Троянска популярна банка – свиква годишно отчетно-изборно събрание

КООПЕРАЦИЯ „ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА”
ПОКАНА
Предстоящо
Управителният съвет на Кооперация „Троянска популярна банка”, гр. Троян, на основание чл. 22 (1) и чл. 24 (1) от Устава свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 31 март 2023 г. от 15:30 ч. в Ресторант „България”  - Троян, площад „Възраждане“ 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
     1. Утвърждаване решения на Управителния съвет (УС) за прием и изключване на член-кооператори (докладва Маргарита Иванова);
     2. Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията и ВСКаса за  2022 г. и за изтеклия четиригодишен мандат (докладва Митко Мошеков, председател на УС);
     3. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и бюджет на Кооперацията за 2023 г. (докладва Мария Зембърска);
     4. Заключение на Контролния съвет (КС) по отчета на Управителния съвет и доклад за дейността му за отчетния период (докладва Димка Миховска);
     5. Утвърждаване решение на УС за възнагражденията на членовете на УС и КС;
     6. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС и КС;
     7. Избор за ръководни органи на Кооперацията;
     8. Приемане на основни насоки за дейността на Кооперацията за 2023 г.;
     9. Утвърждаване решение на УC за участие на трима пълномощници на Годишното общо събрание на Кооперативен съюз - Ловеч;
   10. Приемане на решенията от Общото събрание.
Управителният съвет ПОКАНВА всички член-кооператори да присъстват на събранието. Материалите за събранието ще бъдат на разположение на член-кооператорите в офиса на Кооперацията в работните дни от 10:00 ч. до 12:30 ч. от 21.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

При липса на кворум Събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и място, независимо от броя на присъстващите – съгласно чл. 25 (2) от Устава.

От Управителния съвет на Кооперацията

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |