БСП – за една по-млада, по-зелена, по-умна община

* „След кампанията тази платформа ще е в основата на управленската програма за следващия мандат. Можем да постигнем поставените в нея цели. Защото успяваме заедно!“
МИ 2023 БСП  Предизборна платформа
Вие ни познавате - кандидатът на кмет на община Троян Донка Михайлова и кандидатите за общински съветници на БСП. Представяме акценти  от визията ни за следващите четири година
за една:
√ По-млада    √ По-зелена и    √ По-умна община.

ПО-МЛАДА ОБЩИНА
 
Ограничаване на негативните демографски тенденции чрез целенасочени местни политики за заетост и по-високи доходи, балансирано развитие и нарастване на привлекателността на общината. Постигане на по-добро образование, спорт и култура, стимулиране на раждаемостта, нарочни политики за подобряване на качеството на живот в селата и грижа за здравето на хората.

    1. Осигуряване развитието и стабилността на бизнеса, устойчивостта на работните места и ръст на доходите в Общината, чрез:
   - подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности, повишаване конкурентоспособността на икономиката;
   - развитие на нови терени за промишлено и гражданско строителство;
   - създаване на електронен Бизнес каталог за фирмите от общината.

    2. Утвърждаване и актуализиране на общия устройствен план на общината   като  обществен договор за пространството, който бива споделян, уважаван, разбиран и прилаган от граждани, политици, инвеститори и администрация.

    3. Подкрепа на общинските публични предприятия, чрез:
– приемане политика за участието в общинските публични предприятия;
– запазване собствеността върху „ВиК Стенето“ ЕООД и защитаване на по-ниските цени;
– подпомогне и подкрепа на „МБАЛ – Троян“;
– създаване на нови общински предприятия "Социални и здравни политики" и "Спортни имоти".

    4. Увеличаване с 50% на средствата за капиталови разходи в селата.

    5. Развитие на комуникационно-транспортна инфраструктура, подобряване  свързаността по направлението Плевен - Ловеч - Троян - Карлово.

    6. Създаване на „Младежко градче“ чрез учредяване на безвъзмездно право на строеж при преференциални условия на млади хора, които работят или развиват бизнес в Община Троян.

    7. Включване на традицията на изработка на Троянската керамика в нематериалното културно наследство на света към UNESCO.

    8. Създаване на туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“. Защита на статута на Беклемето и курортната зона на Чифлик като туристически обекти от местно значение.

    9. Продължаване подкрепата за развитие на животновъдството и земеделието, чрез отдаване при стимулиращи условия под аренда или наем на земи от общинския поземлен фонд.

    10. Довършване изграждането на Многофункционална спортна зала и довеждащата инфраструктура. Реконструкция на стадион „Чавдар“. Изграждане на тренировъчно игрище за футбол в Орешак.

    11. Продължаване на работа по Програмата за изграждане на паркинги.

    12. Отчет на първи етап на стратегическа рамка за развитие на образованието в общината и планиране на втори етап (2024 г.). Продължаваща грижа за образователната инфраструктура. Изграждане на СТЕМ-центрове във всички училища;

    13. Изграждане на база и въвеждане в експлоатация на механизъм за обединено хранене на ученици в град Троян;

    14. Осигуряване на подкрепа за развитие на утвърдените културни събития и институции. Насърчаване на местни млади творци и на новопоявили се културни общности и институции.

    15. Създаване на Музей за историята на Троян.

    16. Обновяване и модернизиране на читалищните сгради. Гарантирана подкрепа на празниците в малките населени места.

    17. Завършване на тренировъчна писта - ролбан и утвърждаване на Троян като Национален център за летен биатлон.

    18. Изграждане и реновиране на спортна инфраструктура в образователните институции. Утвърждаване на  цялостна програма за детски спорт.

    19. Изготвяне на стажантска програма за студенти и млади хора в общинските структури. Проучване на възможностите за изграждане на пространство за младежи.

    20.
По-нататъшни дейности за насърчаване на раждаемостта - ръст с 50% на помощите за еднократно раждане на дете; кампании „В помощ за второ и трето дете“; гарантиране на финансова подкрепа на всички семейства и двойки, които подават документи към общинския фонд за лечение на репродуктивни проблеми.

    21. Развитие на форум „Успешни в Троян“, в който успешни млади хора, живеещи в общината, работят за реализацията на повече младежи  тук и сега.

    22. По-нататъшно развитие на качествени социални услуги, които все по-пълно отговарят на потребностите на групи от обществото, изпаднали в затруднение. Обмисляне на модел за създаване на звено за долекуване и продължително лечение в общината.

    23.
Осигуряване на услуги за превенция и ранно детско развитие за деца в риск и техните семейства.
 
И още 16 поставени от пред нас инициативи!
ПО-УМНА ОБЩИНА

Подобряване на ежедневните дейности и услуги в града и селата, чрез по-ефективно използване на съвременните технологии в интерес на хората.
    1. Монтиране на станция за контрол и замерване на вредните емисии/фини прахови частици с публикуване на данните в сайта на общината.

    2. Умно паркиране. Създаване на приложение, което дава информация за свободни паркоместа.

    3. Вграждане на „изкуствен интелект“ в добре изградена система за видеонаблюдение в общината.  

    4. Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на община Троян.

    5. Цифровизация на административните услуги чрез въвеждане на модел за напълно интернет-базирано подаване и приемане на заявления и намаляване на контактните точки за тези дейности.

    6. Разработване и внедряване на обратна връзка с граждани и бизнес за заявените от тях  административни услуги към общинската администрация, чрез роботизация на процесите (изкуствен интелект).

    7. Продължаване на партньорството с Училищна Телерик Академия. Финансово осигуряване на обучението на участниците.

    8. Създаване на Общинска структура за извънучилищно обучение по IT-технологии.
ПО-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА

Приоритетно изграждане на привлекателни зелени обществени пространства и безопасна инфраструктура. По-ефективна грижа за природата, енергийната ефективност и устойчивото развитие на общината. 
 

    1. Цялостна реконструкция на басейна в Шипково и текущ ремонт на банята с минерална вода.

    2. Изпълнение на мерките, заложени в Програмата за енергийна устойчивост на Община Троян.

    3. Завършване дейностите по създаване на лесопарк „Турлата“ с изграждането на парк за домашни любимци - кучета.

    4. Лесоустройство на общинските горски територии, чрез изработване и приемане на   Горскостопански план за горските територии.

    5. Развитие потенциала на общинския оранжериен комплекс за осигуряване на екологично чисто производство на зеленчуци за обединеното детско хранене и социалните услуги. Включване на екологичните плодове и зеленчуци, собствено производство, в столовото ученическо хранене.

    6. Изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции с проектни идеи за  създаване на съвременна, безопасна градска среда и интегриране на р. Бели Осъм и прилежащите й пространства в градското ежедневие.

    7. Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на община Троян и общината.

    8. Обновяване на площи за широко обществено ползване и създаване/реконструкция на паркови площи и детски площадки.

    9. Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.

    10. Енергийно обновяване на Природонаучен музей в с. Черни Осъм.

    11. Рекултивация на запълнените клетки на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Троян. Развитие на системата за разделно събиране на отпадъци.

    12. Увеличаване на зелената система на града и селата.

    13. Изграждане на Общински приют за бездомни животни. 
 
И още четири реални намерения.
След кампанията тази платформа ще е в основата на управленската програма за следващия мандат. Можем да постигнем поставените в нея цели. Защото успяваме заедно!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
 

1 Коментара:

Дедо Спас каза...

На приказки всичко е много добре. Днес минах по новоасфалтирания участък на главната улица - от около 30 шахти надали и две са сложени като хората, шахтите или стърчат, или са потънали (някои с бая сантиметри, или са сложени наркриво - в единия край стърчат, в другия са потънали. Ул. ' Васил Спасов" трябва да е в гаранция - бордюрите вече са разместени, съседната ул. "Стара панина" също трябва да е в гаранция - там старото пропадане на асфалта пред "Постоянство" вече не е старо. Та ще правите ли нещо, или ще усвоявате? Иначе скоро и болница няма да има, защото няма да има лекари и сестри.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |