Ще гласуват намаляване на наемите на търговците

* Предложението е на кмета, засяга наемателите на общински нежилищни помещения и ще се разгледа на сесията на местния парламент на 9 април * Мярката е за срока на извънредното положение, целта – подкрепа на работните места и  доходите
Общински съвет Предстоящо
Мярката предвижда и намаляване на наемите на Малкия пазар
НА ПРЕДСТОЯЩАТА сесия на Общинския съвет в Троян, която трябва да се състои на 9 април (този четвъртък), ще се обсъди и гласува предложението на кмета Донка Михайлова за актуализиране на месечните наемни цени по договорите за наем на общински помещения (администрирани директно от Община Троян или от търговските дружества със 100% общинско участие, конкретно „Общински пазари“ ЕООД, „Национално изложение - Орешак“ ЕООД и „МБАЛ - Троян“ ЕООД). Мярката трябва да покрие периода на извънредното положение – от 13 март до 13 май (ако няма ново удължаване). Кметското предложение е съгласувано предварително с Консултативния съвет по икономическо развитие, а основната цел е – подкрепа на работните места и  доходите на хората в общината.

РАЗЧЕТИТЕ показват, че с приемането на това предложение в бюджета на Община Троян и споменатите общински дружества ще влизат месечно с 43 хил. лв. по-малко (76,9%) от планираните месечни приходи от наеми. Най-сериозният спад ще е в бюджета на „Общински пазари“ ЕООД – 29 хил. лв., представляващи 84% от приходите на дружеството от наеми, което е и основната му дейност. Намалението в общинския бюджет ще е с 9318 лв.., на Националното изложение - Орешак с 2934 лв. и на МБАЛ - Троян с 1587 лв.

Донка Михайлова
„ВСЕКИ от вас познава очакването и надеждата на нашите съграждани, чува ежедневно гласовете на тревогата за загуба на работни места, за задълбочаваща се бедност, за загуба на бизнес, граден с години. Това са лицата и гласовете на най-близките ни хора, на тези, с които живеем и ще продължим да живеем. Без да надценявам ролята на нашия Консултативен съвет вярвам, че ние можем да бъдем полезни, ако обединим усилията си. Сигурна съм, че и вие мислите същото“, четем в обръщението на г-жа Михайлова, направено на заседанието на Консултативния съвет по икономическо развитие.

ЕТО КАКВИ са предложените за гласуване от общинските съветници мерки: 

• да бъдат освободени от плащане на месечните наеми всички наематели на нежилищни имоти общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местната власт;

• всички останали наематели на нежилищни имоти общинска собственост да заплащат 50% от дължимата месечна наемна цена;

• мерките да важат и за наемателите на едноличните търговски дружества с общинско участие;

• мерките да не се прилагат към наематели, сключили договори за наем под базисните цени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за намаляване на наемите насочва вниманието към едно от важните предизвикателства пред Община Троян – бюджетната стабилност. Коментарът на кмета Михайлова: „Изключително важно е да запазим устойчивостта на бюджета. Само така можем да продължим да оказваме както досега жизнено важни за гражданите услуги, без да повишаваме цената им - да плащаме половината от цената на детските ясли и градини, на детска млечна кухня, на домашен социален патронаж, да дофинансираме образованието, да имаме улично осветление, почистване, текущи ремонти… И общината ни да продължи да живее след като всичко това приключи.“

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |