Ползваме 5,2 млн. лв. европейско финансиране за разработка на проектите за водния цикъл на Троян и Орешак

* Консорциум с международно участие ще извърши консултантските и проектантски дейности * Вера Добрева-Съботинова: Недостатъчно добре развитите инфраструктурни системи за водоснабдяване и канализация ограничават инвеститорския интерес към община Троян * Инж. Трайчо Николов: Приблизително 45 млн. лв. ще струва цялостната реализация на интегрирания проект за ВиК-мрежата на Троян, сумата за Орешак е по-голяма – около 56 млн. лв.
ОБЩИНА ТРОЯН ЩЕ ПОЛЗВА ФИНАНСИРАНЕ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за разработване на два проекта – интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян и интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак. Общата им стойност е над 5,2 млн. лв. Проектите бяха представени на две конференции - в Орешак и Троян - провели се на 9 септември, сряда. Проект № 58-131-13-13 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, е на стойност 3 411 646 лв. От тях 2 729 316,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 682 329,20 лв. са от националния бюджет на България. Стойността на проект № 58-131-14-14 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян“, е 1 847 076 лв. От тях 1 477 660,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 369 415,20 лв. са национално съфинансиране. Срокът за изпълнението на проекта за Троян е 15 юни 2010 г., а на този за Орешак – 29 юни 2010 г.

СЛЕД ПОДГОТОВКАТА на двата проекта Общината трябва да разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране по Оперативна програма „Околна среда” за реновирането на целия ВиК сектор в двете населени места.

ВЕРА ДОБРЕВА-СЪБОТИНОВА, директор на дирекция „Планиране и инвестиционна политика” в Община Троян, на конференции в Троян и Орешак обясни мотивацията на Общината да кандидатства за реализацията на двата подготвени проекта и очакваните резултати след тяхната реализация. Недостатъчно добре развитите инфраструктурни системи за водоснабдяване и канализация в община Троян ограничават способността й да привлича инвестиции, което от своя страна влияе негативно върху нейната конкурентноспособност и в крайна сметка – върху жизнения стандарт на цялото население, посочи г-жа Добрева. Основните проблеми на водоснабдяването в Троян са значително амортизираните водопровод и спирателни кранове – основната част от вътрешната водопроводна мрежа на града е изградена през 60-те години на миналия век. Освен това значителна част от нея (близо 60%) се състои от морално и физически остарелите етернитови тръби. Резултатът от всичко това е големият процент загуби на питейна вода – около 58%. Канализационната система на града пък е с малък капацитет и се претоварва, особено по време на дъжд, което е предпоставка за разпространението на зарази.

ЕТО ЗАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, което Общината очаква да бъде разработено по настоящия проект, трябва да предвиди подмяна на етернитовите тръби, а по отношение на канализацията – ремонт на съществуващите колектори и изграждане на нови, което да осигури присъединяването към канализационната система на още жители на Троян (към момента тя обхваща около 21 хил., или 80% от населението на града).

ВОДОПРОВОДНАТА СИСТЕМА В С. ОРЕШАК - другото населено място от общината, за което ще бъде изготвен проект за подобряване, също е от 60-те години на миналия век. Делът на етернитовите тръби в нея надвишава 80%, като значителна част от тях са амортизирани. Канализационна система в селото пък на практика не съществува. Идейният проект, който общината очаква да бъде разработен чрез техническата помощ по ОП „Околна среда”, ще включва реконструкция на водопроводната мрежа и изграждането на канализация в селото, както и мотивирано становище (анализ на вариантите) за начина на пречистването на отпадъчните води – чрез отвеждането им до Пречиствателната станция в гр. Троян или чрез изграждането на собствена пречиствателна станция в с. Орешак.

ИНЖ. ТРАЙЧО НИКОЛОВ е управител на дружествата, избрани за изпълнител на консултантските и проектантски дейности по проектите за двете населени места чрез обществени поръчки - Гражданско дружество (ГД) „Аква БГ Троян” и Гражданско дружество (ГД) „Аква БГ Орешак”. Това са международни консорциуми, в състава на които влизат 4 фирми, специализирани в изпълнението на различна част от дейностите – обясни инж. Николов. „Сиат” ЕООД (София) се занимава основно с канализационната мрежа, като проектира на територията на България, където има множество реализирани проекти. „Водоканалпроект – чисти води” ООД (София) е специализирана в проектирането на водопроводни мрежи и съоръжения. Останалите две фирми - „Нирас” А/С (Дания) и „Нирас България” ЕООД, отговарят за финансово-икономическите анализи и имат опит в усвояването на средства от европейските фондове. Четирите компании работят заедно от 2005 г., като са разработили проекти за Сливен, Кюстендил, Хисаря и др., които са успешни и вече са получили финансиране, посочи инж. Николов.

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОУЧВАНЕ на консорциумите показва, че ремонтът на ВиК-мрежата в Троян ще струва приблизително 45 млн. лв. Стойността на проекта за с. Орешак е около 56 млн. лв., като двата варианта, включени в него – отвеждане на отпадъчните води до гр. Троян или изграждане на собствена пречиствателна станция – са конкурентни и са с приблизително еднаква стойност. Според инж. Николов обаче по-удачно би било да се използва Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ в Троян, тъй като ако се изгради колектор, който свързва Орешак с ПСОВ - Троян, ще бъдат обслужвани и територии от самия град.

АКО ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, които ГД „Аква БГ Троян” и ГД „Аква БГ Орешак” разработват, впоследствие бъдат одобрени за финансиране и се осъществят, Троян ще разполага с 12,7 км нови и 10,3 км реконструирани канализационни колектори и профили, както и 23 км ремонтирана вътрешна водопроводна мрежа. Резултатите за Орешак пък ще бъдат 15,5 км нови канализационни колектори и профили и 5 км нови главни канализационни колектори. Ще се извърши реконструкция на 15,6 км от водопроводната мрежа и ще бъде взето решение за пречистването на отпадъчните води на селото.

Мирослава Митева, ПР Агенция „Expert Business Group”

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |