-->

Приключи проектът „В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем”Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013


* Розалина Русенова: „Благодаря на нашите партньори, на екипа, с който работихме, на дейните участници. Без всички тях задачите, които си поставихме и които успяхме да реализираме, нямаше да имат този размах и стойност”
Платена публикация

В СРЯДА (21 ЮЛИ) в елитния бар-клуб „Riverside” се състоя заключителната пресконференция по проекта „В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем”, реализиран от СОУ „Васил Левски” (Троян). „Благодаря на нашите партньори, на екипа, с който работихме, на дейните участници. Без всички тях задачите, които си поставихме и които успяхме да реализираме, нямаше да имат този размах и стойност”, заяви ръководителката на проекта и директор на СОУ-то Розалина Русенова.

Г-ЖА РУСЕНОВА С ГОРДОСТ СПОДЕЛИ една любопитна констатация, направена от външните оценители при мониторинга – за пръв път едно училище успява да осъществи проект с толкова дейности и толкова участници; обикновено училищните проекти от такъв порядък се реализират от няколко бенефициенти. Но ръководителката не пропусна да подчертае и основната трудност – забавянето с по 4-5 месеца на финансовите траншове, което усложнило работата и поставило редица въпросителни. „Въпреки тези трудности и въпреки че част от дейностите се изпълняваха в рамките на учебната година, когато учениците са много натоварени, успяхме да изпълним всичко, което бе заложено”, обобщи г-жа Русенова.

ДА ПРИПОМНИМ какво представляваше проектът „В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем” на СОУ „Васил Левски” (Троян).

• ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” чрез схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора” (BG051PO001 - 4.2.03). Общата му стойност е 155 415 лв., като размерът на безвъзмездната помощ по ОП е 143 270 лв., останалите малко над 12 хил. лв. са собствен принос.

• БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА е СОУ „Васил Левски” (Троян), а партньори – Община Троян, ОУ „Васил Левски” (с. Борима) и Народно читалище „Наука” (Троян). Екипът за реализация и изпълнение на проекта бе в следния състав: ръководител – Розалина Русенова, координатор – Таня Василкова, организатор „Информация и публичност” – Ивелина Радевска, счетоводител – Мария Матева.

• ЦЕЛЕВАТА ГРУПА са общо 575 ученици от двете партньорски и едноименни училища – троянското СОУ „Васил Левски” (541 ученици) и ОУ „Васил Левски” в с. Борима (34 ученици).

• ГОЛЯМАТА (ОБЩАТА) ЦЕЛ на „В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем” е: „Да се подобри достъпът до образование и обучение и да се създадат условия за развитие на личностния потенциал на учениците от СОУ “В. Левски” (Троян) и ОУ “В. Левски” (с. Борима) чрез целогодишното им ангажиране, включително и през ваканциите, в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с техните потребности, заложби и интереси”. А пък специфичните цели са: * Да се осигури целогодишно ангажиране на учениците и осмисляне на свободното им време чрез провеждане на различни форми на отдих, туризъм, училищни и междуучилищни състезания и форуми; * Да се подобрят личните и социални умения на учениците чрез създаване на ателиета по интереси в сферите на науката, изкуството и спорта; * Да се създадат условия за социализация на учениците, чрез постигане на подобрен психологически и етнически климат в училищата и чрез участието на преподавателите и родителите.

• РЕДИЦА КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ доказват цялостното изпълнение на проекта: организирани концерти, изложби, спортни състезания, походи и празници; издадени пет броя на в. “Междучасие”; проведена общинска конференция „Образованието и децата – отговорност на цялото общество”; издадени 1000 информационни дипляни и 800 броя листовки; подготвен рекламен клип и видеофилми; изнесени редица информационни материали в сайта на училището и информационното табло; подготвени няколко платени публикации и две пресконференции; закупени ценни материални активи за училището…

• ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧАТ И КАЧЕСТВЕНИТЕ ИНДИКАТОРИ за успеха: създадени условия за развитие на личностния потенциал на учениците от двете партньорски училища; разширени и разнообразени извънкласни и извънучилищни дейности; засилен междуучилищен диалог и трайно изградено партньорство между училища, местна власт и граждански организации; подобрен психологически и етнически климат в училищата; създадени допълнителни условия за работа в екип и въведени нови методики на преподаване.

* В "Ателиетата прекрасни - талантливи ще пораснем" BG051PO001 - 4.2.03-0287/28.08.2009 г., се изпълнява от СОУ "Васил Левски" - гр. Троян по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

* Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СОУ "Васил Левски" - гр. Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

9 коментара:

Анонимен каза...

Браво на училището. Много е добре децата да имат подобни занимания. Дано продължава и за напред.

Анонимен каза...

Тази госпожа Русенова не се умори да се хвали,даже и по време на ваканция.Кога ли ще се спука балона дето го надува??!!Бяхме се затъжили,че не сме я виждали скоро в сайтовете.Всяко нещо е хубаво,когато е умерено,инече става досадно.Добре е да се замисли върху коментарите на родители за нейното училище!

Анонимен каза...

За какви пари по проекти говори госпожата,когато тя успя да задели в качеството си на ресорен кмет от предишното управление голяма част от парите отпуснати от държавата за закриване на училище от общината.Каква образователна политика(и не само) има съвременна България.Във всяко нещо трябва да има морал,най-вече в образованието.

Анонимен каза...

Най-накрая да се появят хора които знаят каква е Русинова и не и правят ихтибар!

Браво и на двата коментара!

Анонимен каза...

Малко ми се види напълняла,ама то при такива ядове....

Анонимен каза...

Или вече старата чанта е почнала да се поизтърва...Отдавна и мина последния сезон и на нея...

Анонимен каза...

Аман от тази Русенова!!!!!!!!!!Включиш кабеларката тя,тук пак тя.Нямали какво друго да пишете бре?????!!Ама нали е платено:-)

Анонимен каза...

Ей, само завистници! Когато един човек постига големи успехи и веднага почват да хвърлят по него грозни думи. 100% сигурен, че вие, които пишете тези коментари не можете да стъпите и на малкия пръст на Русенова. Русенова работи много и резултатите са видни. От новата учебна година СОУ "Васил Левски" ще бъде може би най-модерното училище в Ловешка област! И се питате ЗАЩО? Защото Русенова работи здраво, за да го направи такова!!! Не завиждайте! А погледнете себе си и постигнете нещо в този живот, не бъдете такива гадни, злобни завистници, които само плюят по хората!

Анонимен каза...

Тя освен, че се хвали за всяко нещо в училището, трябва да знаете, че и хората дето назначава работят все в посока на рекламата на школото. Истинското обучение отдавна е дало място на опаковката на продукта(ако ме разбирате). И ако това е човек достоен да ръководи училище, здраве му кажи, тежко и горко на нашите деца.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |