Народното събрание гласува на първо четене Закона за туризма

* Новият закон прецизира, усъвършенства и оптимизира нормативната уредба в сферата на туризма * Общинският съвет ще определя политиката за развитие на туризма на територията на общината
 
Колонката на депутата
Рубриката ни „Колонката на депутата“ – която представя гледната точка по местни и национални въпроси на народните представители от нашия 11-ти Ловешки избирателен район и основно на двамата троянци сред тях, инж. Иван Миховски и д-р Валя Александрова – не е нова. „Колонката…“ стартира точно преди две години, м. декември 2017 г., но за наше, а надяваме се и на читателите неудоволствие колумнистите ни не бяха особено активни през този период. Но отскоро имаме уверения, че ще се поправят. По-долу ви представяме синтезираната информация и оценка на г-н Миховски за приетия на първо четене нов Закон за туризма – неслучайно, тъй като туристическият бранш е сред водещите и най-динамичните в икономиката на Троян и района. Т21

инж. Иван Миховски
ЗАКОНЪТ за изменение и допълнение на Закона за туризма прецизира и усъвършенства нормативната уредба в сферата на туризма, като въвежда следните основни промени и допълнения.

1. Създаване на съвременна правна регулация за статута и управлението на националните курорти. Със законопроекта се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти.

2. Въвежда се изискване Общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като включва в програмата за реализация на общинския план за развитие самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма.

3. Засилва се ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма. Въвеждат се обсъждане и одобряване на проекта на общинската програма за развитие на туризма, в т. ч. и отчета за изпълнение на програмата за предходната година.

4. По отношение на туристическите сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, се въвежда условие за вписване в Национален туристически регистър (НТР). Прецизират се понятията „местно”, „регионално”, „продуктово” и „професионално” туристическо сдружение.    

5. Оптимизират процедурите по регистриране на туроператори и туристически агенти, категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и сертифициране на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда за балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги.

6. Облекчаване работата на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА), като по този начин ще бъде намален срокът за разглеждане на документите. Предвижда се документите да бъдат разглеждани в 14-дневен срок от постъпването

7. Оптимизиране работата на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти и съкращаване на сроковете за предоставянето на услуги по категоризация на туристически обекти. Облекчен е редът за издаването на временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

8. Аналогични са промените по отношение на Експертната комисия по сертификация на туристически обекти, свързана с процедурата по сертифициране и издаването на временно удостоверение, както и относно извършването на проверки на място от експертна работна група и произнасянето на ЕКСТО въз основа на направените констатации.

9. Въвеждат се правила за регистрация на ски училищата, чрез които ски учителите да предоставят туристически услуги по обучения в снежни спортове, и съответно да отпадне изискването за специално придобита правоспособност от ски учители.

10. По-детайлно регламентиране на правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

11. Със законопроекта се предвижда на категоризираните места за настаняване да се определя уникален идентификационен код (УИК), който ще се генерира от НТР и ще съдържа данни за категоризирания туристически обект.

12. Създаване на Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития, който да включва двата съществуващи регистъра.

13. Допълват се административнонаказателните разпоредби, които в настоящата си редакция не предвиждат увеличен размер на санкцията в случай на извършено повторно нарушение.

инж. Иван Миховски, народен представител, 
член на Комисията по икономика и туризъм 

Още по темата:

1 Коментара:

Дедо Спас каза...

Браво Миховски, ама що не обясниш за Мента и Валерката, как набутват текстове от Закона за туризма в преходните и заключителни разпоредби на друг закон (това си е норма за Герп, не изключение). Няма да питам как от автомонтьор стана капацитет в туризма, че и "член" в съответната комисия.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |