Кметът: Община Троян остава финансово стабилна

* „Приключваме старата година със спокойствие и влизаме със спокойствие в новата бюджетна година“ * „Бюджетът за 2021 г. достигна до 40,9 млн. лв., което го прави най-големият бюджет, управляван от Община Троян досега“
Добрата новина 
Донка Михайлова, 21 януари 2022 г.
В днешното време – ковидно и кризисно – да заявиш преизпълнение, стабилност и увереност занапред си е новина. И точно такава бе оценката на кмета Донка Михайлова за бюджетното състояние на Троян през изминалата 2021 г. и очакванията през новата 2022 г., направена на първата за годината кметска пресконференция (21 януари). Оценка, която си заслужава да се чуе. Т21

ОБЩИНА ТРОЯН остава финансово стабилна. Въпреки липсата на предвидимост в годината, която изтече – липса на предвидимост по отношение на здравната криза, по отношение на ръста на цените, по отражението на всичко това върху бизнеса. И приключваме старата година със спокойствие и влизаме със спокойствие в новата бюджетна година.

МИСЛЯ, че се справихме успешно с двете предизвикателства, които обявих в началото на 2021 г. – успешно изпълнение на инвестиционната програма и успешно изпълнение на проектите с външно финансиране. Това наистина бе сериозно предизвикателство най-вече заради ръста на цените на строителните материали, които в рамките на годината скочиха с 30%. Това доведе в цялата страна до отказ на редица изпълнители да подпишат договори за строителство. Както и на отказ на победители в процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Вчера (20 януари) в разговор със социалния министър Георги Гьоков стана ясно, че на много места в страната на обекти, свързани с изграждане на социална инфраструктура, строителите просто са си тръгнали и са отказали да довършат обектите. Това поставя пред общините тежко предизвикателство – защото от една страна те (общините) нямат предвидени средства да довършат строителството, а от друга страна нямат законово основание по ЗОП да актуализират цените.

МОЖЕМ да кажем с удовлетворение, че финансовото състояние на второстепенните разпоредители с бюджета в общината е добро. Всички училища и детски градини приключват успешно финансовата година и имат преходни остатъци, които позволяват спокойно начало на новата година.

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ троянски бюджет за 2021 г. бе в размер на 35,9 млн. лв. и след всички актуализации в края на годината достигна до 40,9 млн. лв., което го прави най-големият бюджет, управляван от Община Троян досега. Общото изпълнение на приходната част е в размер на 40,4 млн. лв., а на разходната – 33,3 млн. лв., което формира положително салдо до 31 декември от 7,1 млн. лв. Въпреки че голяма част от този остатък е с целеви характер (в социалните дейности, здравния сектор и др.) и може да бъде използван само за съответните дейности, наличието на средства по сметката на Общината дава спокойствие за годината.

СПРЯМО 2020 г. постъпилите приходи в бюджета на Община Троян нараснаха с 6,4 млн. лв. Въпреки здравната и политическата криза, които породиха притеснения за изпълнение на собствените ни приходи, можем да отчетем, че в края на 2021 г. собствените ни приходи бяха преизпълнени спрямо годишния план и спрямо постигнатото през предходната година. Първоначалният план за собствените приходи бе 8,2 млн. лв. и след всички актуализации в края на годината достигна 8,4 млн. лв., като в крайна сметка преизпълнихме и тази сума, събирайки 8,5 млн. лв. Тук е мястото да благодарим на троянските данъкоплатци за това, че голяма част от тях изпълниха своите задължения към бюджета.

С НАЛИЧНИТЕ
местни приходи в края на годината обезщетихме плащанията по оперативните програми. Тоест Община Троян кредитира оперативните програми, така че ние да можем без прекъсване и спокойно да разплащаме всички европейски проекти, които не бяха приключили в края на годината.

ОБЩО
разходените средства за 2021 г. са с 9 млн. лв. повече от 2020 г. Най-голям ръст отчитаме при разходите за инвестиции – 3,5 млн. лв., за пръв път разходите за инвестиции изпревариха разходите за образование. На второ място са разходите за образование – 2,6 млн. лв., следват разходите за социални дейности – 667 хил. лв., и за спорт и култура – 512 хил. лв.

СЕРИОЗНИ
затруднения по бюджета за новата 2022 г. ще има във връзка с това, че за първи път държавният бюджет ще бъде приет толкова късно – в началото на м. април, досега той бе приеман в периода м. декември - м. януари. И вместо общинският бюджет да бъде приет в първата половина на м. февруари, той ще бъде приет вероятно през м. април, което ще забави процедурите по ЗОП. Тези процедури траят в най-добрия случай 3-4 месеца, тъй че изпълнението на капиталовата програма ще започне през втората половина на годината. Ние много добре обмисляме инвестициите за тази година и за тези от тях, които са безспорни, ще се опитаме по напълно законосъобразен начин и с решение на Общинския съвет да ускорим процедурите. Но проблем в това отношение ще съществува.

ПРЕДСТОИ детайлният отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2021 г. да бъде представен в Общинския съвет и пред гражданите.

21 януари 2022 г.
Донка Михайлова, кмет на община Троян 


Т21 попита кмета: „Имате ли оптимистичното усещане, че 2022-ра ще е 2021-ва, добрата година на Троян?“. Отговорът: „Вероятно. Имаме основания за това. Много ми се иска да вярвам, че 2022-ра ще е по-добра от 2021-ва. Стига да успеем да привлечем средства за многофункционалната спортна зала, на което искрено се надявам, числото на публичните инвестиции би следвало да е по-голямо“.

1 Коментара:

S.Iliev каза...

Троян трябва да има нова и модерна Спортна зала !Множеството успешни спортни отбори и изявени спортисти отдавна го заслужават! Общината,в лицето на Кмета и Общинския съвет, трябва да направят и невъзможното и да осигурят парите... Ако трябва, да се "командироват" в София за месец, да "обиколят " всички Министерства, но да "намерят " пари за построяване на Спортната зала... Пак повтарям, младите хора(и не само),отдавна го заслужават... И още, с нова спортна зала и още много други неща като инфраструктура и т.н. - град Троян ще бъде едно предпочитано място за живеене, работа, отглеждане на деца...

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |