК като доказателствен материал за евентуални нарушения на европейското законодателство. След анализ на данните ще се реши дали по случая да се поиска проверка от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

„ТОВА ОЗНАЧАВА, че ако бъдат установени нарушения по провеждането на обществените поръчки, а за мен такива са налице, Управляващият орган на ОПАК ще наложи финансови санкции на бенефициента”, обобщи губернаторът. Размерът на подобни санкции варира от 2% до 50%, но може да достигне и 100%; с други думи – ОПАК може да ореже субсидията си и финансовата тежест ще легне върху държавата. Което пък ще принуди държавата (респективно Областната управа) да потърси наказателна отговорност на виновните лица.

Т21

*****

Кратка справка

ПРОЕКТЪТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ” се изпълнява от Областна администрация - Ловеч. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът, стартирал през месец февруари 2009 г. със срок на изпълнение 12 месеца, обхваща 26 области в страната и 2 стани членки на ЕС.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ на „Партньорство за развитие” е подобряване на ефективността на управлението в областни и общински администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на публично-частни партньорства (ПЧП). Тъй като темата за ПЧП е от голяма важност и е общовалидна за всички администрации, проектът обхваща цялата страна. Целевата група са експерти от областните и общинските администрации, занимаващи се с разработване и управление на проекти, прилагане на ПЧП, стопански и финансови отдели.

БЮДЖЕТЪТ на „Партньорство за развитие” възлизаше на 1 млн. и 976 хил. лв., но с решение на областния управител на Ловеч Николай Нанков бе прекратена процедура по възлагане на обществена поръчка за изработка на печатни материали на стойност 484 700 лв. (тази дейност бе реализирана само за 32 хил. лв.). Така бюджетът на проекта бе редуциран на 1 млн. и 490 хил. лв.

1 Коментара:

Анонимен каза...

рязана свиня...марионетка

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |