Община Троян набира попълнения за Доброволното формирование

ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЯВА
за набиране на доброволци за предотвратяване и овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях


Уважаеми граждани на община Троян,

Опазването на живота и здравето на хората, ефективната защита на имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации изцяло зависи от тясното сътрудничество и партньорство между професионалисти, местна власт, представители от различно клубове, отряди и други неправителствени организации, но не на последно място и от доброволните формирования.
 
Доброволно формирование (ДФ) Троян е важна съставна част от Единната спасителна система. Създадено в началото на 2012 г., през годините се е доказало като основен помощник при предотвратяването и овладяването на кризисни ситуации и последствията от тях. Неизменен помощник в каузите на Българският червен кръст.

При сформирането на формированието, съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, численият състав е бил от 20 души. Към днешна дата членовете на ДФ Троян са 13 на брой. По тази причина Община Троян организира набирането на 7 (седем) доброволци, които да допълнят състава на ДФ Троян.

Съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволците изпълняват дейности по защитата на населението, както следва:
1. Спасителни операции;
2. Ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. Операции по издирване и спасяване;
4. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. Оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. Други операции, свързани със защитата.
Изисквания към кандидатите са:
1. Дееспособно физическо лице, навършило 18 години;
2. Клинично здраво;
3. Да не страда от психично заболяване;
4. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци подават заявление по образец до кмета на общината. Одобрените кандидати сключват граждански договор и преминават курс на обучение. Лица, навършили 16 години и ненавършили 18 години, могат да бъдат обучавани за доброволци, без да изпълняват конкретни задачи по защита при бедствия. След навършване на пълнолетие, те стават пълноправни членове на формированието и могат да станат доброволци.

Допълнителна информация кандидатите могат да получат от Румен Варчев, главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" в Община Троян, тел. 0670/68-046. 
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |