СБАЛББ - ТРОЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛЕНИЯ

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ (СБАЛББ) – ТРОЯН“ ЕООДОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

• Началник „Фтизиатрично отделение”

• Началник Отделение „Образна диагностика“

• Началник „Клинична лаборатория“

• Началник „Микробиологична лаборатория“

1. Изисквания към кандидатите:
1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатстват.
1.2.  Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар;
1.3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“.

2. Начин на провеждане на конкурса:
- Защита на писмено разработен проект: „Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност”;
- Събеседване с кандидата.

3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – по образец;
- Автобиография – Европейски формат;
- Свидетелство за съдимост;
- Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност, заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата;
- Писмен проект по посочената тема.

Документите за участие в конкурса се подават,  поставени в два непрозрачни запечатани плика:

Плик 1 - Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и специалност.

Плик 2 - Писмен проект по посочената тема.

ПЛИКОВЕТЕ 1 и 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

ДОКУМЕНТИТЕ се подават в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на обявяване на конкурса (до 5 декември 2019 г. включително) в отдел „Човешки ресурси” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД 

КОНКУРСЪТ ще се проведе на 9 декември 2019 г. от 9:30 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД

Д-р Цветомила Дудевска д. м.,
управител на „СБАЛББ - Троян” ЕООД

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |